Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi

Mẫu đơn đề nghị phúc khảo bài thi là mẫu đơn đề nghị được cá nhân, học sinh, sinh viên lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đề nghị về việc được phúc khảo kết quả thi của cá nhân mình.

Đơn xin phúc khảo THPT Quốc gia được hiểu là đơn yêu cầu của thí sinh nộp đến hội đồng chấm thi yêu cầu kiểm tra, chấm lại bài thi của mình. Và tất cả các thí sinh tham dự đã tham dự kỳ thi tốt nghiệp đều có quyền phúc khảo nếu cảm thấy điểm số của mình không đúng. Trong bài viết này VnDoc sẽ hướng dẫn các bạn làm đơn phúc khảo theo mẫu đơn mới nhất, chi tiết.

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi THPT Quốc gia 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021

Kính gửi: Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo ...

Họ và tên thí sinh: .................................................................... Giới tính: .......................

Ngày, tháng, năm sinh:.............................................................. Dân tộc: ........................

Nơi sinh: ...........................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: ........................................ Số điện thoại:.................................

Đã dự Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2021:

Tại Điểm thi:........................................................................ Số báo danh: ......................

Đề nghị phúc khảo điểm bài thi các môn sau (Thí sinh chỉ ghi phòng thi và điểm bài thi vào dòng của các môn thi đề nghị phúc khảo):

STT

Bài thi/Môn thi

Phòng thi

Điểm bài thi

Ghi chú

(Ghi rõ môn ngoại ngữ)

1

Toán

2

Ngoại ngữ

3

Ngữ văn

4

Vật lí

5

Hóa học

6

Sinh học

7

Lịch sử

8

Địa lí

9

Giáo dục công dân

Tổng số bài thi/môn thi đề nghị phúc khảo: .................... (bằng chữ .............................)

Tôi xin cam đoan các thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

..., ngày tháng năm 2021

Thí sinh đề nghị phúc khảo

(ghi rõ họ tên)

.............................................................................

1. Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…, ngày … tháng … năm 20...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC TRA, PHÚC KHẢO BÀI THI

– Căn cứ Quy chế và nội quy của Nhà trường

– Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông do bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo ban hành

Kính gửi: Hội đồng chấm thi/………………

Tên em là: …………………………………… Giới tính: ……………

Sinh ngày: … / … / …

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………….

Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………………………….

Mã sinh viên/SBD: …………………………..

Là sinh viên/học sinh trường: ………………………………………………………………………

Em xin trình bày Quý hội đồng nội dung sau:

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

(Ví dụ: Ngày .../.../20..., em có tham dự kỳ thi học kỳ II năm học 20... – 20... môn thi trắc nghiệm Vật lý. So với đáp án chuẩn của khoa đăng lên trang thông tin của trường đối chiếu đáp án của em sao lưu lại thiếu hụt 1 điểm.)

Do đó, em làm đơn này đề nghị Hội đồng chấm thi phúc khảo lại bài thi của em nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Kính mong Quý hội đồng xem xét, giải quyết.

Em xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

2. Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi số 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO BÀI THI

Kính gửi: - BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ................

- PHÒNG THANH TRA - KHẢO THÍ & ĐBCLGD

Tên em là :......................................................... ....................................................

Sinh viên lớp:.............................Ngành:.................... ........Khoa:..........................

Em xin phúc khảo môn thi:....................................... Học phần:.................... …

Ngày thi:..................................... Giờ thi:................. Lần thi:......................... …

Số báo danh:............................... Phòng thi:............. Địa điểm:...................... …

Điểm đạt được:............................ điểm; Ngày công bố điểm thi:.............................

Lý do xin phúc khảo :..................................................................................... ....

Kính mong Ban Giám hiệu, Phòng TT-KT&ĐBCLGD xem xét.

Em xin chân thành cảm ơn!

TRƯỞNG PHÒNG

TT-KT&ĐBCLGD

NGƯỜI THỤ LÝ ĐƠN

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(chữ ký, họ tên)

3. Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi số 3

Mẫu đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

……….., ngày……tháng…….năm 20...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO

Kính gửi:

- Hội đồng Tuyển dụng .......................

- Hội đồng sơ tuyển.............................

- Tên tôi là:.................................................................Nam, Nữ:..................................

- Năm sinh:.................................................................................................................

- Quê quán:.................................................................................................................

- Số báo danh:.............................................................................................................

- Đăng ký dự thi vào đơn vị:.........................................................................................

Tham gia thi tuyển, xét tuyển với kết quả như sau:........................................................

- Nghiệp vụ chuyên ngành viết:.....................................................................................

- Nghiệp vụ chuyên ngành trắc nghiệm:.........................................................................

- Kiến thức chung:.......................................................................................................

- Ngoại ngữ:................................................................................................................

- Tin học:.....................................................................................................................

Đề nghị Hội đồng tuyển dụng cho tôi phúc khảo kết quả bài thi môn:…………………………………………………………………………………………………............

…………………………………………………………………………………………………............

Kính đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
5 4.302
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm