Biên bản họp lớp chủ nhiệm 2023

Biên bản họp lớp chủ nhiệm là mẫu ghi nhận lại một cuộc họp trong phạm vi một lớp học, trong cuộc họp đó có thể bao gồm cô giáo, phụ huynh và học sinh, theo đó trong biên bản họp lớp sẽ ghi lại nội dung về cuộc họp, thời gian, người tham gia, nơi họp, kết quả của cuộc họp.

Biên bản họp lớp chủ nhiệm - Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP LỚP CHỦ NHIỆM

Hôm nay, ngày…..tháng….năm…..

Tại phòng ……………..

Lớp …… Trường……………………………………………………………

Tổ chức họp lớp để triển khai một số công việc nhằm phục vụ cho ……..

I. Thành phần tham dự:

1/ Thầy …………– giáo viên chủ nhiệm

2/ Sĩ số học sinh của lớp:… bạn; có mặt……..bạn; Vắng mặt………. bạn

II. Nội dung:

– Đánh giá về tình hình học tập, chấp hành nội quy, quy chế rèn luyện đọa đức,….

– Biểu dương những học sinh mà đã có hoạt động và rèn luyện tích cực

– Phê bình học sinh cá biệt

– Công bố về kết quả phân loại rèn luyện mỗi học sinh

III. Kết luận – giáo viên chủ nhiệm

………………………………………………………….

Thời gian kêt thúc vào lúc……….giờ……….phút…….ngày……tháng ………năm…..

Thư ký đọc lại biên bản.

Giáo viên chủ nhiệm

 

(nêu ý kiến, ký và ghi rõ họ tên)

Chủ tọa

 

(nêu ý kiến, ký và ghi rõ họ tên)

Thư ký

 

(nêu ý kiến, ký và ghi rõ họ tên)

Biên bản họp lớp chủ nhiệm - Mẫu 2

Trường: …

Lớp: …. 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày … tháng … năm ….

BIÊN BẢN HỌP LỚP CHỦ NHIỆM

1. Thời gian, địa điểm:

– Thời gian: … giờ, ngày … tháng … năm …;

– Địa điểm: Phòng số … Trường ….

2. Thành phần tham gia cuộc họp:

– Giáo viên chủ nhiệm: Cô …

– Lớp trưởng: ….

– Tập thể học sinh lớp: ……

Sĩ số: ………….. Hiện diện: ……………. Vắng mặt: ………..

3. Chủ tọa, thư ký:

– Chủ tọa cuộc họp: Giáo viên chủ nhiệm – Cô …

– Thư ký cuộc họp: Lớp trưởng/…

4. Nội dung cuộc họp:

Họp lớp xét kỷ luật học sinh: A khi đã vi phạm an toàn giao thông.

5. Diễn biến cuộc họp:

– Giáo viên chủ nhiệm nêu lỗi của học sinh A:

+) Vào ngày … tháng … năm … học sinh A đi xe đạp điện từ trường về nhà và không đội mũ bảo hiểm;

+) Hành vi vi phạm an toàn giao thông của học sinh A đã bị cơ quan công an phường xử phạt và gửi giấy về nhà trường;

– Ý kiến của học sinh A:………………………….

– Ý kiến của các thành viên trong lớp: …………..

– Hình thức kỷ luật được đưa ra:

(Học sinh A sẽ bị hạ hạnh kiểm, phạt lao động …)

6. Kết quả cuộc họp:

– Đã đưa ra hình thức xử lý đối với học sinh A: …

– Học sinh A cam kết sẽ không tái phạm và sẽ chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông.

Cuộc họp kết thúc vào … giờ cùng ngày.

Lớp trưởng đọc lại biên bản cho tập thể lớp nghe.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA

 

Biên bản họp lớp chủ nhiệm - Mẫu 3

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN ...............

TRƯỜNG TIỂU HỌC .................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

HỌP CHA MẸ HỌC SINH CHUẨN BỊ

“HỌC SINH ĐI HỌC TRỰC TIẾP SAU TẾT NHÂM DẦN” - LỚP Ba/1

Năm học 2021 – 2022

- Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 01 năm 2022

- Địa điểm: Tự chọn

- Hình thức: Trực tuyến qua ứng dụng phần mềm Google Meet

- Thành phần tham dự: …./ 46 CMHS

- Chủ tọa: Cô .......... – GVCN Lớp Ba/1

- Thư kí : ……………………………….. – TM CMHS Lớp Ba/1

I. NỘI DUNG

1. Lý do cuộc họp

- Giáo viên chủ nhiệm xin kính chào quý phụ huynh lớp Ba/3

- Giáo viên chủ nhiệm thông tin: Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Thành phố ............ hiện nay đã và đang kiểm soát tốt. Thành phố ......... đang là vùng xanh, quận ...... cũng đang là vùng xanh.

- Ủy ban nhân dân Thành phố ........ và Sở Giáo dục và Đào tạo đã chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn khi đón học sinh quay trở lại trường và truyền thông về sự cần thiết, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc đưa trẻ em đến trường để được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, phát triển toàn diện theo luật định và đảm bảo Quyền trẻ em; Các trường tiểu học cũng đã được chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng đón học sinh trở lại học trực tiếp ở trường.

- Sở Giáo dục và Đào tạo TP.........đã có hướng dẫn các trường tiểu học chuẩn bị đón học sinh quay trở lại trường từ ngày ......... đảm bảo an toàn trong việc phòng chống dịch Covid- 19.

2. Triển khai kế hoạch tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp sau Tết Nguyên đán theo hướng dẫn của Sở GDĐT

2.1 Các điều kiện đảm bảo an toàn khi đón học sinh quay trở lại trường

Thực hiện theo hướng dẫn của Sở GDĐT về khu vực, cấp độ dịch của mỗi quận, huyện do Thành phố công bố:

- Các trường thuộc quận có cấp độ 1 (vùng xanh)

- Trường thuộc khu vực cấp độ 2 (vùng vàng)

- Trường thuộc khu vực cấp độ 3 (vùng cam)

2.2 Dự kiến thời gian đón học quay trở lại trường

- Hiện nay, Trường Tiểu học ..........., quận ........... đang ở vùng xanh, nhà trường chuẩn bị đón học sinh đến trường học trực tiếp như sau:

Thời gian tập trung học sinh

- Từ 07/02/2022 đến 11/02/2022:

+ Thứ Tư, ngày 09/02/2022: Tập trung học sinh lớp 3 (7 giờ 20g – 11g 00’)

+ Thứ Sáu, ngày 11/02/2022: Tập trung học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 (12 giờ 50g – 17g)

- Từ 14/02/2022 đến 18/02/2022

+ Học sinh học bán trú.

+ Ôn tập các kiến thức cũ khi học trực tuyến.

+ Xây dựng thói quen phòng chống dịch Covid, xây dựng nền nếp học tập trực tiếp cho học sinh.

+ Nắm bắt tình hình học tập của học sinh để rèn luyện.

- Từ 21/02/2022 đến 25/02/2022

+ Học sinh bắt đầu học tập chương trình tuần 20.

+ Giáo viên tiếp tục xây dựng nội quy lớp, nền nếp lớp, thói quen phòng chống dịch Covid, nề nếp học tập của học sinh.

- Từ 28/02/2022 đến 04/03/2022

+ Học sinh tiếp tục học tập theo kế hoạch và theo chương trình dạy học.

2.3 Công tác phòng chống dịch bệnh tại trường

- Nhà trường xây dựng phương án phòng phòng dịch bệnh Covid-19 và thực hiện nguyên tắc 5K.

- Tập huấn cho CB-GV-NV về công tác phòng chống dịch Covid-19, diễn tập các tình huống phát hiện trong trường có ca F0, F1.

- Lực lượng CB-GV-NV được phân công tiếp xúc với học sinh đảm bảo đã được tiêm vacxin phòng Covid-19 đúng quy định.

- Thành lập tổ an toàn Covid-19, có phân công nhiệm vụ từng thành viên cụ thể.

- Thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn theo các khu vực, lớp học theo quy định.

- Chuẩn bị máy đo thân nhiệt, nhiệt kế, khẩu trang, xà phòng rửa tay, nước khử khuẩn, Cloramin B,…

- Bảo mẫu và phục vụ lau chùi bàn ghế phòng học; mở cửa các lớp học thông thoáng.

- Theo dõi kịp thời học sinh vắng mặt và lý do để xử lý kịp thời nếu có liên quan đến dịch Covid-19.

- Phát hiện sớm các trường hợp học sinh có triệu chứng nghi ngờ nhiễm Covid-19 để thực hiện quy trình xử lý.

- Kiểm tra thân nhiệt và cho học sinh thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch khử khuẩn trước khi vào lớp, sau giờ ra chơi….

- Yêu cầu học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đeo khẩu trang khi ở trường (trừ lúc ăn, uống).

- Đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, người lao động và thực hiện đúng quy trình xử lý khi phát hiện ca F0 tại trường.

- Giáo viên thường xuyên theo dõi, nhắc nhở học sinh không tụ tập trong thời gian nghỉ giải lao.

3. Yêu cầu CMHS thực hiện

- CMHS nhắc nhở học sinh thực hiện đúng nguyên tắc 5K (Đeo khẩu trang, khử khuẩn, không tập trung, giữ khoảng cách, khai báo y tế), chuẩn bị cho học sinh mang theo đầy đủ: khẩu trang dự phòng, ly (chai) uống nước cá nhân có nắp đậy cho con em.

- CMHS đưa học sinh đến cổng trường và ra về, không tập trung trước cổng trường. CMHS đón con em đúng giờ, đảm bảo giãn cách. Thực hiện đúng nguyên tắc 5K, đặc biệt việc đeo khẩu trang.

- Nếu ở nhà, CMHS phát hiện học sinh có triệu chứng sốt, khó thở hoặc ho khan… CMHS cho trẻ đến cơ sở y tế khám bệnh và báo ngay cho GVCN không cho học sinh đến trường. Khi học sinh hết bệnh, CMHS cho học sinh đi học trở lại.

- Học sinh có người thân nhiễm Covid 19 hoặc thuộc diện gia đình phải cách ly theo quy định của ngành Y tế thì CMHS không cho học sinh đến trường và phải kịp thời thông thông tin đến giáo viên chủ nhiệm và nhà trường thường xuyên sức khỏe học sinh trong thời gian học sinh phải cách ly cùng với gia đình. Học sinh chỉ được đến trường trở lại khi có sự cho phép của y tế địa phương nơi cư trú.

- Nếu có nội dung thay đổi hoặc cần thông tin thêm, trước ngày học sinh đến trường, GVCN sẽ thông báo cụ thể đến CMHS mỗi lớp.

- Khi học sinh đến trường học trực tiếp, CMHS cần hướng dẫn và nhắc nhở học sinh chuẩn bị đầy đủ sách, vở, dụng cụ học tập và mặc đồng phục đúng ngày theo thời khóa biểu.

- Học sinh đi học mang theo chai nước riêng, dặn học sinh không ăn chung hay dùng chung đồ dùng cá nhân với bạn.

+ Hướng dẫn học sinh cách thực hiện phòng chống dịch và chuẩn bị khi đến trường học trực tiếp:

- Khi đến trường và khi vào trường học cần thực hiện đúng nguyên tắc 5K.

- Khi vào trường học cần đứng xếp hàng theo khoảng cách quy định chờ đo thân nhiệt, sất khuẩn rồi mới vào trường.

- Đi theo hướng dẫn để vào lớp, luôn đeo khẩu trang.

- Vào lớp ngồi đúng vị trí lớp đã được giáo viên sắp xếp, không ngồi sát vào bạn, cần giữ khoảng cách. Trong quá trình ngồi học hay giờ chơi nếu cơ thể có những triệu chứng bất thường (sốt, ho, nhức đầu, sổ mũi) cần báo ngay với GVCN hoặc thầy cô, nhân viên trong trường biết.

- Giờ chơi cũng thực hiện đúng nguyên tắc 5K.

- Chuẩn bị đầy đủ sách, vở, dụng cụ học tập khi đến lớp, mặc đúng đồng phục quy định, giờ thể dục mặc đồng phục thể dục.

- Cần chuẩn bị bài học trước ở nhà (xem video GV gửi trước ngày học, chuẩn bị nội dung bài học, câu hỏi cần trao đổi) để cùng thảo luận trong giờ học.

4. Thông báo kết quả tình hình học trực tuyến trong học kì 1

Ưu điểm:

- Học sinh nắm kiến thức đã học, tiếp thu tốt nội dung bài học, biết vận dụng kiến thức vào thực hành đúng theo yêu cầu.

- Tham gia học tập đầy đủ, chuyên cần.

- Tích cực tương tác, phát biểu và thường xuyên đặt câu hỏi với giáo viên.

- Kĩ năng sử dụng các phần mềm học trực tuyến và trò chơi trực tuyến thành thạo và nhanh chóng.

- Kết quả cuối học kì 1 nhiều bạn đạt rất tốt.

Hạn chế:

- Một số học sinh thường xuyên vào lớp học không đúng thời gian quy định.

- Một số học sinh ít tương tác, phát biểu trong quá trình học trực tuyến.

- 6 học sinh ít có sự chuẩn bị bài trước ở nhà (xem video bài dạy hướng dẫn)

- 8 học sinh có kết quả chưa tốt trong các môn học, cụ thể Tiếng Việt, Toán và Tiếng Anh.

- 5 học sinh thường xuyên không nộp các bài tập do giáo viên giao.

· Sự phối hợp của GVCN và CMHS trong thời gian HS học trực tiếp:

- Phụ huynh cần thường xuyên quan tâm và nhắc nhở việc chuẩn bị và hoàn thành bài tập ở nhà trước khi đến lớp.

- Điều gì khó khăn, chưa hiểu trong quá trình học trực tuyến cứ mạnh dạn ghi lại và đặt câu hỏi để giáo viên giải đáp và giúp đỡ khi được học trực tiếp.

- Đưa, đón học sinh đến trường và ra về đúng giờ quy định và đầy đủ.

- Chuẩn bị đầy đủ sách, vở, dụng cụ học tập để phục vụ cho việc học trực tiếp ở trường được tốt hơn.

- CMHS cần thường xuyên nhắc nhở HS thực hiện đúng những yêu cầu GV đã hướng dẫn trong việc phòng chống dịch khi tham gia học trực tiếp.

5. Ý kiến của CMHS – Giải đáp của GVCN

......................................................................................................................

6. Bế mạc – Chúc Tết CMHS

- Giáo viên chủ nhiệm cùng thư kí thông qua biên bản buổi sinh hoạt với CMHS cuối học kì 1 năm học 2021-2022

- Tất cả cùng thống nhất, không có ý kiến nào khác.

- Buổi họp kết thúc lúc 9 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ  GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Biên bản sinh hoạt chủ nhiệm - Mẫu 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN SINH HOẠT CHỦ NHIỆM
Lớp………….
Tuần:.......

I. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian:… giờ … phút, ngày………tháng………năm 20…

- Địa điểm: Tại phòng học lớp………, Trường THCS ………………..

II. Thành phần tham dự:

- Giáo viên chủ nhiệm lớp…..: Thầy/cô………………. (chủ trì)

- Tập thể lớp………

- Vắng mặt:………………………………………………………………

III. Nội dung buổi sinh hoạt:

1. Các tổ nhận xét hoạt động của tổ mình phụ trách:

- Tổ 1:……………………………………………………………………………………………

- Tổ 2:……………………………………………………………………………………………

- Tổ 3:…………………………………………………………………………………………….

2. Ý kiến của các thành viên trong lớp:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

3. Các lớp phó nhận xét tình hình học tập của các tổ, cá nhân trong tuần qua:

………………………………………………………………….………………………………...

………………………………………………………………....…………………………………

4. Lớp trưởng nhận xét chung tình hình hoạt động của lớp trong tuần qua:

.........................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………....

5. Giáo viên chủ nhiệm nhận xét các hoạt động trong tuần:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

- Xử lí vi phạm: …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

- Kế hoạch tuần tới:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

+ Hoạt động khác:………………………………………………………………………………

Biên bản kết thúc vào lúc ……………………cùng ngày.

GVCN Thư kí

Trên đây là Biên bản họp giáo viên chủ nhiệm mới nhất. Tại thư mục giáo dục đào tạo thuộc biểu mẫu của hệ thống VnDoc.com, luôn cập nhật các tài liệu tham khảo mới nhất được ban hành, bổ sung liên tục và làm mới các biểu mẫu, tài liệu đã có. Mời thầy cô cùng theo dõi.

Đánh giá bài viết
1 1.121
Sắp xếp theo

Giáo dục - Đào tạo

Xem thêm