Mẫu đề nghị Kết nạp Đoàn viên

Mẫu đề nghị Kết nạp Đoàn viên

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN ........................................................
Ban Chấp hành Chi đoàn...........................


Ngày ......... tháng ........ năm ............

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN

Kính gửi: Ban chấp hành Đoàn .............................................................................................

Căn cứ lời giới thiệu của đồng chí ............................................................, xét đơn xin gia nhập Đoàn của anh (chị) ............................................................

Hội nghị chi đoàn họp ngày ....... tháng ....... năm .......... có mặt .............................Đoàn viên trên tổng số ............................. đoàn viên chi đoàn, đã có ......................đồng chí biểu quyết đồng ý kết nạp anh (chị) vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Chi đoàn sẽ tiếp tục bồi dưỡng, giúp đỡ để anh (chị) ............................................................ làm tròn trách nhiệm Đoàn viên và trở thành Đoàn viên xuất sắc. Đề nghị Ban chấp hành Đoàn ........................................................ xem xét ra quyết định chuẩn y kết nạp và trao thẻ Đoàn cho anh (chị)............................................................

T/M BCH CHI ĐOÀN
Bí thư
.................................

Đánh giá bài viết
1 7.172
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thủ tục hành chính Xem thêm