Mẫu đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp là một phần không thể thiếu trong hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. VnDoc mời các bạn tham khảo bài viết tổng hợp dưới đây để nắm được mẫu đơn cũng như cách viết đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp chi tiết.

Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất năm 2021 được ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Trong bài viết này VnDoc sẽ giúp các bạn hiểu rõ về mức hưởng trợ cấp thất nghiệp, hồ sơ và thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp cũng như mẫu đơn đề nghị hưởng BHTN mới nhất cùng hướng dẫn cách viết.

1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

Theo đó, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động hàng tháng được tính như trên và đảm bảo mức hưởng tối đa theo quy định của pháp luật, cụ thể:

Đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì:

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở, tức là 5 x 1,49 triệu đồng/tháng = 7,45 triệu đồng/tháng.

Đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa được tính theo các vùng như sau:

Vùng

Mức lương tối thiểu vùng

Trợ cấp thất nghiệp tối đa hàng tháng

Vùng I

4,42 triệu đồng/ tháng

4,42 triệu * 5 = 22,1 triệu đồng/tháng

Vùng II

3,92 triệu đồng/ tháng

3,92 triệu * 5 = 19,6 triệu đồng/tháng

Vùng III

3,43 triệu đồng/ tháng

3,43 triệu * 5 = 17,15 triệu đồng/tháng

Vùng IV

3,07 triệu đồng/ tháng

3,07 triệu * 5 = 15,35 triệu đồng/tháng

2. Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Căn cứ Luật Việc làm và Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định hồ sơ hưởng BHTN bao gồm:

- Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo mẫu do Bộ LĐTBXH quy định);

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc (HĐLV) đã hết hạn; quyết định thôi việc hoặc quyết định sa thải hoặc quyết định kỷ luật buộc thôi việc hoặc thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV;

- Sổ BHXH

- 2 ảnh 3 x 4

- CMTND, sổ hộ khẩu/sổ tạm trú photto nếu nộp hồ sơ hưởng tại nơi cư trú và kèm theo bản gốc để đối chiếu

3. Thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Bước 1. Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV, NLĐ chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ cho Trung tâm Giới thiệu việc làm (TTGTVL) tại địa phương nơi NLĐ muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

- Bước 2. Thời hạn giải quyết hồ sơ:

  • Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, người lao động (NLĐ) chưa tìm được việc làm thì trung tâm giới thiệu việc làm (TTGTVL) thực hiện xác nhận giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.
  • Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, TTGTVL ra quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp kèm theo sổ BHXH có xác nhận trả cho NLĐ.
  • Trường hợp NLĐ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì TTGTVL phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
  • Thời điểm tính hưởng trợ cấp thất nghiệp: Ngày thứ 16 tính từ ngày nộp hồ sơ.

- Bước 3. Nhận tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp

  • Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ thời điểm có quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp, cơ quan BHXH tại địa phương thực hiện chi trả tiền trợ cấp tháng đầu cho NLĐ kèm theo thẻ BHYT.
  • Hàng tháng, cơ quan BHXH thực hiện chi trả trợ cấp TN trong vòng 12 ngày tính từ ngày hưởng trợ cấp TN tháng đó nếu không nhận được quyết định tạm dừng, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp của NLĐ.

4. Mẫu đơn đề nghị hưởng Bảo hiểm thất nghiệp

Mẫu đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------***-------

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm dịch vụ việc làm........................

Tên tôi là:.......................................Sinh ngày:.....................................Nam, Nữ:............

Số CMTND/Số định danh cá nhân:................................................................................

Số sổ BHXH:.................................................................................................................

Số điện thoại:.....................................................Địa chỉ email: (nếu có)...........................

Số tài khoản:(ATM nếu có)......................................... Tại ngân hàng:...............................

Trình độ đào tạo:............................................................................................................

Nơi ở hiện tại:.................................................................................................................

Ngành nghề đào tạo:.......................................................................................................

Ngày.........................................., tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với (tên đơn vị) tại địa chỉ:....................................................................................................................

Lý do chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:.......................................................

Loại hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:........................................................................

Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp ...........................................................................tháng.

Nơi đề nghị nhận trợ cấp thất nghiệp (BHXH quận/huyện hoặc qua thẻ ATM):........................

Kèm theo Đề nghị này là (1)......................................................và Sổ bảo hiểm xã hội của tôi. Đề nghị quý Trung tâm xem xét, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho tôi theo đúng quy định.

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

........, ngày ... tháng ... năm ....
Người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây: Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; Quyết định thôi việc; Quyết định sa thải; Quyết định kỷ luật buộc thôi việc; Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

.........., ngày ....... tháng ..... năm .......
Người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đánh giá bài viết
29 165.722
Sắp xếp theo

    Bảo hiểm

    Xem thêm