Mẫu biên bản huỷ hóa đơn

Biên bản hủy hóa đơn GTGT mới nhất là gì? Mẫu biên bản gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa biên bản hủy hóa đơn GTGT mới nhất là gì?

Mẫu biên bản hủy hóa đơn dùng để ghi nhận việc sai sót hóa đơn dẫn đến phải hủy và cam kết hai bên không kê khai thuế hóa đơn đã viết sai phải hủy. Theo thông tư 39/2014/TT-BTC doanh nghiệp khi cung ứng hàng hóa dịch vụ có hóa đơn viết sai thực hiện thủ tục lập biên bản thu hồi hóa đơn và biên bản điều chỉnh hóa đơn thay cho mẫu biên bản hủy hóa đơn cũ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.

2. Biên bản hủy hóa đơn GTGT mới nhất

Biên bản hủy hóa đơn GTGT

Nội dung cơ bản của biên bản hủy hóa đơn GTGT mới nhất như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh Phúc
---------------o0o--------------

BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN

Số ..../BBTHHĐ

- Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Hôm nay, ngày ......./......./...... chúng tôi gồm có:

BÊN MUA: CÔNG TY ...............................................................................................

Địa chỉ: ....................................................................................................................

Mã số thuế: ..............................................................................................................

Người đại diện: .................................... Chức vụ: .....................................................

BÊN BÁN: CÔNG TY ................................................................................................

Địa chỉ: ....................................................................................................................

Mã số thuế: ..............................................................................................................

Người đại diện: ..................................... Chức vụ: ....................................................

Chúng tôi cùng tiến hành lập bên bản về việc xin huỷ hoá đơn GTGT như sau:

1. Hoá đơn bị huỷ số: .................. do .................. phát hành ngày .............................

2. Hàng hoá ghi trên hoá đơn gồm:

STTTên hàng hóa, dịch vụĐơn giá tínhSố lượngĐơn giáThành tiền
123456
Cộng tiền hàng
Thuế xuất GTGT: .......................... Tiền thuế GTGT: ......................................................

Tổng cộng tiền thanh toán: ...............................................................................................

Số tiền viết bằng chữ: ......................................................................................................

3. Lý do huỷ hoá đơn: .............. (ví dụ: Do ghi sai số lượng hàng hóa)

Vậy chúng tôi lập biên bản này để làm cơ sở huỷ hoá đơn viết sai trên và cam kết không sử dụng hoá đơn trên để kê khai thuế GTGT.

Biên bản được hai bên nhất trí và lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

ĐẠI DIỆN BÊN MUAĐẠI DIỆN BÊN BÁN

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kế toán kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
24 235.479
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm