Mẫu bảng tổng hợp tình hình tiếp nhận kinh phí và chi BHXH Mẫu bảng tổng hợp tình hình tiếp nhận kinh phí và chi BHXH Tổng hợp tình hình tiếp nhận kinh phí và chi BHXH

Mẫu bảng tổng hợp tình hình tiếp nhận kinh phí và chi BHXH
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Mẫu bảng tổng hợp tình hình tiếp nhận kinh phí và chi BHXH là mẫu bảng tổng hợp được lập ra để tổng hợp lại tình hình tiếp nhận kinh phí và chi BHXH. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bảng tổng hợp tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 95 KB

Mẫu số 01/TNKDCK: Giấy chứng nhận tài khoản lưu ký cổ phiếu, trái phiếu Mẫu số 01/TNKDCK: Giấy chứng nhận tài khoản lưu ký cổ phiếu, trái phiếu Giấy chứng nhận tài khoản lưu ký cổ phiếu, trái phiếu

Mẫu số 01/TNKDCK: Giấy chứng nhận tài khoản lưu ký cổ phiếu, trái phiếu
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Mẫu giấy chứng nhận tài khoản lưu ký cổ phiếu, trái phiếu là mẫu giấy chứng nhận được lập ra để chứng nhận tài khoản lưu ký cổ phiếu, trái phiếu. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy chứng nhận tài khoản lưu ký cổ phiếu, trái phiếu tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 60 KB

Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN - Mẫu số 17/TNCN Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN - Mẫu số 17/TNCN Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN - Mẫu số 17/TNCN
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Mẫu đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN là mẫu đơn đề nghị được lập ra để đề nghị về việc cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu đơn đề nghị tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 73 KB

Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận kinh doanh kiểm toán Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận kinh doanh kiểm toán Đơn đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận kinh doanh kiểm toán

Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận kinh doanh kiểm toán
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận kinh doanh kiểm toán là mẫu đơn đề nghị được lập ra để đề nghị về việc điều chỉnh giấy chứng nhận kinh doanh kiểm toán. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu đơn đề nghị tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 81 KB

Mẫu số 01-1/VTNN: Bảng kê thu nhập vận tải quốc tế Mẫu số 01-1/VTNN: Bảng kê thu nhập vận tải quốc tế Dành cho trường hợp doanh nghiệp trực tiếp điều hành phương tiện vận tải

Mẫu số 01-1/VTNN: Bảng kê thu nhập vận tải quốc tế
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Mẫu số 01-1/VTNN: Bảng kê thu nhập vận tải quốc tế là mẫu bảng kê được lập ra để kê khai về thu nhập vận tải quốc tế. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bảng kê thu nhập vận tải quốc tế tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 84 KB

Mẫu số 01/KTTT: Thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu Mẫu số 01/KTTT: Thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu Thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu

Mẫu số 01/KTTT: Thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu thông báo tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 94 KB

Hướng dẫn cách kiểm tra hóa đơn mới nhất năm 2017 Hướng dẫn cách kiểm tra hóa đơn mới nhất năm 2017 Cách kiểm tra hóa đơn GTGT đầu vào thật hay giả

Hướng dẫn cách kiểm tra hóa đơn mới nhất năm 2017
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Trong tình hình hiện nay, việc nhiều người làm ăn sử dụng hóa đơn GTGT giả, hóa đơn GTGT bất hợp pháp. Vậy làm sao để biết hóa đơn GTGT đúng quy định của pháp luật, mời bạn tham khảo bài viết dưới đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 507 KB

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh - Mẫu số 03-1B/TNDN Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh - Mẫu số 03-1B/TNDN Dành cho người nộp thuế thuộc ngành ngân hàng, tín dụng

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh - Mẫu số 03-1B/TNDN
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Mẫu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh là mẫu bảng được lập ra để tổng hợp kết quả kinh doanh của người nộp thuế thuộc các ngành ngân hàng, tín dụng. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 91 KB

Mẫu số 02-1/TBH-TB: Danh mục hợp đồng tái bảo hiểm Mẫu số 02-1/TBH-TB: Danh mục hợp đồng tái bảo hiểm Danh mục hợp đồng tái bảo hiểm

Mẫu số 02-1/TBH-TB: Danh mục hợp đồng tái bảo hiểm
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Mẫu danh mục hợp đồng tái bảo hiểm là mẫu bản danh mục được lập ra để liệt kê danh sách những hợp đồng tải bảo hiểm. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu danh mục hợp đồng tái bảo hiểm tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 84 KB

Mẫu số 02/QĐHT: Quyết định về việc hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách Nhà nước Mẫu số 02/QĐHT: Quyết định về việc hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách Nhà nước Quyết định về việc hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách Nhà nước

Mẫu số 02/QĐHT: Quyết định về việc hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách Nhà nước
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Mẫu quyết định về việc hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách Nhà nước là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách Nhà nước. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu quyết định tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 99 KB
Có tất cả 776 tài liệu.