Mẫu đơn xin vào Đoàn

Đơn xin vào Đoàn là mẫu đơn cần thiết cho các bạn khi đang chuẩn bị được kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. VnDoc xin được giới thiệu đến các bạn mẫu đơn viết tay xin vào Đoàn mới nhất, chi tiết và đầy đủ nhất hiện nay gửi đến các bạn tham khảo, có được mẫu đơn xin vào Đoàn có chất lượng nhất. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin vào đoàn tại đây.

1. Hướng dẫn viết đơn xin vào đoàn

Trước số lượng đồng đảo học sinh trong trường được xem xét để kết nạp vào đoàn thì thông qua đơn xin vào Đoàn sẽ giúp các thầy cô có thể nhận diện được từng bạn học sinh khác nhau để xét duyệt đơn dựa trên những thông tin kê khai mà đơn xin được kết nạp vào Đoàn.

Nhìn chung đơn xin vào Đoàn cũng giống như các mẫu đơn khác sẽ cần phải tuân thủ theo những nguyên tắc nhất định khi viết, ở phần nội dung này sẽ hướng dẫn chi tiết về cách viết mẫu đơn để xin vào Đoàn.

Đơn xin vào Đoàn không cần có quá nhiều thông tin nhưng đòi hỏi người viết cần phải cung cấp đầy đủ những thông tin cần thiết về bản thân.

– Phần quốc hiệu- tiêu ngữ là một trong những yếu tố không thể thiếu khi viết đơn để xin vào Đoàn;

– Tên đơn cần được trình bày rõ ràng, thường sẽ viết bằng chữ in hoa có dấu và căn đều hai bên lề của văn bản, cụ thể như: ĐƠN XIN VÀO ĐOÀN

– Phần kính gửi: ở đây sẽ là kính gửi bộ phận có thẩm quyền nhận đơn như là ban chấp hành đoàn trường hoặc xã, phường, thị trấn,…

– Giới thiệu thông tin cá nhân của người viết đơn xin kết nạp đoàn gồm các thông tin như họ và tên, ngày tháng năm sinh, hiện tại đang học tập, công tác ở đâu, ghi đầy đủ tên cơ quan đơn vị nơi mình đang học tập, công tác;…

– Trong đơn cũng cần trình bày qua được về lý do viết đơn và đưa ra lời hứa về việc sẽ chấp hành nghiêm chỉnh những nội quy của đoàn đề ra;

– Cuối cùng thì người viết đơn sẽ ký và ghi đầy đủ họ và tên vào đơn.

Như vậy khi viết đơn chỉ cần nêu những thông tin ngắn gọn, súc tích tránh việc trình bày nội dung đơn dài dòng không đúng trọng tâm và không làm nổi bật được lý do để xin vào đoàn.

2. Mẫu đơn xin vào Đoàn 2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.........., ngày...tháng...năm...

ĐƠN XIN VÀO ĐOÀN

Kính gửi: - BCH chi đoàn trường .....

  • BCH Đoàn xã …..

Tôi là:…………………………………………………………………………….

Sinh ngày: ………tháng…..năm…………………………………………………

Sau một thời gian tìm hiểu về Đoàn và nghiên cứu Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tôi nhận thấy:

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị-xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Đoàn là môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, là lực lượng xung kích, là trường học của thanh niên, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ.

Vì vậy, tôi làm đơn này xin được vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Nếu được vào Đoàn, tôi xin hứa:

  1. Suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh theo lý tưởng của Đảng, của Bác Hồ vĩ đại.
  2. Nghiêm chỉnh thực hiện Điều lệ Đoàn: luôn luôn rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh.
  3. Giúp đỡ mọi người, luôn luôn xứng đáng là người bạn tin cậy của thanh niên Việt Nam.

Người làm đơn
(Ký tên)

3. Mẫu đơn xin vào Đoàn số 1

Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

......., ngày… tháng… năm…

ĐƠN XIN GIA NHẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Em tên là: ...........................................

Sinh ngày:.......................................

Lớp: .......................................

Trường:.......................................

Em hiện là thành viên của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Trong những năm thánh là đội viên, em đã luôn ý thức được vai trò của một đội viên thiếu niên, phấn đấu hết mình trong học tập cũng như các hoạt động để hoàn thành nhiệm vụ mà Đội giao cho, để được xứng đáng với danh hiệu Đội viên gương mẫu.

Thời gian qua, em đã đọc và nghiên cứu rất kĩ lưỡng về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các điều lệ của Đoàn. Cá nhân em nhận thấy Đoàn thực sự là một tổ chức tốt, có những hoạt động phong phú và thiết thực, phù hợp với nguyện vọng của bản thân nói riêng và thanh thiếu niên nói chung.

Em đã nghiêm túc nhìn nhận và tự xét thấy mình đã có đủ tiêu chuẩn và năng lực trở thành một Đoàn viên. Hôm nay, em viết đơn này tha thiết mong được gia nhập vào hàng ngũ vinh quang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Em xin hứa sẽ:

  • Không ngừng nỗ lực và luôn thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người Đoàn viên.
  • Nghiêm chỉnh chấp hành điều lệ Đoàn.
  • Phấn đấu rèn luyện, cống hiến cho quê hương đất nước xứng đáng với danh hiệu người Đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Kính mong Ban Chấp hành Đoàn trường xem xét và chấp nhận nguyện vọng của em.

Em xin chân thành cảm ơn!

Học sinh

(Kí tên)

4. Mẫu đơn xin vào Đoàn số 2

Hướng dẫn ghi sổ Đoàn viên học sinh THCS

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin vào Đoàn như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

ĐƠN XIN VÀO ĐOÀN

Kính gửi: -...........................................................

-.........................................................

Tôi tên là:....................................................................................................................

Dân tộc:......................................................................................................................

Đang học lớp:..............................................................................................................

Sinh ngày:...................................................................................................................

Quê quán:...................................................................................................................

Hiện ở tại:...................................................................................................................

Sau một thời gian tìm hiểu về Đoàn và nghiên cứu Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tôi thấy:

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị, luôn thể hiện tính tiên phong đi đầu trong mọi hoạt động. Là tổ chức kế cận hậu bị của Đảng, là nơi để tuổi trẻ học tập, rèn luyện, phấn đấu chung tay xây dựng quê hương ngày càng văn minh và phát triển.

Đoàn là nơi tập hợp những thanh niên tiên tiến, là nơi đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của tuổi trẻ.

Vì vậy tôi làm đơn này xin được vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, được vào Đoàn tôi xin hứa:

1. Suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp dân giàu, nước mạnh theo lý tưởng của Đảng, của Bác Hồ vĩ đại!

2. Nghiêm chỉnh thực hiện Điều lệ Đoàn, luôn luôn rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh!

3. Giúp đỡ mọi người, luôn luôn xứng đáng là người bạn tin cậy của thanh niên Việt Nam!

............., ngày....tháng....năm.....
Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ và tên)

5. Cách viết đơn xin vào Đoàn

Đơn xin vào đoàn là đơn được cá nhân viết khi muốn được xem xét để kết nạp vào tổ chức đoàn thanh niên công sản Hồ Chí Minh.

Một số đơn vị như là trường học thường sẽ có mẫu đơn xin vào đoàn do đó khi cá nhân muốn kết nạp vào đoàn chỉ cần xin mẫu đơn và điền đầy đủ các nội dung thông tin trong đơn yêu cầu và nộp cho ban chấp hành đoàn của trường học.

Đối với những tổ chức đoàn không có quy định về mẫu riêng thì thanh niên đó sẽ cần tự viết mẫu đơn xin vào Đoàn, khi viết đơn thì cần lưu ý có những nội dung sau:

– Có phần quốc hiệu tiêu ngữ trong đơn, đây là phần không thể thiếu trong hầu hết các mẫu đơn hiện nay, ngày tháng năm viết đơn và tên đơn;

– Phần kính gửi: thường sẽ là kính gửi ban chấp hành chi đoàn trường hoặc là ban chấp hành đoàn xã, phường nơi mình đang cư trú;…

– Họ và tên, ngày tháng năm sinh của người viết đơn để xin vào đoàn đoàn;

– Trình bày lý do viết đơn xin vào Đoàn, trong phần này cần trình bày được lý do mà người viết đơn muốn được kết nạp vào tổ chức đoàn;

– Sau khi trình bày đầy đủ các nội dung trên thì người viết đơn sẽ ký vào đơn và nộp cho ban chấp hành đoàn.

Khi viết đơn để xin vào đoàn ngoài việc đáp ứng về thể thức của văn bản thì lỗi chính tả là một vấn đề mà rất nhiều người mắc phải. Dù là một lỗi nhỏ nhưng nó lại ảnh hưởng rất lớn đến tổng thể của tờ đơn. Do đó trước những từ ngữ chưa rõ ràng về cách viết thì cần phải tìm hiểu kỹ trước khi viết để có thể sử dụng từ một cách chính xác nhất.

Ngoài ra đơn cũng cần phải được trình bày sạch sẽ, hạn chế việc tẩy xóa trong đơn dẫn tới việc không tạo được thiện cảm cho người đọc. Như vậy không chỉ nội dung mà hình thức của lá đơn cũng rất quan trọng.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
54 100.080
Sắp xếp theo
    Giáo dục - Đào tạo Xem thêm