Mẫu giấy mời họp phụ huynh cuối học kì 1, 2

Giấy mời họp phụ huynh cuối học kỳ 1 và kỳ 2 là mẫu giấy mời được giáo viên lập ra để mời phụ huynh tới dự cuộc họp cuối học kì. Mẫu giấy mời nêu rõ phụ huynh được mời, thời gian và địa điểm họp, nội dung họp... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy mời họp phụ huynh cuối học kỳ II tại đây.

1. Mẫu giấy mời họp phụ huynh cuối học kỳ số 1

PHÒNG GD & ĐT …....

TRƯỜNG.....................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

GIẤY MỜI HỌP PHỤ HUYNH

Trân trọng kính mời phụ huynh em: ..………………………………Học lớp:

Đúng vào lúc … h ngày … tháng ......năm ..............

Đến tại phòng học lớp … Trường .............……

Lý do: Để thông báo tình hình học tập học kỳ 1 của các em học sinh và một số công việc quan trọng

Rất mong quý phụ huynh đến đúng giờ. Xin trân trọng cảm ơn.

…….., ngày …. tháng ......năm ........

GVCN

2. Mẫu giấy mời họp phụ huynh cuối học kỳ số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc
---------------------

GIẤY MỜI

Trân trọng kính mời: .................................................................................

Phụ huynh em: ..................................................... - Lớp: ........................

Tới dự: BUỔI HỌP PHỤ HUYNH CUỐI KÌ II.

Nội dung:

- Thông báo tình hình học tập.

- Bàn kế hoạch liên hoan cuối kỳ.

Thời gian: Vào ..................... ngày .........................................................

Địa điểm: Tại phòng học lớp ....... – Trường ..........................................

  .............., ngày...tháng...năm...
  GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

3. Mẫu giấy mời họp phụ huynh cuối học kỳ 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc
---------------------

GIẤY MỜI

Trân trọng kính mời: .................................................................................

Phụ huynh em: ..................................................... - Lớp: ........................

Tới dự: BUỔI HỌP PHỤ HUYNH CUỐI KÌ I

Nội dung:

- Thông báo tình hình học tập trong học kì I.

- Bàn kế hoạch học kì II.

Thời gian: Vào ..................... ngày .........................................................

Địa điểm: Tại phòng học lớp ....... – Trường ..........................................

  .............., ngày...tháng...năm...
  GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Giấy mời họp phụ huynh cuối học kỳ 1

Giấy mời họp phụ huynh cuối học kỳ I

Cuối năm có rất nhiều công việc các thầy cô phải thực hiện. Ngoài việc họp phụ huynh, các thầy cô còn phải viết nhận xét cuối năm cũng như viết bản tự đánh giá. Mời các thầy cô tham khảo mẫu của VnDoc để thuận tiện hơn trong quá trình viết:

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Giáo dục - Đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
2 15.761
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm