Mẫu biên bản tổng kết lớp

BIÊN BẢN TỔNG KẾT LỚP NĂM HỌC 2019 - 2020

Mời quý thầy cô cùng tham khảo Mẫu biên bản tổng kết lớp do đội ngũ giáo viên VnDoc đăng tải với nội dung đầy đủ về đánh giá chung, các hoạt động, thành tích, hạn chế,.... của tập thể các em học sinh trong cả năm học đã qua.

TRƯỜNG TIỂU HỌC ................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

........................, ngày … tháng ..... năm 2020

BIÊN BẢN TỔNG KẾT LỚP .............

NĂM HỌC : 2019-2020

Hôm nay vào hồi ….giờ….phút ngày.......... tháng ..... năm 2020, lớp …………… tiến hành tổng kết lớp để đánh giá các hoạt động năm học 2019 - 2020.

Địa điểm:……………………………………………………………………

Về dự với buổi họp lớp có cô: ………………………………………………

Đại diện phụ huynh: .........................................................................................

Chủ tọa: ……………………………………………………………………

Thư ký: ………………………………………………………………………

NỘI DUNG

1. Đánh giá chung những thành tích lớp đã đạt được:

I. Duy trì sĩ số:

1. Đầu năm: ...... Nữ: ......................

2. Cuối năm: ........ Nữ: ....................

II. Đánh giá các mặt hoạt động:

1. Các môn học và hoạt động giáo dục:

- Hầu hết các em đều hứng thú học tập, chăm chỉ học bài và làm bài tập, hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập cũng như rèn luyện của mình.

- Kết quả như sau : Hoàn thành các môn

+ Toán : Điểm 9 – 10: ...... em = ..........%

Điểm 7 – 8 : ....... em = .........%

Điểm 5 – 6 : ....... em = .........%

Điểm dưới 5 : ....... em = .........%

+ Tiếng Việt : Điểm 9 – 10: ...... em = ..........%

Điểm 7 – 8 : ....... em = .........%

Điểm 5 – 6 : ....... em = .........%

Điểm dưới 5 : ....... em = .........%

+ Tiếng Anh : Điểm 9 – 10: ...... em = ..........%

Điểm 7 – 8 : ....... em = .........%

Điểm 5 – 6 : ....... em = .........%

Điểm dưới 5 : ....... em = .........%

+ Các môn đánh giá bằng nhận xét : Đạt hoàn thành và hoàn thành tốt : 100%.

2. Năng lực, phẩm chất:

a. Năng lực: Hầu hết các em biết tự phục vụ bản thân như : Tự chuẩn bị sách vở, quần áo gọn gàng, đầy đủ trước khi đến lớp cũng như ở nhà.

- Nhiều em đã mạnh dạn giao tiếp, hợp tác với bạn, với mọi người, với thầy cô để tìm tòi, khám phá những mục tiêu của hoạt động học tập và giáo dục.

- Nhiều em biết tự hoàn thành nhiệm vụ học tập cũng như rèn luyện của bản thân không cần sự giúp đỡ. Các em biết tự hoàn thành nhiệm vụ học tập cá nhân hoặc trong nhóm của mình.

b. Phẩm chất:

- Hầu hết các em đi học đều, đúng giờ,

- Mạnh dạn trao đổi trong hợp tác nhóm củng như khi chia sẻ những khó khăn với bạn bè và thầy cô.

- Biết trình bày khá rõ ràng, ngắn gọn khi trả lời câu hỏi, mạnh dạn nói đúng nội dung cần trao đổi. Hầu hết các em có tinh thần trách nhiệm trong công việc, không đổ lỗi cho người khác khi mình làm chưa đúng.

- Các em biết giữ lời hứa, không nói sai,không nói dối.

- Các em biết yêu quý bạn bè, giúp đỡ bạn lúc khó khăn và biết yêu quý mọi người.

3. Các hoạt động khác:

- Các cuộc thi do nhà trường và cấp trên tổ chức:

+ Thi làm báo ảnh 2 lần : ...........................................................................................

+ Thi xếp sách nghệ thuật và thuyết trình sách : .......................................................

+ Thi trưng bày sản phẩm Mĩ thuật .................................................................

+ Thi rung chuông vàng môn Tiếng Anh : ...............................................................

+ Thi chạy 60 m nam : ............................................................................................

+ Thi chạy 60 m nữ : .........................................................................................

+ Thi bật xa nam : ...............................................................................................

+...................................................................................................................................

+...................................................................................................................................

+...................................................................................................................................

+...................................................................................................................................

4. Những hạn chế cần khắc phục

a. Những hạn chế:

- Một số em còn chưa thực sự chăm chỉ học bài và làm bài tập, chưa tích cực tham gia vào các hoạt động chung của trường cũng như của lớp.

b. Biện pháp khắc phục :

- Ban học tập phối hợp với Hội đồng tự quản và giáo viên chủ nhiệm cùng cha mẹ học sinh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc những bạn chưa tự giác để các bạn tiến bộ hơn trong năm học tới.

- Giáo viên chủ nhiệm giao nội dung ôn tập hè cụ thể cho những bạn chậm tiến bộ này và có kế hoạch kiểm tra cụ thể hàng tháng, hàng tuần.

- Tổ chức học tập và giúp đỡ nhau theo nhóm, theo địa bàn xóm.

5. Danh hiệu thi đua

- HS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện: .......................... em.

- Kết quả học sinh đề nghị khen thưởng ................. học sinh (có danh sách kèm theo)

6. Ý kiến đóng góp: ...........................................................................................

...................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

...................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

...................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

...................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Buổi sinh hoạt lớp bình bầu danh hiệu thi đua khen thưởng kết thúc hồi................ giờ.......... phút.cùng ngày ......tháng .... năm 2020.

GVCN

 

Chủ tịch HĐTQ

 

Thư kí

 

Trong thư mục giáo dục đào tạo thuộc biểu mẫu VnDoc mang tới cho quý thầy cô những tài liệu tham khảo mới và đầy đủ nhất được đội ngũ giáo viên của VnDoc.com cập nhật, bổ sung liên tục. Mời thầy cô cùng theo dõi.

Đánh giá bài viết
1 2.352
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm