Mẫu kế hoạch giáo dục năm học 2021 - 2022

Mẫu kế hoạch giáo dục năm học 2021 - 2022 được lập ra cho giáo viên lên kế hoạch giảng dạy các môn học trong bộ sách mới, đảm bảo việc rà soát, điều chỉnh phân phối chương trình trên cơ sở chuẩn kiến thức.

1. Khung kế hoạch giáo dục của giáo viên theo Công văn 5512

Phụ lục III
KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

TRƯỜNG: ..............................
TỔ: .......................................

Họ và tên giáo viên: ................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ............................., LỚP............

(Năm học 20..... - 20.....)

I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

STT

Bài học(1)

Số tiết(2)

Thời điểm(3)

Thiết bị dạy học(4)

Địa điểm dạy học(5)

1

2

...

2. Chuyên đề lựa chọn(đối với cấp trung học phổ thông)

STT

Chuyên đề (1)

Số tiết (2)

Thời điểm (3)

Thiết bị dạy học (4)

Địa điểm dạy học (5)

1

2

...

(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.

(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy/chuyên đề.

(3) Tuần thực hiện bài học/chuyên đề.

(4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học.

(5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại di sản, thực địa...).

3. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

… ngày..... tháng.... năm......

GIÁO VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Khung kế hoạch giáo dục của giáo viên năm học 2021 - 2022

Trường.....................

Khối, lớp 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

................, ngày..... tháng ... năm 20...

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2021 - 2022

Bộ sách: Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

TT

MÔN HỌC/HĐGD

LỚP

SỐ TIẾT THEO KHUNG CỦA BỘ

SỐ TIẾT XÂY DỰNG THỰC HIỆN

SỐ TIẾT DẠY TÍCH HỢP

GHI CHÚ

Kỳ 1

Kỳ 2

Kỳ 1

Kỳ 2

Số tiết

Môn tích hợp

Số tiết

Môn tích hợp

1

2

3

4

Cộng

XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNGGIÁO VIÊN

3. Khung kế hoạch giáo dục môn Toán năm học 2021 - 2022

Tường.....................

Khối, lớp 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

................, ngày..... tháng ... năm 2021

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN TOÁN NĂM HỌC 2021 - 2022

Bộ sách: Cùng học để phát triển năng lực

TT

Tên chủ đề/ Tên bài học/ tiết học

Yêu cầu cần đạt

Dự kiến hoạt động dạy học cơ bản

Thời lượng

Nội dung tích hợp

Ghi chú

I

Chủ đề

1

Bài 1

2

Bài 2

XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG

GIÁO VIÊN

4. Mẫu kế hoạch giáo dục môn Tiếng Việt sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Phòng GD&ĐT:...........

Trường.....................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

................, ngày..... tháng ... năm 20...

MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1 (BỘ SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG)
CẢ NĂM 35 TUẦN = 420 TIẾT

Chủ đềTuầnTên bài dạySố tiếtTiết PPCTYêu cầu cần đạtNội dung dạy tích hợpNội dung điều chỉnh bổ sung
12345678
Chào em vào lớp 1Tuần 1Làm quen với trường lớp, bạn bè; làm quen với đồ dùng học tập.21 + 2- Làm quen với trường, lớp.
- Biết cách làm quen, kết bạn. Hiểu và gần gũi bạn bè trong lớp, trong trường.
- Gọi đúng tên, hiểu công dụng và biết cách sử dụng đồ dùng học tập.
- Phát triển kĩ năng nói, thêm tự tin khi giao tiếp.
- Có khả năng quan sát, nhận biết nhân vật trong tranh minh hoạ.
- Yêu quý lớp học - nơi diễn ra những hoạt động học tập thú vị.
Làm quen với tư thế đọc, viết, nói, nghe.23 + 4- Biết và thực hiện theo các tư thế đúng, tránh tư thế sai khi đọc, viết, nói, nghe.
- Giúp các bạn khác rèn tư thế đứng khi đọc, viết, nói, nghe.
- Thêm tự tin khi giao tiếp (thông qua trao đổi, nhận xét về các tư thế đúng, sai khi đọc,viết, nói, nghe); thêm gần gũi bạn bè, thầy cô.
- Phát triển kĩ năng quan sát, nhận biết nhân vật và suy đoán nội dung tranh minh hoạ.
Ôn luyện các nét viết cơ bản và đọc âm15- Biết đọc, viết các nét cơ bản: nét sổ, nét ngang, nét xiên phải, nét xiên trái, nét móc xuôi, nét móc ngược, nét móc hai đầu, nét cong hở trái, nét cong hở phải, nét cong kín, nét thắt, nét khuyết trên, nét khuyết dưới.
- Nhận diện và đọc đúng các âm, chữ cái Tiếng Việt.
Làm quen với các nét viết cơ bản, các chữ số và dấu thanh; Làm quen với bảng chữ cái26 + 7- Nhận biết và viết đúng các nét cơ bản, các chữ số và dấu thanh; đọc đúng các âm tương ứng với các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt.
- Phát triển kĩ năng đọc, viết.
- Thêm yêu thích và hứng thú việc đọc, viết, thêm tự tin khi giao tiếp.
Làm quen với các nét viết cơ bản, các chữ số và dấu thanh; Làm quen với bảng chữ cái28 + 9- Nhận biết và viết đúng các nét viết cơ bản các chữ số và dấu thanh; đọc đúng các âm tương ứng với các chữ cái trong bảng chữ cái Tiếng Việt.
- Phát triển kĩ năng đọc, viết.
- Phát triển kĩ năng quan sát, nhận biết các nét viết cơ bản (nhận biết các sự vật có hình dạng tương tự các nét viết cơ bản).
- Yêu thích và hứng thú với việc học viết, thêm tự tin khi giao tiếp.
Ôn luyện các nét viết cơ bản và đọc âm110- Biết đọc, viết các nét cơ bản: nét sổ, nét ngang, nét xiên phải, nét xiên trái, nét móc xuôi, nét móc ngược, nét móc hai đầu, nét cong hở trái, nét cong hở phải, nét cong kín, nét thắt, nét khuyết trên, nét khuyết dưới.
- Nhận diện và đọc đúng các âm, chữ cái Tiếng Việt.
Làm quen với các nét viết cơ bản, các chữ số và dấu thanh; Làm quen với bảng chữ cái211 + 12- Nhận biết các nét cơ bản các chữ số và dấu thanh.
- Phát triển kỹ năng đọc, viết.
- Phát triển kỹ năng quan sát, ghi nhớ các nét viết cơ bản (ghi nhớ các nét viết cơ bản thông qua trò chơi Trang trí đường viền cho bức tranh).
- Thêm yêu thích và ứng thú với việc học viết, thêm tự tin khi giao tiếp.
Chào em vào lớp 1Tuần 2Bài 1: A a213 + 14- Nhận biết và đọc đúng âm a.
- Viết đúng chữ a
- Phát triển kĩ năng nói lời chào hỏi.
- Phát triển kĩ năng quan sát, nhận biết nhân vật và suy đoán nội dung tranh minh họa qua các tình huống reo vui”a”, tình huống cần nói lời chào hỏi (chào gặp mặt, chào tạm biệt).
Bài 2: B b \215 + 16- Nhận biết và đọc đúng âm b, đọc đúng tiếng từ ngữ, câu có âm b, thanh huyền và trả lời được các câu hỏi liên quan đến nội dung bài đã đọc.
- Viết đúng chữ b, dấu huyền; viết đúng các tiếng từ chứa âm b và thanh huyền.
- Phát triển vốn từ.
- Phát triển ngôn ngữ nói theo chủ điểm gia đình được gợi ý trong tranh.
- Phát triển kĩ năng quan sát, nhận biết nhân vật và suy đoán nội dung tranh minh họa.
- Cảm nhận được những tình cảm tốt đẹp trong gia đình.
Luyện tập: Luyện đọc, viết bài 1, 2.117- Học sinh đọc, viết được các âm trong bài 1, 2 đã học.
Bài 3: C c /218 + 19- Nhận biết và đọc đúng âm c, đọc đúng tiếng từ ngữ, câu có âm c, thanh sắc. Trả lời được các câu hỏi liên quan đến nội dung bài đã đọc.
- Viết đúng chữ c, dấu sắc; viết đúng các tiếng từ chứa âm c và thanh sắc.
- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa âm c và thanh sắc có trong bài học.
- Phát triển kĩ năng nói lời chào hỏi.
- Phát triển kĩ năng quan sát, nhận biết nhân vật Nam, Hà, suy đoán nội dung tranh minh họa: “Nam và bố câu cá”, và tranh “Chào hỏi”.
- Cảm nhận được tình cảm gia đình.
Bài 4: E e Ê ê220 + 21- Nhận biết và đọc đúng âm e, ê, đọc đúng tiếng từ ngữ, câu có âm e,ê trả lời được các câu hỏi liên quan đến nội dung bài đã đọc.
- Viết đúng chữ e, ê; viết đúng các tiếng từ chứa e, ê.
- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa e, ê.
- Phát triển ngôn ngữ nói theo chủ điểm được gợi ý “trên sân trường”
- Phát triển kĩ năng quan sát, nhận biết nhân vật bà, mẹ, bé và bạn bè, suy đoán nội dung tranh minh họa. "Bé kể mẹ nghe về bạn bè". "Bà bế bé", và tranh "Trên sân trường".
- Cảm nhận được tình cảm gia đình.
Luyện tập: Luyện đọc, viết bài 3, 4.122- Học sinh đọc, viết được các âm trong bài 3, 4 đã học.
Bài 5: Ôn tập và Kể chuyện223 + 24- Nắm vững cách đọc âm a, b, c, e, ê, thanh huyền, thanh sắc. Đọc đúng tiếng, từ ngữ, câu có âm a, b, c, e, ê, thanh huyền, thanh sắc; hiểu và trả lời được các câu hỏi liên quan đến nội dung bài đã đọc.
- Phát triển kĩ năng viết thông qua viết từ ngữ chứa một số âm - chữ đã học.
- Phát triển kĩ năng nghe nói thông qua hoạt động nghe kể câu chuyện Búp bê và dế mèn, trả lời câu hỏi về những gì đã nghe và kể lại câu chuyện. Qua câu chuyện HS cũng được rèn luyện ý thức giúp đỡ việc nhà.
Chào em vào lớp 1Tuần 3Bài 6: O o ?225 + 26- Nhận biết và đọc đúng âm o; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu có âm o và thanh hỏi; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.
- Viết đúng chữ o và đấu hỏi; viết đúng các tiếng, từ ngữ có chữ o và dấu hỏi.
- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa âm o và thanh hỏi có trong bài học.
- Phát triển kỹ năng nói lời chào hỏi.
- Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết nhân vật, suy đoán nội dung tranh minh hoạ (chào mẹ khi mẹ đón lúc tan học và chào ông, bà khi đi học về).
- Cảm nhận được tỉnh cảm, mối quan hệ với mọi người trong gia đình.
Bài 7: Ô ô .227 + 28- Nhận biết và đọc đúng âm ở, đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu có âm ở và thanh nặng; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.
- Viết đúng chữ ô và dấu nặng: viết đúng các tiếng, từ ngữ có chữ ổ và dấu nặng.
- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa âm ó và thanh nặng có trong bải học.
- Phát triển ngôn ngữ nói theo chủ điểm xe cộ (tranh vẽ xe đạp, xe máy, ô tô).
- Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết nhân vật bố Hà và Hà, suy đoán nội dung tranh minh hoạ về phương tiện giao thông.
- Cảm nhận được tình cảm gia đình.
Luyện tập: Luyện đọc viết bài 6, 7.129- Học sinh đọc, viết được các âm trong bài 6, 7 đã học.
Bài 8: D d Đ đ230 + 31- Nhận biết và đọc đúng các âm d, đ; đọc dùng các tiếng, từ ngữ, câu có d, đ; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.
- Viết đúng các chữ d, đ (kiểu chữ thường); viết đúng các tiếng, từ ngữ có chứa d, đ,
- Phát triển vốn từ dựa trên những tử ngữ chứa các âm d, đ có trong bài học.
- Phát triển kĩ năng nói lời chào hỏi. Phát triển kĩ năng nói theo chủ điểm chào hỏi được gợi ý trong tranh.
- Phát triển kỹ năng nhận biết nhân vật khách đến nhà chơi hoặc bạn của bố mẹ và suy đoán nội dung tranh minh hoạ, biết nói lời chảo khi gặp người quen của bố mẹ và gia đình.
- Cảm nhận được tình cảm, mối quan hệ với mọi người trong xã hội.
Bài 9: Ơ ơ ~232 + 33
- Nhận biết và đọc đúng âm ơ thanh ngã; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu có âm ơ, thanh ngã; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.
- Viết đúng chữ ơ và dấu ngã (kiểu chữ thường); viết đúng các tiếng, từ ngữ cỡ chữ, dấu ngã.
- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa âm ơ và thanh ngã có trong bài học.
- Phát triển vốn từ về phương tiện giao thông.
- Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết nhân vật và suy đoán nội dung tranh minh hoạ về Tàu dỡ hàng ở cảng; Bố đỡ bé; Phương tiện giao thông.
Luyện tập: Luyện đọc viết bài 8, 9134- Học sinh đọc, viết được các âm trong bài 8, 9 đã học.
Bài 10: Ôn tập và kể chuyện235 + 36- Nắm vững cách đọc các âm o, ô, ơ,đ, d; cách đọc các tiếng, từ ngữ, câu có các âm o, ô, ơ,đ, d, thanh hỏi, thanh ngã, thanh nặng; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.
- Phát triển kỹ năng viết thông qua viết từ ngữ chứa một số âm chữ đã học.
- Phát triển kỹ năng nghe và nói thông qua hoạt động nghe kể câu chuyện Đàn kiến con ngoan ngoãn, trả lời câu hỏi về những gì đã nghe và kế lại câu chuyện. Qua câu chuyện, HS cũng được bồi dưỡng ý thức quan tâm, giúp đỡ người khác.
Chào em vào lớp 1Tuần 4Bài 11: I i K k237 + 38- Nhận biết và đọc đúng các âm i, k; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu có các âm i, k; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.
- Viết đúng các chữ i, k; viết đúng các tiếng từ ngữ có chữ i, k.
- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các âm i, k có trong bài học.
- Phát triển kỹ năng nói lời giới thiệu, làm quen.
- Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết nhân vật và suy đoán nội dung các tranh minh hoạ: 1. Trang Nam đang vẽ, bức vẽ sắp hoàn thành; 2. Tranh một con kì đã đang bò kẽ đá; 3. Tranh Nam và một bạn khác đang nói chuyện, làm quen với nhau ở hành lang lớp học.
- Cảm nhận được tình cảm bạn bè khi được cùng học, cùng chơi, cùng trò chuyện.
Bài 12: H h L l239 + 40- Nhận biết và đọc đúng các âm h, l; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu có các âm h, l; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.
- Viết đúng các chữ h, l; viết đúng các tiếng, từ ngữ có chữ h,l.
- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các âm h, 1 có trong bài học.
- Phát triển ngôn ngữ nói theo chủ điểm cây cối.
- Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết nhân vật và suy đoán nội dung tranh minh hoạ: 1. Tranh le le bơi trên hồ; 2. Tranh khung cảnh gia đình, em bé 1-2 tuổi, mẹ bể bé, bà cám lá hẹ để làm thuốc ho cho bé; 3. Tranh về một số loài cây.
- Cảm nhận được tình cảm gia đình (qua tình yêu và sự chăm sóc của bà và mẹ với bé), tình yêu đối với cây cỏ, thiên nhiên.
Luyện tập: Luyện đọc viết bài 11, 12141- Học sinh đọc, viết được các âm trong bài 11, 12 đã học.Tùy từng đối tượng HS để lựa chọn các âm ôn tập cho phù hợp.
Bài 13: U u Ư ư242 + 43- Nhận biết và đọc đúng các âm u, ư; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu có các ẩm u, ư; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.
- Viết đúng các chữ u, ư; viết đúng các tiếng, từ ngữ có chữ u, ư.
- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các âm u, ư có trong bài học.
- Phát triển kỹ năng nói lời giới thiệu giới thiệu về bản thân với chị sao đỏ trong giờ sinh hoạt sao).
- Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết nhân vật và suy đoán nội dung tranh minh hoạ: 1. Hình ảnh quả đu đủ chín; 2. Hình ảnh cá hố; 3. Nam đang giới thiệu bản thân minh với chị sao đỏ.
Bài 14: Ch ch Kh kh244 + 45- Nhận biết và đọc dúng các âm ch, kh; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu có các âm ch, kh; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã doc.
- Viết đúng các chữ ch, kh; viết đúng các tiếng, từ ngữ có chữ ch, kh:
- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chửa các âm ch, kh có trong bài học.
- Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết một số loài vật và món ăn gần gũi, quen thuộc như khỉ, cá, cá kho, chè kho,... kỹ năng nhận biết và suy đoán nội dung tranh minh hoạ (1. Mấy chủ khi ăn chuối; 2. Chị có cả kho khế).
- Phát triển ngôn ngữ nói về chủ điểm cá cảnh với môi trường sống và lợi ích của chúng.
Luyện tập: Luyện đọc viết bài 13, 14146- Học sinh đọc, viết được các âm trong bài 13, 14 đã học.Tùy từng đối tượng HS để lựa chọn các âm ôn tập cho phù hợp.
Bài 15: Ôn tập và kể chuyện247 + 48- Nắm vững cách đọc các âm i, k, l, h, u, ư, ch, kh; cách đọc các tiếng, từ ngữ, câu có các âm i, k, l, h, u, ư, ch, kh hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.
- Phát triển kỹ năng viết thông qua viết từ ngữ chứa một số âm -chữ đã học.
- Phát triển kỹ năng nghe và nói thông qua hoạt động nghe kể câu chuyện Đàn kiến con ngoan ngoàn, trả lời câu hỏi về những gì đã nghe và kế lại câu chuyện. Qua câu chuyện, HS cũng được rèn luyện kĩ năng xử lí tình huống và giải quyết vấn đề.
Chào em vào lớp 1Tuần 5Bài 16: M m N n249 + 50- Nhận biết và đọc đúng các âm m, n; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu có các âm m, n; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.
- Viết đúng các chữ m, n; viết đúng các tiếng từ ngữ có chứa m, n.
- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các âm m, n có trong bài học.
- Phát triển kỹ năng nói lời giới thiệu.
- Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết nhân vật và suy đoán nội dung các tranh minh hoạ: 1 Mẹ và Hà ở siêu thị, mẹ mua nơ và cài nợ lên tóc Hà; 2. Bố mẹ và Hà đang đi trên ca nô; 3. Nam đang giới thiệu mình với chủ công an ở khu vui chơi đông người.
- Cảm nhận được tinh cảm bố mẹ dành cho con cái thông qua sự quan tâm về vật chất (mẹ mua nơ, cài nơ lên tóc con gái) và tinh thần (bố mę cùng con đi chơi).
Bài 17: G g Gi gi251 + 52- Nhận biết và đọc đúng các âm g, gi; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu có các âm g, gi; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.
- Viết đúng các chữ g, gi; viết đúng các tiếng, từ ngữ có chữ g, gi.
- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các âm g, gi có trong bài học.
- Phát triển ngôn ngữ nói theo chủ điểm Vật nuôi.
- Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết nhân vật và suy đoán nội dung tranh minh hoạ: 1. Hà đang quan sát giỏ trứng gà, 2. Bà đang che gió cho mấy chú gà, 3. Các loài vật nuôi trong gia đình.
- Cảm nhận được tình yêu đối với vật nuôi trong gia đình.
Luyện tập: Luyện đọc viết bài 16, 17153- Học sinh đọc, viết được các âm trong bài 16, 17 đã học.Tùy từng đối tượng HS để lựa chọn các âm ôn tập cho phù hợp.
Bài 18: Gh gh Nh nh254 + 55- Nhận biết và đọc đúng các âm gh, nh; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu có các âm gh, nh; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.
- Viết đúng các chữ gh, nh; viết đúng các tiếng, từ ngữ có chữ gh, nh.
- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các âm gh, nh có trong bài học.
- Phát triển kỹ năng nói lời giới thiệu
- Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết nhân vật và suy đoán nội dung tranh minh hoạ: 1. Mẹ cho Hà đến chơi nhà bà ở một ngõ nhỏ, đẹp và yên tỉnh; 2. Hà đang bê ghế giúp mẹ; 3. Bạn nhỏ đang giới thiệu bản thân mình với bạn của bố mẹ.
Bài 19: Ng ng Ngh ngh256 + 57- Nhận biết và đọc đúng các âm ng, ngh; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu có các âm ng, ngh; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung dã doc.
- Viết đúng các chữ ng, ngh; viết đúng các tiếng, từ ngữ có chữ ng, ngh:
- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các âm ng, ngh có trong bài học.
- Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết một số vật nuôi gần gũi với người nông dân như trâu, nghé,... kĩ năng nhận biết và suy đoán nội dung tranh minh hoạ: 1. Nghé đi theo mẹ ra ngõ; 2. Nghé đã ăn no, nằm ngủ ở bờ đê.
- Phát triển kỹ năng nói về các loài vật trong vườn bách thú (vẽ hình dáng, màu lông, thói quen, sở thích và một số đặc điếm khác của chúng), nói về việc em đã đi vườn bách thú chưa và em có thích đến đó không.
Luyện tập: Luyện đọc viết bài 18, 19158- Học sinh đọc, viết được các âm trong bài 18, 19 đã học.Tùy từng đối tượng HS để lựa chọn các âm ôn tập cho phù hợp.
Bài 20: Ôn tập và kể chuyện259 + 60- Nắm vững cách đọc các âm m, n, g (gh), gi, nh, ng ( ngh); cách đọc các tiếng, từ ngữ, câu có các âm m, n, g (gh), gi, nh, ng ( ngh); hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.
- Phát triển kỹ năng viết thông qua viết cụm từ chứa một số âm - chữ đã học.
- Phát triển kỹ năng nghe và nói thông qua hoạt động nghe kể câu chuyện Cô chủ không biết quý tình bạn và trả lời câu hỏi. Thông qua việc nghe câu chuyện và trả lời câu hỏi, HS cũng được phát triển một số kỹ năng khác như ghi nhớ các chi tiết, suy đoán, đánh giá,.. và biết yêu quý, trân trọng những thứ mình đang có.

Sách giáo khoa lớp 1 mới theo chương trình giáo dục phổ thông áp dụng từ năm học 2020 - 2021 đã được các trường học lựa chọn gồm 5 bộ sách: Bộ sách Cánh Diều, Bộ sách Chân trời sáng tạo, Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, Bộ sách Cùng học để phát triển năng lực, Bộ sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục. Mời các bạn tham khảo chi tiết về 5 bộ SGK lớp 1 để chuẩn bị và lên kế hoạch thật cụ thể theo quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có yêu cầu đối với các địa phương về việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2021-2022. Năm học 2021-2022 là năm học đầu tiên học sinh lớp 2, lớp 6 trên cả nước học sách giáo khoa mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Để triển khai Chương trình GDPT mới đối với lớp 2, lớp 6 từ năm học 2021-2022, các giáo viên phải chủ động trong soạn giáo án, thiết kế bài giảng và triển khai dạy học thuận lợi trong năm học mới. VnDoc biết được điều đó đã sưu tầm và tổng hợp lại tài liệu giáo án lớp 2 và lớp 6 đủ các môn như sau:

Lưu ý: Do tài liệu dài nên VnDoc chỉ show mẫu 1 số bài. Các bạn hãy ấn vào Tải về để lấy trọn bộ nhé!

Trên đây là nội dung chi tiết của Mẫu kế hoạch giáo dục năm học 2021 - 2022. Tất cả các tài liệu về Văn bản Giáo dục đào tạo được VnDoc cập nhật và đăng tải thường xuyên. Chi tiết nội dung của Mẫu kế hoạch giáo dục năm học 2021 - 2022 được lập ra cho giáo viên lên kế hoạch giảng dạy các môn học trong bộ sách mới trong năm học tới, mời các bạn cùng theo dõi và tải về sử dụng.

Đánh giá bài viết
2 10.466
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm