Kế hoạch bài dạy minh họa môn Toán mô đun 3 Tiểu học

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]om | Hotline: 024 2242 6188
I.
MỤC TIÊU:
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN: TOÁN
Bài 29: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10 (SGK:
CÁNH DIỀU)
Sau khi học xong bài này, học sinh:
1/ Biết cách tìm kết quả một phép trừ trong phạm vi 10.
2/ Làm được các phép trừ trong phạm vi 10.
3/ Vận dụng được kiến thức, năng về phép trừ trong phạm vi 10 đã học vào giải quyết một
số tình huống gắn với thực tế.
4/ Phát triển c NL toán học:
+ Phẩm chất: Chăm chỉ (Thao c trên que tính, chấm tròn),…
+ ng lực: NL giải quyết vấn đề toán học (Nhận biết được vấn đề toán học nêu được
thành u hỏi về phép trừ trong phạm vi 10); NL duy lập luận toán học (Biết quan t, tìm
kiếm sự tương đồng khác biệt trong những tình huống quen thuộc); NL giao tiếp toán học
(Nói cho bạn biết về một số phép tính được hình thành t phép trừ trong phạm vi 10).
II.
ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-
Các que nh, các chấm tròn.
-
Một số tình huống đơn giản dẫn tới phép trừ trong phạm vi 10.
III.
CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Giáo viên
Mong đợi HS
PP,
KTDH
PP,
CC
ĐG
A. Hoạt động khởi động:
Mục tiêu: Nêu giải quyết được
vấn đề theo các tình huống trong
tranh.
- Yêu cầu HS Quan sát bức tranh
trong SGK nói với bạn về những
điều quan sát được từ bức tranh liên
quan đến phép trừ:
- HS quan sát nói những
quan sát được.
- Trực quan
- Nêu
giải quyết
vấn đề
PP: Vấn
đáp.
CC: Câu
hỏi.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]om | Hotline: 024 2242 6188
-
Làm tương tự với các tình huống
còn lại.
-
Cho chia sẻ trước lớp:
-
Giới thiệu bài mới.
+ 7 bạn, 1 bạn đã rời khỏi
bàn. Còn lại bao nhiêu bạn?
+ Đếm rồi nói: Còn lại 6 bạn
đang ngồi quanh bàn.
+ 7 ly nước, đã uống 2 ly
nước. Còn lại bao nhiêu ly
nước chưa uống?
+ 8 phần bánh, đã ăn hết
1 phần. Còn lại bao nhiêu
phần?
+ 9 cái ghế, đã ngồi hết 6
cai1 ghế. Còn lại bao nhiêu
cái ghế chưa ngồi?
-HS đứng tại ch hoặc lên
bảng, thay nhau nói một tình
huống phép trừ mà mình
quan sát được.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]om | Hotline: 024 2242 6188
B. Hoạt động phân tích khám phá -
rút ra bài học:
Mục tiêu: HS tìm được kết quả
một phép trừ trong phạm vi 10.
-
YCHS m kết quả phép trừ: 7-1=6.
-
GV chốt lại cách tìm kết quả một
phép trừ.
-
GV dùng các chấm tròn để diễn tả
các thao tác “tr - bớt HS vừa
thực hiện trên.
-
Củng cố kiến thức mới
-
GV cho HS xem tranh SGK
-
HS thực hiện trên đồ dùng.
-
HS thế dùng chấm tròn,
ngón tay, que tính hoặc đồ vật
khác để tìm ra kết quả.
-
Tương tự HS tìm kết quả c
phép trừ còn lại: 7-2; 8-l;9-6.
-
Theo i
-
HS lắng nghe
-HS nêu một s tình huống.
HS đặt phép trừ ơng ứng.
HS tìm kết quả phép trừ theo
cách vừa học rồi gài kết qu
vào thanh i.
- Hợp tác
-Nêu
giải quyết
vấn đề
-Thực
hành
PP: Quan
sát
CC: Bảng
kiểm

Mẫu Kế hoạch bài dạy minh họa môn Toán mô đun 3 Tiểu học

Kế hoạch bài dạy minh họa môn Toán mô đun 3 Tiểu học là tài liệu tham khảo, giúp thầy cô tham khảo và dễ dàng thực hiện soạn giáo án theo đúng chương trình giáo dục phổ thông mới. Mời các thầy cô tham khảo.

Trên đây là nội dung chi tiết của Kế hoạch bài dạy minh họa môn Toán mô đun 3 Tiểu học. Tất cả các tài liệu về Văn bản Giáo dục đào tạo được VnDoc cập nhật và đăng tải thường xuyên. Chi tiết nội dung của các Văn bản, Thông tư mời các bạn cùng theo dõi và tải về sử dụng.

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 3 Tiểu Học

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 3 THCS

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 3 THPT

Đánh giá bài viết
1 22.065
Sắp xếp theo
    Văn bản giáo dục Xem thêm