Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Kế hoạch dạy học Tiếng Việt lớp 5 sách Cánh diều

Kế hoạch dạy học Tiếng Việt lớp 5 sách Cánh diều được lập chi tiết giúp các thầy cô tham khảo, nhanh chóng xây dựng kế hoạch giảng dạy cho cả năm học. Đây cũng là tài liệu giúp thầy cô soạn giáo án điện tử lớp 5 Cánh diều thêm hiệu quả.

1. Kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt 5

MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 – BỘ SÁCH CÁNH DIỀU

(35 tuần x 7 tiết/ 1 tuần = 245 tiết)

Tuần,
tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung

(nếu có)

Ghi chú

Chủ đề/Mạch nội dung

Tên bài học

Thời lượng/

PPCT

lớp

Học kì I (7 tiết x 18 tuần = 126 tiết)

1

Măng non

BÀI 1. Trẻ em như búp trên cành

14 tiết

Chia sẻ và bài đọc 1: Thư gửi các học sinh

1-2

Bài viết 1: Viết đoạn văn giới thiệu một nhân vật văn học

3

Nói và nghe: Trao đổi: Quyền của trẻ em

4

Bài đọc 2: Chuyện một người thầy

5

Luyện từ và câu: Từ đồng nghĩa

6

Bài viết 2: Luyện tập viết đoạn văn giới thiệu một nhân vật văn học (Tìm ý, sắp xếp ý)

7

2

Bài đọc 3: Khi bé Hoa ra đời

8-9

Bài viết 3: Luyện tập viết đoạn văn giới thiệu một nhân vật văn học (Thực hành viết)

10

Nói và nghe: Trao đổi: Em đọc sách báo

11

Bài đọc 4: Tôi học chữ

12

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa

13

Góc sáng tạo: Nội quy lớp học

14

3

BÀI 2. Bạn nam, bạn nữ

14 tiết

Chia sẻ và bài đọc 1: Lớp trưởng lớp tôi

15-16

Bài viết 1: Tả người (Cấu tạo của bài văn)

17

Nói và nghe: Trao đổi: Bạn nam, bạn nữ

18

Bài đọc 2: Muôn sắc hoa tươi

19

Luyện từ và câu: Dấu gạch ngang

20

Bài viết 2: Luyện tập tả người (Quan sát)

21

4

Bài đọc 3: Dây thun xanh, dây thun đỏ

22-23

Bài viết 3: Trả bài viết đoạn văn giới thiệu một nhân vật văn học

24

Nói và nghe: Trao đổi: Em đọc sách báo

25

Bài đọc 4: Cuộc họp bí mật

26

Luyện từ và câu: Luyện tập về dấu gạch ngang

27

Góc sáng tạo: Chúng mình thật đáng yêu

28

5

BÀI 3. Có học mới hay

14 tiết

Chia sẻ và bài đọc 1: Trái cam

29-30

Bài viết 1: Luyện tập tả người (Tìm ý, lập dàn ý)

31

Nói và nghe: Trao đổi: Học và hành

32

Bài đọc 2: Làm thủ công

33

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Học hành

34

Bài viết 2: Luyện tập tả người (Viết mở bài)

35

6

Bài đọc 3: Hạt nảy mầm

36-37

Bài viết 3: Luyện tập tả người (Viết kết bài)

38

Nói và nghe: Trao đổi: Em đọc sách báo

39

Bài đọc 4: Bầu trời mùa thu

40

Luyện từ và câu: Quy tắc viết tên riêng nước ngoài

41

Góc sáng tạo: Những bài học hay

42

7

BÀI 4. Có chí thì nên

14 tiết

Chia sẻ và bài đọc 1: Sự tích dưa hấu

43-44

Bài viết 1: Luyện tập tả người (Tả ngoại hình)

45

Nói và nghe: Trao đổi: Gian nan thử sức

46

Bài đọc 2: “Vua tàu thuỷ” Bạch Thái Bưởi

47

Luyện từ và câu: Từ đa nghĩa

48

Bài viết 2: Luyện tập tả người (Tả hoạt động, tính cách)

49

8

Bài đọc 3: Tục ngữ về ý chí, nghị lực

50-51

Bài viết 3: Luyện tập tả người (Viết bài văn)

52

Nói và nghe: Trao đổi: Em đọc sách báo

53

Bài đọc 4: Tiết mục đọc thơ

54

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đa nghĩa

55

Góc sáng tạo: Có công mài sắt, có ngày nên kim

56

9

BÀI 5. ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I

7 tiết

Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 1)

57

Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 2)

58

Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 3)

59

Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 4)

60

Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 5)

61

Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 6)

62

Ôn tập giữa học kì 1 ( tiết 7)

63

10 CỘNG ĐỒNG

BÀI 6. Nghề nào cũng quý

14 tiết

Chia sẻ và bài đọc 1: Câu chuyện chiếc đồng hồ

64-65

Bài viết 1: Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc (Cấu tạo của đoạn văn)

66

Nói và nghe: Trao đổi: Câu chuyện nghề nghiệp

67

Bài đọc 2: Tiếng chổi tre

68

Luyện từ và câu: Luyện tập tra từ điển

69

Bài viết 2: Luyện tập viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc

70

11

Bài đọc 3: Hoàng tử học nghề

71-72

Bài viết 3: Luyện tập viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc (Thực hành viết)

73

Nói và nghe: Trao đổi: Em đọc sách báo

74

Bài đọc 4: Tìm việc

75

Luyện từ và câu: Luyện tập tra từ điển (Tiếp theo)

76

Góc sáng tạo: Bức tranh nghề nghiệp

77

12

Cộng đồng

BÀI 7. Chung sức chung lòng

14 tiết

Chia sẻ và bài đọc 1: Hội nghị Diên Hồng

78-79

Bài viết 1: Viết đoạn văn nêu ý kiến về một hiện tượng xã hội (Cấu tạo của đoạn văn)

80

Nói và nghe: Trao đổi: Cùng nhau đoàn kết

81

Bài đọc 2: Thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam

82

Luyện từ và câu: Đại từ

83

Bài viết 2: Viết đoạn văn nêu ý kiến về một hiện tượng xã hội (Tìm ý, sắp xếp ý)

84

13

Bài đọc 3: Cây phượng xóm Đông

85-86

Bài viết 3: Trả bài viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc

87

Nói và nghe: Trao đổi: Em đọc sách báo

88

Bài đọc 4: Tiếng ru

89

Luyện từ và câu: Luyện tập về đại từ

90

Góc sáng tạo: Điều em muốn nói

91

14

BÀI 8. Có lí có tình

14 tiết

Chia sẻ và bài đọc 1: Mồ Côi xử kiện

92-93

Bài viết 1: Luyện tập viết đoạn văn nêu ý kiến về một hiện tượng xã hội (Viết mở đoạn, kết đoạn)

94

Nói và nghe: Trao đổi: Ý kiến của em

95

Bài đọc 2: Người chăn dê và hàng xóm

96

Luyện từ và câu: Luyện tập về đại từ (Tiếp theo)

97

Bài viết 2: Luyện tập viết đoạn văn nêu ý kiến về một hiện tượng xã hội (Viết thân đoạn)

98

15

Bài đọc 3: Chuyện nhỏ trong lớp học

99-100

Bài viết 3: Luyện tập viết đoạn văn nêu ý kiến về một hiện tượng xã hội (Thực hành viết)

101

Nói và nghe: Trao đổi: Em đọc sách báo

102

Bài đọc 4: Tấm bìa các tông

103

Luyện từ và câu: Kết từ

104

Góc sáng tạo: Diễn kịch: Có lí có tình

105

16

BÀI 9. Vì cuộc sống yên bình

14 tiết

Chia sẻ và bài đọc 1: 32 phút giành sự sống

106-107

Bài viết 1: Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc (Ôn tập)

108

Nói và nghe: Trao đổi: Vì cuộc sống yên bình

109

Bài đọc 2: Chú công an

110

Luyện từ và câu: Kết từ (Tiếp theo)

111

Bài viết 2: Viết đoạn văn nêu ý kiến về một hiện tượng xã hội (Ôn tập)

112

17

Bài đọc 3: 10 quy tắc an toàn khi ở nhà một mình

113-114

Bài viết 3: Trả bài viết đoạn văn nêu ý kiến về một hiện tượng xã hội

115

Nói và nghe: Trao đổi: Em đọc sách báo

116

Bài đọc 4: Cao Bằng

117

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: An ninh, an toàn

118

Góc sáng tạo: Chung tay vì cuộc sống yên bình.

119

18

BÀI 10. ÔN TẬP CUỐI KÌ I

7 tiết

Ôn tập cuối học kì 1 (tiết 1)

120

Ôn tập cuối học kì 1 (tiết 2)

121

Ôn tập cuối học kì 1( tiết 3)

122

Ôn tập cuối học kì 1 ( tiết 4)

123

Ôn tập cuối học kì 1 ( tiết 5)

124

Ôn tập cuối học kì 1 (tiết 6)

125

Ôn tập cuối học kì 1( tiết 7)

126

Học kì II (7 tiết x 17 tuần) = 119 tiết

19

Đất nước

BÀI 11. Cuộc sống muôn màu

14 tiết

Chia sẻ và bài đọc 1: Quang cảnh làng mạc ngày mùa

127-128

Bài viết 1: Tả phong cảnh (Cấu tạo của bài văn)

129

Nói và nghe: Trao đổi: Vẻ đẹp cuộc sống

130

Bài đọc 2: Sắc màu em yêu

131

Luyện từ và câu: Câu đơn và câu ghép

132

Bài viết 2: Luyện tập tả phong cảnh (Cách quan sát)

133

20

Bài đọc 3: Mưa Sài Gòn

134-135

Bài viết 3: Luyện tập tả phong cảnh (Thực hành quan sát)

136

Nói và nghe: Trao đổi: Em đọc sách báo

137

Bài đọc 4: Hội xuân vùng cao

138

Luyện từ và câu: Luyện tập về câu đơn và câu ghép

139

Góc sáng tạo: Muôn màu cuộc sống

140

21

BÀI 12. Người công dân

14 tiết

Chia sẻ và bài đọc 1: Người công dân số Một

141-142

Bài viết 1: Luyện tập tả phong cảnh (Tìm ý, lập dàn ý)

143

Nói và nghe: Trao đổi: Bác Hồ của em

144

Bài đọc 2: Người công dân số Một (Tiếp theo)

145

Luyện từ và câu: Cách nối các vế câu ghép

146

Bài viết 2: Luyện tập tả phong cảnh (Viết mở bài)

147

22

Bài đọc 3: Thái sư Trần Thủ Độ

148-149

Bài viết 3: Luyện tập tả phong cảnh (Viết kết bài)

150

Nói và nghe: Trao đổi: Em đọc sách báo

151

Bài đọc 4: Bay trên mái nhà của mẹ

152

Luyện từ và câu: Luyện tập về cách nối các vế câu ghép

153

Góc sáng tạo: Viết quảng cáo

154

23

Đất nước

BÀI 13. Chủ nhân tương lai

14 tiết

Chia sẻ và bài đọc 1: Cậu bé và con heo đất

155-156

Bài viết 1: Luyện tập tả phong cảnh (Viết thân bài)

157

Nói và nghe: Trao đổi: Em là chủ nhân tương lai

158

Bài đọc 2: Hè vui

159

Luyện từ và câu: Viết hoa thể hiện sự tôn trọng đặc biệt

160

Bài viết 2: Luyện tập tả phong cảnh (Viết bài văn)

161

24

Bài đọc 3: Hoa trạng nguyên

162-163

Bài viết 3: Kể chuyện sáng tạo (Thay đổi vai kể và lời kể)

164

Nói và nghe: Trao đổi: Em đọc sách báo

165

Bài đọc 4: Ngôi nhà thiên nhiên

166

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiếu nhi

167

Góc sáng tạo: Những chủ nhân của đất nước

168

25

BÀI 14. Gương kiến quốc

14 tiết

Chia sẻ và bài đọc 1: Vua Lý Thái Tông

169-170

Bài viết 1: Kể chuyện sáng tạo (Phát triển câu chuyện)

171

Nói và nghe: Trao đổi: Theo dòng lịch sử

172

Bài đọc 2: Tuần lễ Vàng

173

Luyện từ và câu: Điệp từ, điệp ngữ

174

Bài viết 2: Trả bài văn tả phong cảnh

175

26

Bài đọc 3: Thăm nhà Bác

176-177

Bài viết 3: Kể chuyện sáng tạo (Thay đổi cách mở đầu và kết thúc câu chuyện)

178

Nói và nghe: Trao đổi: Em đọc sách báo

179

Bài đọc 4: Vượt qua thách thức

180

Luyện từ và câu: Luyện tập về điệp từ, điệp ngữ

181

Góc sáng tạo: Em yêu Tổ quốc

182

27

BÀI 15. ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II

7 tiết

Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 1)

183

Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 2)

184

Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 3)

185

Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 4)

186

Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 5)

187

Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 6)

188

Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 7)

189

28 NGÔI NHÀ CHUNG

BÀI 16. Cánh chim hòa bình

14 tiết

Chia sẻ và bài đọc 1: Biểu tượng của hòa bình

190-191

Bài viết 1: Luyện tập kể chuyện sáng tạo

192

Nói và nghe: Trao đổi: Vì hạnh phúc trẻ thơ

193

Bài đọc 2: Bài ca Trái Đất

194

Luyện từ và câu: Liên kết câu bằng cách lặp từ ngữ

195

Bài viết 2: Viết báo cáo công việc

196

29

Bài đọc 3: Những con hạc giấy

197-198

Bài viết 3: Luyện tập viết báo cáo công việc

199

Nói và nghe: Trao đổi: Em đọc sách báo

200

Bài đọc 4: Việt Nam ở trong trái tim tôi

201

Luyện từ và câu: Liên kết câu bằng cách lặp từ ngữ

202

Góc sáng tạo: Trò chơi mở rộng vốn từ: Hoà bình

203

30

Ngôi nhà chung

BÀI 17. Vươn tới trời cao

14 tiết

Chia sẻ và bài đọc 1: Trăng ơi… từ đâu đến?

204-205

Bài viết 1: Trả bài viết kể chuyện sáng tạo

206

Nói và nghe: Trao đổi: Chinh phục bầu trời

207

Bài đọc 2: Vinh danh nước Việt

208

Luyện từ và câu: Liên kết câu bằng cách thay thế từ ngữ

209

Bài viết 2: Viết chương trình hoạt động

210

31

Bài đọc 3: Chiếc khí cầu

211-212

Bài viết 3: Luyện tập viết chương trình hoạt động

213

Nói và nghe: Trao đổi: Em đọc sách báo

214

Bài đọc 4: Bạn muốn lên Mặt Trăng?

215

Luyện từ và câu: Luyện tập liên kết câu bằng cách thay thế từ ngữ

216

Góc sáng tạo: Bầu trời của em

217

32

BÀI 18. Sánh vai bè bạn

21 tiết

Chia sẻ và bài đọc 1: Nghìn năm văn hiến

218-219

Bài viết 1: Trả bài viết báo cáo công việc

220

Nói và nghe: Trao đổi: Ngày hội Thiếu nhi

221

Bài đọc 2: Ngày hội

222

Luyện từ và câu: Liên kết câu bằng từ ngữ nối

223

Bài viết 2: Kể chuyện sáng tạo

224

33

Bài đọc 3: Người được phong ba danh hiệu Anh hùng

225-226

Bài viết 3: Trả bài viết chương trình hoạt động

227

Nói và nghe: Trao đổi: Chúng mình ra biển lớn

228

Bài đọc 4: Cô gái mũ nồi xanh

229

Luyện từ và câu: Luyện tập liên kết câu bằng từ ngữ nối

230

Bài viết 4: Trại hè quốc tế

231

34

BÀI 19. ÔN TẬP CUỐI NĂM

14 tiết

Ôn tập cuối năm tiết 1

232

Ôn tập cuối năm tiết 2

233

Ôn tập cuối năm tiết 3

234

Ôn tập cuối năm tiết 4

235

Ôn tập cuối năm tiết 5

236

Ôn tập cuối năm tiết 6

237

35

Ôn tập cuối năm tiết 7

238

Ôn tập cuối năm tiết 8

239

Ôn tập cuối năm tiết 9

240

Ôn tập cuối năm tiết 10

241

Ôn tập cuối năm tiết 11

242

Ôn tập cuối năm tiết 12

243

Ôn tập cuối năm tiết 13

244

Ôn tập cuối năm tiết 14

245

2. Phân phối chương trình môn Tiếng Việt 5

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH - MÔN TIẾNG VIỆT 5

BỘ SÁCH CÁNH DIỀU

HỌC KÌ 1

Bài

Chủ điểm

Hoạt động

Nội dung

Số tiết

MĂNG NON

1. Trẻ em như búp trên cành

Chia sẻ và đọc

Thư gửi các học sinh

2

Tự đọc sách báo

Đọc sách báo về trẻ em, quyền của trẻ em

Thực hiện ở nhà

Viết

Viết đoạn văn giới thiệu một nhân vật văn học

1

Nói và nghe

Trao đổi: Quyền của trẻ em

1

Đọc

Chuyện một người thầy

1

Luyện từ và câu

Từ đồng nghĩa

1

Viết

Luyện tập viết đoạn văn giới thiệu một nhân vật văn học (Tìm ý, sắp xếp ý)

1

Đọc

Khi bé Hoa ra đời

2

Viết

Luyện tập viết đoạn văn giới thiệu một nhân vật văn học (Thực hành viết)

1

Nói và nghe

Trao đổi: Em đọc sách báo

1

Đọc

Tôi học chữ

1

Luyện từ và câu

Luyện tập về từ đồng nghĩa

1

Góc sáng tạo

Nội quy lớp học

1

Tự đánh giá

Rất nhiều Mặt Trăng

Thực hiện ở nhà

2. Bạn nam, bạn nữ

Chia sẻ và đọc

Lớp trưởng lớp tôi

2

Tự đọc sách báo

Đọc sách báo về bình đẳng giới

Thực hiện ở nhà

Viết

Tả người (Cấu tạo của bài văn)

1

Nói và nghe

Trao đổi: Bạn nam, bạn nữ

1

Đọc

Muôn sắc hoa tươi

1

Luyện từ và câu

Dấu gạch ngang

1

Viết

Luyện tập tả người (Quan sát)

1

Đọc

Dây thun xanh, dây thun đỏ

2

Viết

Trả bài viết đoạn văn giới thiệu một nhân vật văn học

1

Nói và nghe

Trao đổi: Em đọc sách báo

1

Đọc

Cuộc họp bí mật

1

Luyện từ và câu

Luyện tập về dấu gạch ngang

1

Góc sáng tạo

Chúng mình thật đáng yêu

1

Tự đánh giá

Vì bức tranh tương lai có trẻ em gái

Thực hiện ở nhà

3. Có học mới hay

Chia sẻ và đọc

Trái cam

2

Tự đọc sách báo

Đọc sách báo về học và hành

Thực hiện ở nhà

Viết

Luyện tập tả người (Tìm ý, lập dàn ý)

1

Nói và nghe

Trao đổi: Học và hành

1

Đọc

Làm thủ công

1

Luyện từ và câu

Mở rộng vốn từ: Học hành

1

Viết

Luyện tập tả người (Viết mở bài)

1

Đọc

Hạt nảy mầm

2

Viết

Luyện tập tả người (Viết kết bài)

1

Nói và nghe

Trao đổi: Em đọc sách báo

1

Đọc

Bầu trời mùa thu

1

Luyện từ và câu

Quy tắc viết tên riêng nước ngoài

1

Góc sáng tạo

Những bài học hay

1

Tự đánh giá

Buổi sớm ở Mường Động

Thực hiện ở nhà

4. Có chí thì nên

Chia sẻ và đọc

Sự tích dưa hấu

2

Tự đọc sách báo

Đọc sách báo về ý chí, nghị lực

Thực hiện ở nhà

Viết

Luyện tập tả người (Tả ngoại hình)

1

Nói và nghe

Trao đổi: Gian nan thử sức

1

Đọc

“Vua tàu thuỷ” Bạch Thái Bưởi

1

Luyện từ và câu

Từ đa nghĩa

1

Viết

Luyện tập tả người

(Tả hoạt động, tính cách)

1

Đọc

Tục ngữ về ý chí, nghị lực

2

Viết

Luyện tập tả người (Viết bài văn)

1

Nói và nghe

Trao đổi: Em đọc sách báo

1

Đọc

Tiết mục đọc thơ

1

Luyện từ và câu

Luyện tập về từ đa nghĩa

1

Góc sáng tạo

Có công mài sắt, có ngày nên kim

1

Tự đánh giá

Cậu bé Kơ Sung

Thực hiện ở nhà

5. ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I

7

CỘNG ĐỒNG

6. Nghề nào cũng quý

Chia sẻ và đọc

Câu chuyện chiếc đồng hồ

2

Tự đọc sách báo

Đọc sách báo về nghề nghiệp

Thực hiện ở nhà

Viết

Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc (Cấu tạo của đoạn văn)

1

Nói và nghe

Trao đổi: Câu chuyện nghề nghiệp

1

Đọc

Tiếng chổi tre

1

Luyện từ và câu

Luyện tập tra từ điển

1

Viết

Luyện tập viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc

1

Đọc

Hoàng tử học nghề

2

Viết

Luyện tập viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc (Thực hành viết)

1

Nói và nghe

Trao đổi: Em đọc sách báo

1

Đọc

Tìm việc

1

Luyện từ và câu

Luyện tập tra từ điển (Tiếp theo)

1

Góc sáng tạo

Bức tranh nghề nghiệp

1

Tự đánh giá

Cô giáo em

Thực hiện ở nhà

7. Chung sức, chung lòng

Chia sẻ và đọc

Hội nghị Diên Hồng

2

Tự đọc sách báo

Đọc sách báo về tình đoàn kết

Thực hiện ở nhà

Viết

Viết đoạn văn nêu ý kiến về một hiện tượng xã hội (Cấu tạo của đoạn văn)

1

Nói và nghe

Trao đổi: Cùng nhau đoàn kết

1

Đọc

Thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam

1

Luyện từ và câu

Đại từ

1

Viết

Viết đoạn văn nêu ý kiến về một hiện tượng xã hội (Tìm ý, sắp xếp ý)

1

Đọc

Cây phượng xóm Đông

2

Viết

Trả bài viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc

1

Nói và nghe

Trao đổi: Em đọc sách báo

1

Đọc

Tiếng ru

1

Luyện từ và câu

Luyện tập về đại từ

1

Góc sáng tạo

Điều em muốn nói

1

Tự đánh giá

Bài ca loài kiến

Thực hiện ở nhà

8. Có lí có tình

Chia sẻ và đọc

Mồ Côi xử kiện

2

Tự đọc sách báo

Đọc sách báo về phân xử, hoà giải

Thực hiện ở nhà

Viết

Luyện tập viết đoạn văn nêu ý kiến về một hiện tượng xã hội (Viết mở đoạn, kết đoạn)

1

Nói và nghe

Trao đổi: Ý kiến của em

1

Đọc

Người chăn dê và hàng xóm

1

Luyện từ và câu

Luyện tập về đại từ (Tiếp theo)

1

Viết

Luyện tập viết đoạn văn nêu ý kiến về một hiện tượng xã hội (Viết thân đoạn)

1

Đọc

Chuyện nhỏ trong lớp học

2

Viết

Luyện tập viết đoạn văn nêu ý kiến về một hiện tượng xã hội (Thực hành viết)

1

Nói và nghe

Trao đổi: Em đọc sách báo

1

Đọc

Tấm bìa các tông

1

Luyện từ và câu

Kết từ

1

Góc sáng tạo

Diễn kịch: Có lí có tình

1

Tự đánh giá

Ai có lỗi?

Thực hiện ở nhà

9. cuộc sống yên bình

Chia sẻ và đọc

32 phút giành sự sống

2

Tự đọc sách báo

Đọc sách báo về trật tự, an ninh

Thực hiện ở nhà

Viết

Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc (Ôn tập)

1

Nói và nghe

Trao đổi: Vì cuộc sống yên bình

1

Đọc

Chú công an

1

Luyện từ và câu

Kết từ (Tiếp theo)

1

Viết

Viết đoạn văn nêu ý kiến về một hiện tượng xã hội (Ôn tập)

1

Đọc

10 quy tắc an toàn khi ở nhà một mình

2

Viết

Trả bài viết đoạn văn nêu ý kiến về một hiện tượng xã hội

1

Nói và nghe

Trao đổi: Em đọc sách báo

1

Đọc

Cao Bằng

1

Luyện từ và câu

Mở rộng vốn từ: An ninh, an toàn

1

Góc sáng tạo

Chung tay vì cuộc sống yên bình

1

Tự đánh giá

Sang đường

Thực hiện ở nhà

10. ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I

7

HỌC KÌ 2

Bài

Chủ điểm

Hoạt động

Nội dung

Số tiết

ĐẤT NƯỚC

11. Cuộc sống muôn màu

Chia sẻ và đọc

Quang cảnh làng mạc ngày mùa

2

Tự đọc sách báo

Đọc sách báo về vẻ đẹp của thiên nhiên, con người và cuộc sống quanh em

Thực hiện ở nhà

Viết

Tả phong cảnh (Cấu tạo của bài văn)

1

Nói và nghe

Trao đổi: Vẻ đẹp cuộc sống

1

Đọc

Sắc màu em yêu

1

Luyện từ và câu

Câu đơn và câu ghép

1

Viết

Luyện tập tả phong cảnh (Cách quan sát)

1

Đọc

Mưa Sài Gòn

2

Viết

Luyện tập tả phong cảnh (Thực hành quan sát)

1

Nói và nghe

Trao đổi: Em đọc sách báo

1

Đọc

Hội xuân vùng cao

1

Luyện từ và câu

Luyện tập về câu đơn và câu ghép

1

Góc sáng tạo

Muôn màu cuộc sống

1

Tự đánh giá

Mầm non

Thực hiện ở nhà

12. Người công dân

Chia sẻ và đọc

Người công dân số Một

2

Tự đọc sách báo

Đọc sách báo về lòng yêu nước và những công dân gương mẫu

Thực hiện ở nhà

Viết

Luyện tập tả phong cảnh (Tìm ý, lập dàn ý)

1

Nói và nghe

Trao đổi: Bác Hồ của em

1

Đọc

Người công dân số Một (Tiếp theo)

1

Luyện từ và câu

Cách nối các vế câu ghép

1

Viết

Luyện tập tả phong cảnh (Viết mở bài)

1

Đọc

Thái sư Trần Thủ Độ

2

Viết

Luyện tập tả phong cảnh (Viết kết bài)

1

Nói và nghe

Trao đổi: Em đọc sách báo

1

Đọc

Bay trên mái nhà của mẹ

1

Luyện từ và câu

Luyện tập về cách nối các vế câu ghép

1

Góc sáng tạo

Viết quảng cáo

1

Tự đánh giá

Những chấm nhỏ mà không nhỏ

Thực hiện ở nhà

13. Chủ nhân tương lai

Chia sẻ và đọc

Cậu bé và con heo đất

2

Tự đọc sách báo

Đọc sách báo về các bạn thiếu niên tích cực đóng góp cho trường lớp và cộng đồng

Thực hiện ở nhà

Viết

Luyện tập tả phong cảnh (Viết thân bài)

1

Nói và nghe

Trao đổi: Em là chủ nhân tương lai

1

Đọc

Hè vui

1

Luyện từ và câu

Viết hoa thể hiện sự tôn trọng đặc biệt

1

Viết

Luyện tập tả phong cảnh (Viết bài văn)

1

Đọc

Hoa trạng nguyên

2

Viết

Kể chuyện sáng tạo (Thay đổi vai kể và lời kể)

1

Nói và nghe

Trao đổi: Em đọc sách báo

1

Đọc

Ngôi nhà thiên nhiên

1

Luyện từ và câu

Mở rộng vốn từ: Thiếu nhi

1

Góc sáng tạo

Những chủ nhân của đất nước

1

Tự đánh giá

Các phong trào thi đua của Đội

Thực hiện ở nhà

14. Gương kiến quốc

Chia sẻ và đọc

Vua Lý Thái Tông

2

Tự đọc sách báo

Đọc sách báo về những tấm gương trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước

Thực hiện ở nhà

Viết

Kể chuyện sáng tạo (Phát triển câu chuyện)

1

Nói và nghe

Trao đổi: Theo dòng lịch sử

1

Đọc

Tuần lễ Vàng

1

Luyện từ và câu

Điệp từ, điệp ngữ

1

Viết

Trả bài văn tả phong cảnh

1

Đọc

Thăm nhà Bác

2

Viết

Kể chuyện sáng tạo (Thay đổi cách mở đầu và kết thúc câu chuyện)

1

Nói và nghe

Trao đổi: Em đọc sách báo

1

Đọc

Vượt qua thách thức

1

Luyện từ và câu

Luyện tập về điệp từ, điệp ngữ

1

Góc sáng tạo

Em yêu Tổ quốc

1

Tự đánh giá

Hạ thuỷ con tàu

Thực hiện ở nhà

15. ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II

7

NGÔI NHÀ CHUNG

16. Cánh chim hòa bình

Chia sẻ và đọc

Biểu tượng của hòa bình

2

Tự đọc sách báo

Đọc sách báo về hoà bình và tình hữu nghị giữa các dân tộc

Thực hiện ở nhà

Viết

Luyện tập kể chuyện sáng tạo

1

Nói và nghe

Trao đổi: Vì hạnh phúc trẻ thơ

1

Đọc

Bài ca Trái Đất

1

Luyện từ và câu

Liên kết câu bằng cách lặp từ ngữ

1

Viết

Viết báo cáo công việc

1

Đọc

Những con hạc giấy

2

Viết

Luyện tập viết báo cáo công việc

1

Nói và nghe

Trao đổi: Em đọc sách báo

1

Đọc

Việt Nam ở trong trái tim tôi

1

Luyện từ và câu

Liên kết câu bằng cách lặp từ ngữ

1

Góc sáng tạo

Trò chơi mở rộng vốn từ: Hoà bình

1

Tự đánh giá

Ngọn lửa Ô-lim-pích

Thực hiện ở nhà

17. Vươn tới trời cao

Chia sẻ và đọc

Trăng ơi… từ đâu đến?

2

Tự đọc sách báo

Đọc sách báo về bầu trời và việc khám phá, chinh phục bầu trời

Thực hiện ở nhà

Viết

Trả bài viết kể chuyện sáng tạo

1

Nói và nghe

Trao đổi: Chinh phục bầu trời

1

Đọc

Vinh danh nước Việt

1

Luyện từ và câu

Liên kết câu bằng cách thay thế từ ngữ

1

Viết

Viết chương trình hoạt động

1

Đọc

Chiếc khí cầu

2

Viết

Luyện tập viết chương trình hoạt động

1

Nói và nghe

Trao đổi: Em đọc sách báo

1

Đọc

Bạn muốn lên Mặt Trăng?

1

Luyện từ và câu

Luyện tập liên kết câu bằng cách thay thế từ ngữ

1

Góc sáng tạo

Bầu trời của em

1

Tự đánh giá

Vì sao có cầu vồng?

Thực hiện ở nhà

18. Sánh vai bè bạn

Chia sẻ và đọc

Nghìn năm văn hiến

2

Tự đọc sách báo

Đọc sách báo về gương học tập, rèn luyện hoặc các hoạt động quốc tế của tuổi trẻ Việt Nam

Thực hiện ở nhà

Viết

Trả bài viết báo cáo công việc

1

Nói và nghe

Trao đổi: Ngày hội Thiếu nhi

1

Đọc

Ngày hội

1

Luyện từ và câu

Liên kết câu bằng từ ngữ nối

1

Viết

Kể chuyện sáng tạo

1

Đọc

Người được phong ba danh hiệu Anh hùng

2

Viết

Trả bài viết chương trình hoạt động

1

Nói và nghe

Trao đổi: Chúng mình ra biển lớn

1

Đọc

Cô gái mũ nồi xanh

1

Luyện từ và câu

Luyện tập liên kết câu bằng từ ngữ nối

1

Góc sáng tạo

Trại hè quốc tế

1

Tự đánh giá

Đua tài sáng tạo

Thực hiện ở nhà

19. ÔN TẬP CUỐI NĂM HỌC

14

Xem thêm các chuyên mục Giải bài tập:

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giáo án lớp 5

    Xem thêm