07 quy định liên quan đến lương hưu bị bãi bỏ 2024

Quy định mới về lương hưu

Từ 1-1-2021: Bãi bỏ hàng loạt quy định liên quan đến lương hưu theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Cụ thể có 07 quy định liên quan đến lương hưu sẽ bị bãi bỏ từ 2021 như thế nào? Mời các bạn tham khảo Quy định về lương hưu mới nhất hiện nay.

Chính phủ đã ban hành Nghị định 135/2020/NĐ-CP về tuổi nghỉ hưu của người lao động, cũng tại Nghị định này, nhiều quy định về lương hưu bị bãi bỏ từ ngày 01/01/2021. Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu đã chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 8 Nghị định 135/2020/NĐ-CP, kể từ ngày 01/01/2021 các quy định trước đây trái với Nghị định này và các quy định sau đây sẽ hết hiệu lực, cụ thể 07 quy định sau đây:

 • Bãi bỏ quy định về điều kiện hưởng lương hưu tại Điều 6 Nghị định 115/2015/NĐ-CP;
 • Bãi bỏ quy định về mốc tuổi để tính số năm nghỉ hưu trước tuổi làm cơ sở tính giảm tỷ lệ hưởng lương hưu tại khoản 3 Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP;
 • Bãi bỏ quy định về người lao động có tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 20 năm trở lên thì điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu là nam đủ 60 tuổi và nữ đủ 55 tuổi tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 115/2015/NĐ-CP;
 • Bãi bỏ quy định về điều kiện hưởng lương hưu của người tham gia BHXH tự nguyện đối với trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có thời gian tính hưởng chế độ hưu trí từ đủ 20 năm trở lên thì điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu là nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 của Nghị định 134/2015/NĐ-CP;
 • Bãi bỏ quy định về đối tượng và điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng của Quân nhân, Công an nhân dân tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 8 Nghị định 33/2016/NĐ-CP;
 • Bãi bỏ quy định về mốc tuổi để tính số năm nghỉ hưu trước tuổi làm cơ sở tính giảm tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu của Quân nhân, Công an nhân dân theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định 33/2016/NĐ-CP;
 • Bãi bỏ quy định về chế độ hưu trí với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật Công an nhân dân… trước đó có đóng BHXH tự nguyện theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 33/2016/NĐ-CP;

....................................................

Trên đây là nội dung chi tiết của bài viết 07 quy định liên quan đến lương hưu sẽ bị bãi bỏ từ 2021. Như các bạn đã biết từ năm 2021, tuổi được hưởng lương hưu của lao động nam là đủ 60 tuổi 3 tháng và nữ là 55 tuổi 4 tháng, trong điều kiện bình thường. Mỗi năm sau đó tăng thêm ba tháng với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028; thêm bốn tháng với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035. Tóm lại, theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tuổi nghỉ hưu của người lao động, từ 1-1-2021, hàng loạt quy định hiện hành liên quan đến lương hưu sẽ bị bãi bỏ và cũng có nhiều thay đổi về tuổi nghỉ hưu.

Tài liệu dành cho giáo viên

Đánh giá bài viết
10 90.607
Sắp xếp theo

  Dành cho Giáo Viên

  Xem thêm