Thời gian được nhận sổ hưu và lĩnh lương hưu

Điều kiện hưởng lương hưu mới nhất

Chính phủ đã ban hành Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu. Kể từ ngày 01/01/2021, tuổi nghỉ hưu của NLĐ trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ. Vậy thời gian được nhận sổ hưu và lĩnh lương hưu như thế nào. Mời các bạn tham khảo.

Câu hỏi: Tôi được về hưu từ ngày 1.11.2020, vậy thời điểm nào tôi mới có sổ hưu và lĩnh lương hưu?.

Điều kiện hưởng lương hưu mới nhất

Trả lời:

Khoản 1, Khoản 2, Khoản 4, Điều 110 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về việc giải quyết hồ sơ hưởng lương hưu như sau:

1. Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động được hưởng lương hưu, người sử dụng lao động nộp hồ sơ quy định tại Khoản 1 Điều 108 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

2. Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động được hưởng lương hưu, người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nộp hồ sơ quy định tại Khoản 2 Điều 108 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

4. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người hưởng lương hưu cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Như vậy, trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người hưởng lương hưu cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

....................................................

Trên đây là nội dung chi tiết của bài viết Thời gian được nhận sổ hưu và lĩnh lương hưu. Tất cả các tài liệu về Văn bản Giáo dục đào tạo được VnDoc cập nhật và đăng tải thường xuyên. Chi tiết nội dung của các Văn bản, Thông tư mời các bạn cùng theo dõi và tải về sử dụng.

Tài liệu dành cho giáo viên:

Đánh giá bài viết
1 45
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Dành cho Giáo Viên Xem thêm