Bảng lương Giáo viên THCS khi chuyển hạng cũ sang mới từ 20/03/2021

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]om | Hotline: 024 2242 6188
BẢNG LƯƠNG GIÁO VIÊN TRUNG HỌC SỞ KHI CHUYỂN HẠNG SANG MỚI TỪ 20/3/2021
STT
Hạng
giáo
viên
Bậc
1
Bậc
2
Bậc
3
Bậc
4
Bậc
6
Bậc
7
Bậc
8
Bậc
9
Bậc
10
Từ
hạng
III
chuy
ển
sang
hạng
III
mới
Hạng
III
Hệ số
lương
2.1
2.41
2.72
3.03
3.65
3.96
4.27
4.58
4.89
Mức
lương
3,129
,000
3,59
0,90
0
4,05
2,80
0
4,51
4,70
0
5,43
8,50
0
5,90
0,40
0
6,36
2,30
0
6,82
4,20
0
7,28
6,10
0
Hạng
III mới
Hệ số
lương
2.34
2.67
3
3.33
3.99
4.32
4.65
4.98
Mức
lươmg
3,486
,600
3,97
8,30
0
4,47
0,00
0
4,96
1,70
0
5,94
5,10
0
6,43
6,80
0
6,92
8,50
0
7,42
0,20
0
Từ
hạng
II
chuy
ển
sang
hạng
II
mới
Hạng II
Hệ số
lương
2.34
2.67
3
3.33
3.99
4.32
4.65
4.98
Mức
lương
3,486
,600
3,97
8,30
0
4,47
0,00
0
4,96
1,70
0
5,94
5,10
0
6,43
6,80
0
6,92
8,50
0
7,42
0,20
0
Hạng II
mới
Hệ số
lương
4
4.34
4.68
5.02
5.7
6.04
6.38
Mức
lương
5,960
,000
6,46
6,60
0
6,97
3,20
0
7,47
9,80
0
8,49
3,00
0
8,99
9,60
0
9,50
6,20
0
Từ
hạng
II
chuy
ển
sang
hạng
III
mới
Hạng II
Hệ số
lương
2.34
2.67
3
3.33
3.99
4.32
4.65
4.98
Mức
lương
3,486
,600
3,97
8,30
0
4,47
0,00
0
4,96
1,70
0
5,94
5,10
0
6,43
6,80
0
6,92
8,50
0
7,42
0,20
0
Hạng
III mới
Hệ số
lương
2.34
2.67
3
3.33
3.99
4.32
4.65
4.98
Mức
lương
3,486
,600
3,97
8,30
0
4,47
0,00
0
4,96
1,70
0
5,94
5,10
0
6,43
6,80
0
6,92
8,50
0
7,42
0,20
0
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]om | Hotline: 024 2242 6188
Từ
hạng
I
chuy
ển
sang
hạng
I mới
Hạng I
Hệ số
lương
4
4.34
4.68
5.02
5.7
6.04
6.38
Mức
lương
5,960
,000
6,46
6,60
0
6,97
3,20
0
7,47
9,80
0
8,49
3,00
0
8,99
9,60
0
9,50
6,20
0
Hạng I
mới
Hệ số
lương
4.4
4.74
5.08
5.42
6.1
6.44
6.78
Mức
lương
6,556
,000
7,06
2,60
0
7,56
9,20
0
8,07
5,80
0
9,08
9,00
0
9,59
5,60
0
10,1
02,2
00
Từ
hạng
I
chuy
ển
sang
hạng
II
mới
Hạng I
Hệ số
lương
4
4.34
4.68
5.02
5.7
6.04
6.38
Mức
lương từ
01/01/20
21
5,960
,000
6,46
6,60
0
6,97
3,20
0
7,47
9,80
0
8,49
3,00
0
8,99
9,60
0
9,50
6,20
0
Hạng II
mới
Hệ số
lương
4
4.34
4.68
5.02
5.7
6.04
6.38
Mức
lương từ
01/01/20
21
5,960
,000
6,46
6,60
0
6,97
3,20
0
7,47
9,80
0
8,49
3,00
0
8,99
9,60
0
9,50
6,20
0
Mời quý thầy tham khảo thêm: Thư viện Giáo Án điện tử VnDoc

So sánh lương giáo viên THCS sau chuyển hạng

Kể từ ngày 20/3/2021, Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT tiêu chuẩn bổ nhiệm, xếp lương giáo viên Trung học cơ sở sẽ được thực hiện. Khi đó, lương giáo viên liệu có thay đổi sau khi chuyển hạng? Mời các bạn cùng tham khảo Bảng so sánh lương giáo viên THCS sau chuyển hạng như sau.

Trên đây là nội dung chi tiết của Bảng lương Giáo viên THCS khi chuyển hạng cũ sang mới từ 20/03/2021. Tất cả các tài liệu về Văn bản Giáo dục đào tạo được VnDoc cập nhật và đăng tải thường xuyên. Chi tiết nội dung của các Văn bản, Thông tư mời các bạn cùng theo dõi và tải về sử dụng.

Tham khảo bài tiếp theo: Bài thu hoạch chuẩn chức danh giáo viên THCS hạng 2

Mời quý thầy cô tham khảo thêm: Thư viện Giáo Án điện tử VnDoc

Đánh giá bài viết
1 8.867
Sắp xếp theo

Văn bản giáo dục

Xem thêm