Bảng lương Giáo viên THPT khi chuyển hạng cũ sang mới từ 20/03/2021

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]om | Hotline: 024 2242 6188
BẢNG LƯƠNG GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KHI CHUYỂN HẠNG SANG MỚI TỪ 20/3/2021
STT
Hạng
giáo viên
Bậc 1
Bậc 2
Bậc 3
Bậc 4
Bậc 5
Bậc 6
Bậc 7
Bậc 8
Bậc 9
Từ
hạn
g I
chu
yển
san
g
hạn
g I
mới
Hạng I
Hệ số
lương
4.4
4.74
5.08
5.42
5.76
6.1
6.44
6.78
Mức
lương
6,556,
000
7,062,
600
7,569,
200
8,075,
800
8,582,
400
9,089,
000
9,595,
600
10,102
,200
Hạng I
mới
Hệ số
lương
4.4
4.74
5.08
5.42
5.76
6.1
6.44
6.78
Mức
lươmg
6,556,
000
7,062,
600
7,569,
200
8,075,
800
8,582,
400
9,089,
000
9,595,
600
10,102
,200
Từ
hạn
g II
chu
yển
san
g
hạn
g II
mới
Hạng II
Hệ số
lương
4
4.34
4.68
5.02
5.36
5.7
6.04
6.38
Mức
lương
5,960,
000
6,466,
600
6,973,
200
7,479,
800
7,986,
400
8,493,
000
8,999,
600
9,506,
200
Hạng II
mới
Hệ số
lương
4
4.34
4.68
5.02
5.36
5.7
6.04
6.38
Mức
lương
5,960,
000
6,466,
600
6,973,
200
7,479,
800
7,986,
400
8,493,
000
8,999,
600
9,506,
200
Từ
hạn
g III
chu
yển
san
g
hạn
g III
mới
Hạng III
Hệ số
lương
2.34
2.67
3
3.33
3.66
3.99
4.32
4.65
4.98
Mức
lương
3,486,
600
3,978,
300
4,470,
000
4,961,
700
5,453,
400
5,945,
100
6,436,
800
6,928,
500
7,420,
200
Hạng III
mới
Hệ số
lương
2.34
2.67
3
3.33
3.66
3.99
4.32
4.65
4.98
Mức
lương
3,486,
600
3,978,
300
4,470,
000
4,961,
700
5,453,
400
5,945,
100
6,436,
800
6,928,
500
7,420,
200
Mời quý thầy tham khảo thêm: Thư viện Giáo Án điện tử VnDoc

So sánh lương giáo viên THPT sau chuyển hạng

Kể từ ngày 20/3/2021, Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT tiêu chuẩn bổ nhiệm, xếp lương giáo viên Phổ thông trung học sẽ được thực hiện. Khi đó, lương giáo viên liệu có thay đổi sau khi chuyển hạng? Mời các bạn cùng tham khảo Bảng so sánh lương giáo viên THPT sau chuyển hạng như sau.

Trên đây là nội dung chi tiết của Bảng lương Giáo viên THPT khi chuyển hạng cũ sang mới từ 20/03/2021. Tất cả các tài liệu về Văn bản Giáo dục đào tạo được VnDoc cập nhật và đăng tải thường xuyên. Chi tiết nội dung của các Văn bản, Thông tư mời các bạn cùng theo dõi và tải về sử dụng.

Mời quý thầy cô tham khảo thêm: Thư viện Giáo Án điện tử VnDoc

Đánh giá bài viết
1 1.822
Sắp xếp theo
    Văn bản giáo dục Xem thêm