Hệ số lương giáo viên trường cấp 3 công lập từ ngày 20/3/2021

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông (THPT) công lập.

Hệ số lương giáo viên trường cấp 3 công lập từ ngày 20/3/2021

Giáo viên 1 trường cấp 3 công lập (Ảnh minh họa)

Theo đó, hướng dẫn xếp lương, mã số và phân hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các trường THPT công lập như sau:

- Viên chức được bổ nhiệm vào các chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT quy định tại Thông tư 04/2021 được áp dụng bảng lương tương ứng ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004, cụ thể như sau:

- Giáo viên THPT hạng III - mã số V.07.05.15 được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

- Giáo viên THPT hạng II - mã số V.07.05.14 được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,0 đến hệ số lương 6,38;

- Giáo viên THPT hạng I - mã số V.07.05.13 được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.

Việc xếp lương khi bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1 Mục II Thông tư 02/2007/TT-BNV NGÀY 25/5/2007 và theo quy định hiện hành của pháp luật. Khi thực hiện chính sách tiền lương mới, việc chuyển xếp sang lương mới thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành từ 20/3/2021 và thay thế Thông tư liên tịch 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015.

Trên đây là nội dung chi tiết của Hệ số lương giáo viên trường cấp 3 công lập từ ngày 20/3/2021. Tất cả các tài liệu về Văn bản Giáo dục đào tạo được VnDoc cập nhật và đăng tải thường xuyên. Chi tiết nội dung của các Văn bản, Thông tư mời các bạn cùng theo dõi và tải về sử dụng.

Mời quý thầy cô tham khảo thêm: Thư viện Giáo Án điện tử VnDoc

Đánh giá bài viết
1 564
Sắp xếp theo

    Văn bản giáo dục

    Xem thêm