Hướng dẫn mới về chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên

Hướng dẫn mới thực hiện bổ nhiệm, xếp lương giáo viên theo Công văn số 971

Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn về triển khai thực hiện mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non và phổ thông công lập, mời các bạn tham khảo Hướng dẫn mới về chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên.

Triển khai thực hiện bổ nhiệm, xếp lương giáo viên

Ngày 12/3/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Công văn số 971/BGDĐT-NGCBQLGD về triển khai thực hiện mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non và phổ thông công lập.

Triển khai thực hiện bổ nhiệm, xếp lương giáo viên

Theo Công văn này, yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp hạng III được áp dụng đối với các nhóm giáo viên sau:

- Giáo viên mầm non, tiểu học được tuyển dụng sau ngày 20/3/2021

- Giáo viên mầm non hạng III cũ được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III mới

- Giáo viên tiểu học hạng III cũ được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III mới

- Giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông được tuyển dụng sau ngày 20/3/2021.

Những trường hợp không thuộc đối tượng nêu trên thì chưa yêu cầu bổ sung chứng chỉ chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng III.

Cũng theo Công văn này, chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp có giá trị thay thế trong trường hợp giáo viên mầm non, phổ thông công lập thay đổi chức danh nghề nghiệp ở cùng hạng.

Đặc biệt, chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II, hạng III, giáo viên tiểu học hạng II, hạng III, giáo viên trung học cơ sở hạng I, hạng II, giáo viên trung học phổ thông hạng I, hạng III theo các Thông tư liên tịch trước đây được công nhận là tương đương với chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng tương ứng theo các Thông tư mới.

Do đó, trường hợp giáo viên mầm non, phổ thông công lập đã có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của hạng cao hơn hạng hiện giữ thì sẽ được sử dụng trong việc thăng hạng sau này, đồng thời cần bổ sung chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của hạng hiện giữ (nếu còn thiếu) để được bổ nhiệm vào hạng tương ứng theo quy định mới.

Ví dụ, giáo viên trung học cơ sở hạng II chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng II nhưng đã có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng I, thì phải bổ sung chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng II để bảo đảm đủ điều kiện theo quy định;

Còn chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng I giáo viên đã có sẽ được sử dụng để đăng kí dự thi/xét thăng hạng từ hạng II lên hạng I.

Công văn 971/BGDĐT-NGCBQLGD được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 12.3.2021.

Xem thêm các quy định trong 04 Thông tư:

.................................................

Mời quý thầy cô tham khảo thêm: Tài liệu dành cho giáo viên

Trên đây là nội dung chi tiết của bài viết Hướng dẫn mới về chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên. Tất cả các tài liệu về Văn bản Giáo dục đào tạo được VnDoc cập nhật và đăng tải thường xuyên. Chi tiết nội dung của các Văn bản, Thông tư mời các bạn cùng theo dõi và tải về sử dụng.

Đánh giá bài viết
7 30.134
Sắp xếp theo

Văn bản giáo dục

Xem thêm