Cách xác định thời điểm nghỉ hưu, thời điểm bắt đầu nhận lương hưu

Cách xác định thời điểm nghỉ hưu đúng tuổi và hưởng chế độ hưu trí

Quy định mới về Cách tính thời điểm nghỉ hưu và hưởng lương hưu thế nào? Dưới đây là chi tiết cách xác định thời điểm nghỉ hưu, thời điểm bắt đầu nhận lương hưu, mời các bạn tham khảo để có thể xác định thời điểm nghỉ hưu đúng tuổi và hưởng chế độ hưu trí.

Cách tính thời điểm nghỉ hưu và hưởng lương hưu thế nào?

Thời điểm nghỉ hưu là kết thúc ngày cuối cùng của tháng đủ tuổi nghỉ hưu. Thời điểm hưởng lương hưu là bắt đầu ngày đầu tiên của tháng liền kề sau thời điểm nghỉ hưu.

Câu hỏi 1: Tôi là nam, sinh ngày 15 tháng 12 năm 1960, đã tham gia BHXH được 28 năm. Từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu đối với người làm việc trong điều kiện bình thường như tôi sẽ tăng lên thêm 3 tháng. Tôi có phải nghỉ hưu tại thời điểm 60 tuổi cộng 3 tháng không? Tôi chưa làm thủ tục hưởng lương hưu thì bắt đầu được hưởng lương hưu từ khi nào?

Trả lời: Kể từ ngày 1.1.2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Điều 3, Nghị định số 135/2020/NĐ-CP quy định: Thời điểm nghỉ hưu và thời điểm hưởng chế độ hưu trí

1. Thời điểm nghỉ hưu là kết thúc ngày cuối cùng của tháng đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Đối với trường hợp người lao động tiếp tục làm việc sau khi đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định thì thời điểm nghỉ hưu là thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Thời điểm hưởng chế độ hưu trí là bắt đầu ngày đầu tiên của tháng liền kề sau thời điểm nghỉ hưu.

3. Trường hợp hồ sơ của người lao động không xác định được ngày, tháng sinh mà chỉ có năm sinh thì lấy ngày 01 tháng 01 của năm sinh để làm căn cứ xác định thời điểm nghỉ hưu và thời điểm hưởng chế độ hưu trí.

Khoản 2, Điều 7, Nghị định số 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu quy định như sau: Đối với lao động nam sinh tháng 12 năm 1960 và lao động nữ sinh tháng 12 năm 1965 làm việc trong điều kiện lao động bình thường thì thời điểm nghỉ hưu là kết thúc ngày 31.12.2020, thời điểm hưởng lương hưu là bắt đầu ngày 1.1.2021.

Như vậy, thời điểm nghỉ hưu của bạn là cuối tháng 12.2020. Do bạn chưa làm thủ tục hưởng lương hưu, nên nếu bạn làm thủ tục hưởng lương hưu thì sẽ được truy lĩnh lương hưu từ tháng 1.2021.

Câu hỏi 2: Thời điểm nghỉ hưu và thời điểm hưởng chế độ hưu trí hiện nay được quy định ra sao?

Trả lời:

Tại Điều 3, Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18.11.2020 của Chính phủ quy định về thời điểm nghỉ hưu và thời điểm hưởng chế độ hưu trí như sau:

1. Thời điểm nghỉ hưu là kết thúc ngày cuối cùng của tháng đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Đối với trường hợp người lao động tiếp tục làm việc sau khi đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định thì thời điểm nghỉ hưu là thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Thời điểm hưởng chế độ hưu trí là bắt đầu ngày đầu tiên của tháng liền kề sau thời điểm nghỉ hưu.

3. Trường hợp hồ sơ của người lao động không xác định được ngày, tháng sinh mà chỉ có năm sinh thì lấy ngày 1 tháng 1 của năm sinh để làm căn cứ xác định thời điểm nghỉ hưu và thời điểm hưởng chế độ hưu trí.

Câu hỏi 3: 

- Anh A là lao động nam sinh tháng 1/1961:

+ Thời điểm nghỉ hưu của anh A sẽ là kết thúc ngày cuối cùng của tháng 4/2021 (đủ 60 tuổi 03 tháng).

+ Thời điểm bắt đầu nhận lương hưu của anh A sẽ là ngày đầu tiên của tháng 5/2021.

- Chị B là lao động nữ sinh tháng 1/1966:

+ Thời điểm nghỉ hưu của chị B sẽ là kết thúc ngày cuối cùng của tháng 5/2021 (đủ 55 tuổi 04 tháng).

+ Thời điểm bắt đầu nhận lương hưu của chị B sẽ là ngày đầu tiên của tháng 6/2021.

Lưu ý: Trường hợp hồ sơ của người lao động không xác định được ngày, tháng sinh mà chỉ có năm sinh thì lấy ngày 01 tháng 01 của năm sinh để làm căn cứ xác định thời điểm nghỉ hưu và thời điểm nhận lương hưu.

....................................................

Trên đây là nội dung chi tiết của bài viết Cách tính thời điểm nghỉ hưu và hưởng lương hưu thế nào? dành cho mọi người lao động. Tất cả các tài liệu về Văn bản Giáo dục đào tạo được VnDoc cập nhật và đăng tải thường xuyên. Chi tiết nội dung của các Văn bản, Thông tư mời các bạn cùng theo dõi và tải về sử dụng.

Xem thêm:
Đánh giá bài viết
1 13.865
Sắp xếp theo

    Dành cho Giáo Viên

    Xem thêm