04 trường hợp được nghỉ hưu sớm từ 2021

Điều kiện hưởng lương hưu từ 2021

Chính phủ đã ban hành Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu. Kể từ ngày 01/01/2021, tuổi nghỉ hưu của NLĐ trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ. Vậy những trường hợp được nghỉ hưu sớm từ 01/01/2021? Mời các bạn tham khảo.

4 trường hợp được nghỉ hưu sớm từ 01/01/2021

Nghị định 135/2020/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành đã quy định cụ thể lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021. Đồng thời, Nghị định này cũng chỉ rõ các trường hợp được nghỉ hưu sớm hơn.

Cụ thể, khoản 1 Điều 5 nêu rõ: Người lao động thuộc một trong 04 trường hợp dưới đây có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu thông thường, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác:

1 - Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc Danh mục do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành.

2 - Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021;

3 - Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

4 - Người lao động có tổng thời gian làm nghề, công việc quy định tại mục 1 và thời gian làm việc ở vùng quy định tại mục 2 từ đủ 15 năm trở lên.

Tuổi nghỉ hưu thấp nhất của người lao động thuộc 04 trường hợp được nghỉ hưu sớm từ 01/01/2021 nêu trên được thực hiện theo bảng dưới đây:

04 trường hợp được nghỉ hưu sớm từ 2021

Nghị định 135/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành 18/11/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

....................................................

Trên đây là nội dung chi tiết của bài viết 04 trường hợp được nghỉ hưu sớm từ 2021. Tất cả các tài liệu về Văn bản Giáo dục đào tạo được VnDoc cập nhật và đăng tải thường xuyên. Chi tiết nội dung của các Văn bản, Thông tư mời các bạn cùng theo dõi và tải về sử dụng.

Tài liệu dành cho giáo viên:

Đánh giá bài viết
1 24.152
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Dành cho Giáo Viên Xem thêm