Đáp án trắc nghiệm tập huấn Giáo Dục thể chất lớp 2 sách Cánh Diều

Đáp án trắc nghiệm tập huấn Giáo Dục thể chất lớp 2 sách Cánh Diều là đáp án để các thầy cô tham khảo nhằm hoàn thành bài tập trong tập huấn sử dụng SGK mới theo Chương trình GDPT 2018 bộ sách Cánh Diều lớp 2 một cách tốt nhất.

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục thể chất lớp 2

Câu 1: Nội dung sách giáo khoa Giáo dục thể chất lớp 2 thuộc Bộ sách Cánh Diều có cấu trúc gồm mấy phần? là những phần nào?

A. Gồm 2 phần: Vận động cơ bản và Thể thao tự chọn.

B. Gồm 3 phần: Kiến thức chung, Vận động cơ bản và Thể thao tự chọn. Dấu tích

C. Gồm 4 phần: Hướng dẫn sử dụng sách, Kiến thức chung, Vận động cơ bản và Thể thao tự chọn

D. Gồm 5 phần: Hướng dẫn sử dụng sách, Kiến thức chung, Vận động cơ bản, Thể thao tự chọn và Giải thích thuật ngữ.

Câu 2: Nội dung sách giáo khoa Giáo dục thể chất lớp 2 thuộc Bộ sách Cánh Diều có cấu trúc gồm bao nhiêu chủ đề?

A. Gồm 4 chủ đề

B. Gồm 5 chủ đề

C. Gồm 6 chủ đề Dấu tích

D. Gồm 7 chủ đề.

Câu 3: Nội dung sách giáo khoa Giáo dục thể chất lớp 2 thuộc Bộ sách Cánh Diều có cấu trúc gồm bao nhiêu bài?

A. Gồm 20 bài

B. Gồm 21 bài Dấu tích

C. Gồm 22 bài

D. Gồm 23 bài.

Câu 4: Nội dung sách giáo khoa Giáo dục thể chất lớp 2 thuộc Bộ sách Cánh Diều hướng tới phát triển những năng lực đặc thù nào?

A. Chăm sóc sức khỏe; Vận động cơ bản; Hoạt động TDTT .Dấu tích

B. Đội hình đội ngũ; Bài tập thể dục; Tư thế và kỹ năng động cơ bản; Thể thao tự chọn.

C. Đội hình đội ngũ; Bài tập thể dục; Tư thế và kỹ năng động cơ bản; Hoạt động TDTT.

D. Chăm sóc sức khỏe; Đội hình đội ngũ; Bài tập thể dục; Tư thế và kỹ năng động cơ bản; Thể thao tự chọn.

Câu 5: Nội dung phần Kiến thức chung trong sách giáo khoa Giáo dục thể chất lớp 2 thuộc Bộ sách Cánh Diều hướng tới phát triển chủ yếu năng lực đặc thù nào?

A. Chăm sóc sức khỏe.Dấu tích

B. Vận động cơ bản.

C. Hoạt động TDTT.

D. Cả ba năng lực trên.

Câu 6: Nội dung phần Vận đông cơ bản trong sách giáo khoa Giáo dục thể chất lớp 2 thuộc Bộ sách Cánh Diều hướng tới phát triển chủ yếu năng lực đặc thù nào?

A. Chăm sóc sức khỏe.

B. Vận động cơ bản.Dấu tích

C. Hoạt động TDTT.

D. Cả ba năng lực trên.

Câu 7: Nội dung phần Thể thao tự chọn trong sách giáo khoa Giáo dục thể chất lớp 2 thuộc Bộ sách Cánh Diều hướng tới phát triển chủ yếu năng lực đặc thù nào?

A. Chăm sóc sức khỏe.

B. Vận động cơ bản.

C. Hoạt động TDTT.Dấu tích

D. Cả ba năng lực trên.

Câu 8: Cấu trúc bài học trong sách giáo khoa Giáo dục thể chất lớp 2 thuộc Bộ sách Cánh Diều gồm bao nhiêu phần? là những phần nào?

A Gồm 3 phần: Mở đầu, Cơ bản và Kết thúc.

B. Gồm 4 phần: Mở đầu, Kiến thức mới, Luyện tập và Vận dụng.Dấu tích

C. Gồm 5 phần: Mục tiêu, yêu cầu cần đạt, Mở đầu, Kiến thức mới, Luyện tập và Vận dụng.

D. Gồm 6 phần: Mục tiêu, yêu cầu cần đạt, Mở đầu, Kiến thức mới, Luyện tập, Vận dụng và Kết thúc.

Câu 9: Nội dung sách giáo khoa Giáo dục thể chất lớp 2 thuộc Bộ sách Cánh Diều hướng tới phát triển những năng lực chủ yếu (chung) nào?

A. Tự chủ và tự học; Giao tiếp và hợp tác; Giải quyết vấn đề và sáng tạo.Dấu tích

B. Chăm sóc sức khỏe; Vận động cơ bản; Hoạt động TDTT.

C. Đội hình đội ngũ; Bài tập thể dục; Tư thế và kỹ năng động cơ bản; Thể thao tự chọn.

D. Tất cả các năng lực trên.

Câu 10: Nội dung sách giáo khoa Giáo dục thể chất lớp 2 thuộc Bộ sách Cánh Diều hướng tới phát triển những phẩm chất chủ yếu nào?

A. Tích cực tự giác; Yêu tổ quốc; Yêu đồng bào; Chăm chỉ; Trung thực; Trách nhiệm.

B. Tích cực tự giác; Yêu tổ quốc; Yêu đồng bào; Học tập tốt; Lao động tốt.

C. Yêu nước; Nhân ái; Chăm chỉ; Trung thực; Trách nhiệm.Dấu tích

D. Tất cả các phẩm chất trên.

Câu 11: Nội dung phần Kiến thức chung trong sách giáo khoa Giáo dục thể chất lớp 2 thuộc Bộ sách Cánh Diều?

A. Vệ sinh cá nhân, vệ sinh sân tập.

B. Vệ sinh cá nhân, đảm bảo an toàn trong tập luyện.Dấu tích

C. Chuẩn bị dụng cụ trong tập luyện, đảm bảo an toàn trong tập luyện.

D. Chuẩn bị dụng cụ trong tập luyện, vệ sinh cá nhân.

Câu 12: Nội dung Biến đổi đội hình ở chủ đề Đội hình đội ngũ trong sách giáo khoa Giáo dục thể chất lớp 2 thuộc Bộ sách Cánh Diều?

A. Biến đổi đội hình từ một hàng dọc thành hai, ba hàng dọc và ngược lại.

B. Biến đổi đội hình từ hàng dọc thành hang ngang, vòng tròn và ngược lại.

C. Biến đổi đội hình từ một hàng ngang thành hai, ba hàng ngang và ngược lại.

D. Cả ba nội dung trên.Dấu tích

Câu 13: Nội dung Các bài tập phối hợp di chuyển các hướng ở chủ đề Tư thế và kĩ năng vận động cơ bản trong sách giáo khoa Giáo dục thể chất lớp 2 thuộc Bộ sách Cánh Diều?

A. Đi theo các hướng.

B. Đi kiễng gót theo các hướng.

C. Đi thường nhanh dần chuyển sang chạy theo các hướng.

D. Cả ba nội dung trên.Dấu tích

Câu 14: Nội dung các bài ở chủ đề Bóng đá trong sách giáo khoa Giáo dục thể chất lớp 2 thuộc Bộ sách Cánh Diều?

A. Làm quen tâng bóng.

B. Làm quen tâng bóng, đỡ bóng bằng chân.

C. Làm quen tâng bóng, đỡ bóng bằng chân, dẫn bóng.

D. Làm quen tâng bóng, đỡ bóng bằng chân, dẫn bóng, đá bóng bằng lòng bàn chân.Dấu tích

Câu 15: Nội dung các bài ở chủ đề Bóng rổ trong sách giáo khoa Giáo dục thể chất lớp 2 thuộc Bộ sách Cánh Diều?

A. Dẫn (nhồi) bóng tại chỗ và di chuyển về trước.

B. Tung- bắt bóng bằng hai tay, Tại chỗ ném rổ.

C. Dẫn (nhồi) bóng tại chỗ và di chuyển về trước, Tung- bắt bóng bằng hai tay, Tại chỗ ném rổ.Dấu tích

D. Làm quen Dẫn (nhồi) bóng tại chỗ và di chuyển về trước, Tung- bắt bóng bằng hai tay, Tại chỗ ném rổ.

Trên đây là Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 Giáo Dục thể chất sách Cánh Diều trên. Các thầy cô có thể tham khảo chi tiết và đầy đủ Bài thu hoạch tập huấn lớp 2 như sau:

Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 Giáo Dục thể chất sách Cánh Diều là tài liệu để hoàn thành bài tập huấn của nhà xuất bản, giúp thầy cô tìm hiểu về sách mới lớp 2. Ngoài Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều, các thầy cô cùng tham khảo thêm đáp án của 02 bộ sách còn lại như sau:

Đánh giá bài viết
1 1.880
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Dành cho Giáo Viên Xem thêm