Đáp án trắc nghiệm tập huấn Âm nhạc lớp 2 sách Cánh Diều

Đáp án trắc nghiệm tập huấn Âm nhạc lớp 2 sách Cánh Diều là đáp án để các thầy cô tham khảo nhằm hoàn thành bài tập trong tập huấn sử dụng SGK mới theo Chương trình GDPT 2018 bộ sách Cánh Diều lớp 2 một cách tốt nhất.

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc lớp 2

Câu 1: Nội dung nào không có trong chương trình môn Âm nhạc lớp 2?

A. Hát

B. Nhạc cụ

C. Nghe nhạc

D. Lí thuyết âm nhạc Dấu tích

Câu 2: Trong chương trình môn Âm nhạc lớp 2, thời lượng dạy Hát được quy định là bao nhiêu?

A. 25%

B. 30%

C. 35% Dấu tích

D. 40%

Câu 3: Trong chương trình môn Âm nhạc lớp 2, thời lượng dạy Nhạc cụ được quy định là bao nhiêu?

A. 20% Dấu tích

B. 25%

C. 30%

D. 35%

Câu 4: Chủ đề nào không có trong SGK Âm nhạc 2?

A. Quê hương

B. Gia đình Dấu tích

C. Đoàn kết

D. Mùa xuân

Câu 5: Bài hát nào không có trong SGK Âm nhạc 2?

A. Ngày mùa vui

B. Cộc cách tùng cheng Dấu tích

C. Em thương thầy mến cô

D. Lớp chúng ta đoàn kết

Câu 6: Bài hát nào trong SGK có 2 lời?

A. Bắc kim thang

B. Múa vui

C. Tình bạn

D. Chú ếch con Dấu tích

Câu 7: Bài hát trong SGK có âm vực rộng nhất là quãng mấy?

A. Quãng 7

B. Quãng 8

C. Quãng 9 Dấu tích

D. Quãng 10

Câu 8: Giáo viên dạy hát theo cách nào dưới đây là phù hợp?

A. Giáo viên cần hát mẫu kết hợp đàn giai điệu Dấu tích

B. Giáo viên chỉ cần hát mẫu

C. Giáo viên chỉ cần đàn giai điệu

D. Giáo viên cho học sinh nghe bài hát nhiều lần

Câu 9: Nhạc cụ nào không được giới thiệu trong SGK Âm nhạc 2?

A. Chuông

B. Song loan

C. Sáo trúc

D. Đàn bầu Dấu tích

Câu 10: Nội dung nhạc cụ chưa sử dụng loại trường độ nào?

A. Nốt đen

B. Nốt móc đơn

C. Nốt đen chấm dôi Dấu tích

D. Dấu lặng đen

Câu 11: Động tác tay, chân nào chưa hướng dẫn cho học sinh lớp 2?

A. Vỗ tay

B. Búng ngón tay Dấu tích

C. Vỗ tay xuống đùi

D. Giậm chân

Câu 12: Bài nghe nhạc nào dưới đây không có trong SGK Âm nhạc 2?

A. Hoa lá mùa xuân Dấu tích

B. Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ

C. Cái bống

D. Cây cầu Luân-đôn

Câu 13: Nghe bài hát Cây cầu Luân-đôn phù hợp với hoạt động nào nhất?

A. Vẽ tranh

B. Chơi trò chơi Dấu tích

C. Đọc nhạc

D. Đóng kịch

Câu 14: Bài đọc nhạc trong SGK chưa sử dụng nốt nào?

A. Pha

B. Son

C. La

D. Si Dấu tích

Câu 15: Dạy đọc nhạc chưa yêu cầu học sinh thực hiện hoạt động nào?

A. Gõ đệm

B. Chơi trò chơi

C. Đặt lời cho bài đọc nhạc Dấu tích

D. Vận động theo nhạc

............

Trên đây là Đáp án trắc nghiệm tập huấn Âm nhạc lớp 2 sách Cánh Diều. Trên đây là ngân hàng câu hỏi tập huấn môn Âm nhạc lớp 2, giúp thầy cô có những kiến thức về sách mới lớp 2, giúp các thầy cô có đề ôn tập chuẩn bị cho các bài tập cuối khóa lớp 2. Hi vọng tài liệu này thật sự hữu ích với thầy cô.

Đánh giá bài viết
1 340
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Dành cho Giáo Viên Xem thêm