Kế hoạch dạy học môn Lịch sử - Địa lý lớp 4

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử - Địa lý lớp 4 năm 2021 - 2022 xây dựng chi tiết cho từng bài học đảm bảo nội dung và theo khung chương trình năm học của các trường, các địa phương. Chi tiết, mời các thầy cô cùng theo dõi sau đây.

1. Kế hoạch dạy học lớp 4 môn Lịch sử

Tuần, tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

Chủ đề/

Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học/

thời lượng

1

Phần mở đầu

Lịch sử:

Môn Lịch sử và Địa lí

1

2

Lịch sử:

Làm quen với bản đồ(Tiếp)

2

3

Buổi đầu dựng nước và giữ nước (Khoảng 700 năm TCN đến năm 179 TCN)

Lịch sử:

Nước Văn Lang

3

4

Lịch sử:

Nước Âu lạc

4

5

Hơn một nghìn năm đấu tranh giành lại độc lập (Từ năm 179 TCN đến năm 938)

Lịch sử:

Nước ta dưới ách đô hộ của bọn phong kiến phương Bắc

5

6

Lịch sử:

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Năm 40)

6

7

Lịch sử:

Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938)

7

8

Lịch sử:

Ôn tập

8

9

Buổi đầu độc lập (Từ năm 938 đến năm 1009)

Lịch sử:

Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân

9

10

Lịch sử:

Cuộc kháng chiến chóng quân Tống xâm lược lần thứ nhất (Năm 981)

10

Không yêu cầu tường thuật, chỉ kể lại một một số sự kiện về cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ nhất.

11

Nước Đại Việt thời Lý (Từ ăn 1009 đến năm 1226)

Lịch sử:

Nhà Lý dời đô ra Thăng Long

11

12

Lịch sử:

Chùa thời Lý

12

13

Lịch sử:

Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (1075- 1077)

13

14

Nước Đại Việt thời Trần

(Từ năm 1226 đến năm 1400)

Lịch sử:

Nhà Trần thành lập

14

15

Lịch sử:

Nhà Trần và việc đắp đê

15

Không yêu cầu tất cả HS vẽ tranh cổ động tuyên truyền tiết kiệm nước. Giáo viên hướng dẫn, động viên, khuyến khích để những em có khả năng được vẽ tranh, triển lãm.

16

Lịch sử:

Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên - Mông

16

17

Lịch sử:

Ôn tập

17

18

Lịch sử:

Kiểm tra định kì

18

19

Lịch sử:

Nước ta cuối thời Trần

19

20

Nước Đại Việt buổi đầu thời Hậu Lê

(Thế kỉ XV)

Lịch sử:

Chiến thắng Chi Lăng

20

21

Lịch sử:

Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước

21

Không yêu cầu nắm nội dung, chỉ cần biết Bộ luật Hồng Đức được soạn ở thời Hậu Lê.

22

Lịch sử:

Trường học thời Hậu Lê

22

23

Lịch sử:

Văn học và khoa học thời Hậu Lê

23

24

Lịch sử:

Ôn tập

24

25

Nước Đại Việt thế kỉ XVI - XVIII

Lịch sử:

Trịnh - Nguyễn phân tranh

25

26

Lịch sử:

Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong

26

27

Lịch sử:

Thành thị ở thế kỉ XVI- XVII

27

Chỉ yêu cầu miêu tả vài nét về ba đô thị (cảnh buôn bán nhộn nhịp, phố phường, cư dân ngoại quốc).

28

Lịch sử:

Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long (Năm 1786)

28

29

Lịch sử:

Quang Trung đại phá quân thanh (Năm 1789)

29

30

Lịch sử:

Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung

30

31

Buổi đầu thời Nguyễn

(Từ năm 1802 đến năm 1858)

Lịch sử:

Nhà Nguyễn thành lập

31

Không yêu cầu nắm nội dung, chỉ cần biết Bộ luật Gia Long do Nhà Nguyễn ban hành.

32

Lịch sử:

Kinh thành Huế

32

33

Lịch sử:

Tổng kết

33

34

Lịch sử:

Ôn tập học kì II

34

35

Lịch sử:

Kiểm tra định kì

35

2. Kế hoạch dạy học môn Địa lý lớp 4

Tuần, tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

Chủ đề/

Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học/

thời lượng

1

Phần mở đầu

Địa lý:

Làm quen với bản đồ

1

2

Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền núi và trung du

Địa lý:

Dãy Hoàng Liên Sơn

2

3

Địa lý:

Một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn

3

4

Địa lý:

Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn

4

5

Địa lý:

Trung du Bắc Bộ

5

6

Địa lý:

Tây Nguyên

6

7

Địa lý:

Một số dân tộc ở Tây Nguyên

7

8

Địa lý:

Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên

8

9

Địa lý:

Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên (Tiếp)

9

Không yêu cầu mô tả đặc điểm, chỉ cần biết sông ở Tây Nguyên có nhiều thác ghềnh, có thể phát triển thuỷ điện.

10

Địa lý:

Thành phố Đà Lạt

10

11

Địa lý:

Ôn tập

11

Không yêu cầu hệ thống lại đặc điểm, chỉ nêu một số đặc điểm tiêu biểu về thiên nhiên, địa hình, khí hậu, sông ngòi…của Hoàng Liên Sơn, Tây Nguyên, trung du Bắc Bộ

12

Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền đồng bằng

Địa lý:

Đồng bằng Bắc Bộ

12

13

Địa lý:

Người dân ở đồng bằng Bắc Bộ

13

14

Địa lý:

Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ

14

Không yêu cầu tất cả HS vẽ tranh cổ động tuyên truyền bảo vệ nguồn nước. Giáo viên hướng dẫn, động viên, khuyến khích để những em có khả năng được vẽ tranh, triển lãm.

15

Địa lý:

Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ (Tiếp)

15

16

Địa lý:

Thủ đô Hà Nội

16

17

Địa lý:

Ôn tập

17

18

Địa lý:

Kiểm tra định kì

18

19

Địa lý:

Đồng bằng Nam Bộ

19

20

Địa lý:

Người dân ở đồng bằng Nam Bộ

20

21

Địa lý:

Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ

21

22

Địa lý:

Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ (Tiếp)

22

23

Địa lý:

Thành phố Hồ Chí Minh

23

24

Địa lý:

Thành phố Cần Thơ

24

25

Địa lý:

Ôn tập

25

Không yêu cầu hệ thống đặc điểm, chỉ nêu một vài đặc điểm tiêu biểu của đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ.

26

Địa lý:

Dải đồng bằng duyên hải miền Trung

26

27

Địa lý:

Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền Trung

27

28

Địa lý:

Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền Trung

28

29

Địa lý:

Thành phố Huế

29

30

Địa lý:

Thành phố Đà Nẵng

30

31

Vùng biển Việt Nam

Địa lý:

Biển, đảo và quần đảo

31

32

Địa lý:

Khai thác khoáng sản và hải sản ở vùng biển Việt Nam

32

33

Địa lý:

Ôn tập

33

34

Địa lý:

Ôn tập học kì II

34

Không yêu cầu hệ thống lại các đặc điểm, chỉ nêu một vài đặc điểm tiêu biểu của các thành phố, tên một số dân tộc, một số hoạt động sản xuất chính ở Hoàng Liên Sơn, đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ, duyên hải miền Trung, Tây Nguyên...

35

Địa lý:

Kiểm tra định kì

35

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 4, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 4 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 4. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
3 3.133
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lớp 4 Xem thêm