Phân phối chương trình môn Toán lớp 4

Phân phối chương trình môn Toán lớp 4 với đầy đủ các nội dung của từng tiết học cho từng tuần trong 2 kì học giúp các thầy cô giáo thuận tiện cho việc soạn và giảng dạy. Đồng thời các em học sinh nắm được chương trình học để chuẩn bị cho các bài học trên lớp đạt kết quả cao. Mời các em học sinh cùng các thầy cô tham khảo.

1. Kế hoạch dạy học lớp 4 môn Toán

Kế hoạch giảng dạy môn Toán lớp 4 bao gồm 35 tuần học và 5 chương học. Các bài học có những điều chỉnh bổ sung về thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức. 

>> Tham khảo chi tiết: Kế hoạch dạy học môn Toán lớp 4 năm 2022 - 2023

2. Nội dung chương Toán lớp 4

Phân phối chương trình học lớp 4 sau đây bao gồm 175 tiết học tương ứng với 34 hoặc 35 tuần học cả kiểm tra đánh giá. Tùy điều kiện cơ sở của mỗi địa phương, mỗi trường mà có những điều chỉnh phù hợp. 

Tuần

Tiết số

Tên bài

Nội dung điều chỉnh

HC KÌ I: 18 Tun = 90 tiết

1

01

Ôn tập các số đến 100 000

 

02

Ôn tập các số đến 100 000 (tt)

 

03

Ôn tập các số đến 100 000 (tt)

 

04

Biểu thức có chứa một chữ

- Bài tập 3 ý b: Chỉ cần tính giá trị biểu thức với hai trường hợp của n.

05

Luyện tập

- Bài tập 1: Mỗi ý làm một trường hợp.

2

06

Các số có sáu chữ số

 

07

Luyện tập

 

08

Hàng và lớp

- Bài tập 2: Làm 3 trong 5 số.

09

So sánh các số có nhiều chữ số

 

10

Triệu và lớp triệu

 

3

11

Triệu và lớp triệu (tt)

 

12

Luyện tập

 

13

Luyện tập (tt)

 

14

Dãy số tự nhiên

 

15

Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

 

4

16

So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên

 

17

Luyện tập

 

18

Yến, tạ, tấn

- Bài tập 2, cột 2 chỉ làm 5 trong 10 ý.

19

Bảng đơn vị đo khối lượng

 

20

Giây, thế kỉ

- Bài tập 1: Không làm 3 ý (7 phút = …. Giây ; 9 thế kỷ = …. Năm ; 1/5 thế kỷ = … năm).

5

21

Luyện tập

 

22

Tìm số trung bình cộng

 

23

Luyện tập

 

24

Biểu đồ

 

25

Biểu đồ (tt)

 

6

26

Luyện tập

 

27

Luyện tập chung

 

28

Luyện tập chung (tt)

- Không làm bài tập 2:

29

Phép cộng

 

30

Phép trừ

 

7

31

Luyện tập

 

32

Biểu thức có chứa hai chữ

 

33

Tính chất giao hoán của phép cộng

 

34

Biểu thức có chứa ba chữ

 

35

Tính chất kết hợp của phép cộng

 

8

36

Luyện tập

 

37

Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

 

38

Luyện tập

 

39

Luyện tập chung

 

40

Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

 

9

41

Hai đường thẳng vuông góc

 

42

Hai đường thẳng song song

 

43

Vẽ hai đường thẳng vuông góc

 

44

Vẽ hai đường thẳng song song

 

45

Thực hành vẽ hình chữ nhật; Thực hành vẽ hình vuông

- Không làm bài tập 2.

10

46

Luyện tập

 

47

Luyện tập chung

 

48

Kiểm tra định kì giữa kì 1

 

49

Nhân với số có một chữ số

 

50

Tính chất giao hoán của phép nhân

 

11

51

Nhân với 10, 100, 1000, … Chia cho 10, 100, 1000, …

 

52

Tính chất kết hợp của phép nhân

 

53

Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

 

54

Đề-xi-mét vuông

 

55

Mét vuông

 

12

56

Nhân một số với một tổng

 

57

Nhân một số với một hiệu

 

58

Luyện tập

 

59

Nhân với số có hai chữ số

 

60

Luyện tập

 

13

61

Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

 

62

Nhân với số có ba chữ số

 

63

Nhân với số có ba chữ số (tt)

 

64

Luyện tập

 

65

Luyện tập chung

 

14

66

Chia một tổng cho một số

 

67

Chia cho số có một chữ số

 

68

Luyện tập

 

69

Chia một số cho một tích

 

70

Chia một tích cho một số

 

15

71

Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

 

72

Chia cho số có hai chữ số

 

73

Chia cho số có hai chữ số (tt)

 

74

Luyện tập

 

75

Chia cho số có hai chữ số (tt)

 

16

76

Luyện tập

 

77

Thương có chữ số 0

 

78

Chia cho số có ba chữ số

- Không làm cột a bài tập 1; bài tập 2; bài tập 3.

79

Luyện tập

- Không làm cột b bài tập 1; bài tập 2; bài tập 3.

80

Chia cho số có ba chữ số (tt)

- Không làm bài tập 2; bài tập 3.

17

81

Luyện tập

- Không làm cột b bài tập 1; bài tập 3.

82

Luyện tập chung

 

83

Dấu hiệu chia hết cho 2.

 

84

Dấu hiệu chia hết cho 5.

 

85

Luyện tập

 

18

86

Dấu hiệu chia hết cho 9.

 

87

Dấu hiệu chia hết cho 3

 

88

Luyện tập

 

89

Luyện tập chung

 

90

Kiểm tra định kì (cuối kì 1)

 

HC KÌ II: 17 tun = 85 tiết

19

91

Ki-lô-mét vuông

* Cập nhật thông tin diện tích Thủ đô Hà Nội (năm 2009) trên mạng: 3324,92 ki-lô-mét vuông.

92

Luyện tập

93

Hình bình hành

 

94

Diện tích hình bình hành

 

95

Luyện tập

 

20

96

Phân số

 

97

Phân số và phép chia số tự nhiên

 

98

Phân số và phép chia số tự nhiên (tt)

 

99

Luyện tập

 

100

Phân số bằng nhau

 

21

101

Rút gọn phân số

 

102

Luyện tập

 

103

Qui đồng mẫu số các phân số

- Không làm ý c bài tập 1; ý c,d,e,g bài tập 2; bài tập 3.

104

Qui đồng mẫu số các phân số (tt)

 

105

Luyện tập

 

22

106

Luyện tập chung

 

107

So sánh hai phân số cùng mẫu số

 

108

Luyện tập

 

109

So sánh hai phân số khác mẫu số

 

110

Luyện tập

 

23

111

Luyện tập chung

 

112

Luyện tập chung (tt)

 

113

Phép cộng phân số

 

114

Phép cộng phân số (tt)

 

115

Luyện tập

 

24

116

Luyện tập

 

117

Phép trừ phân số

 

118

Phép trừ phân số (tt)

 

119

Luyện tập

 

120

Luyện tập chung

 

25

121

Phép nhân phân số

 

122

Luyện tập

 

123

Luyện tập (tt)

 

124

Tìm phân số của một số

 

125

Phép chia phân số

 

26

126

Luyện tập

 

127

Luyện tập (tt)

 

128

Luyện tập chung

 

129

Luyện tập chung (tt)

 

130

Luyện tập chung (tt)

 

27

131

Luyện tập chung (tt)

 

132

Kiểm tra định kì (giữa học kì 2

 

133

Hình thoi

 

134

Diện tích hình thoi

 

135

Luyện tập

- Không làm ý b bài tập 1.

28

136

Luyện tập chung

 

137

Giới thiệu tỉ số

 

138

Tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó

 

139

Luyện tập

 

140

Luyện tập (tt)

 

29

141

Luyện tập chung

 

142

Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ của hai số đó

 

143

Luyện tập

 

144

Luyện tập (tt)

 

145

Luyện tập chung

 

30

146

Luyện tập chung (tt)

 

147

Tỉ lệ bản đồ

 

148

Ứng dụng tỉ lệ bản đồ

- Với các bài tập cần làm chỉ cần làm ra kết quả, không cần trình bày bài giải.

149

Ứng dụng tỉ lệ bản đồ (tt)

150

Thực hành

 

31

151

Thực hành (tt)

 

152

Ôn tập về số tự nhiên

 

153

Ôn tập về số tự nhiên (tt)

 

154

Ôn tập về số tự nhiên (tt)

 

155

Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên

 

32

156

Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tt)

 

157

Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tt)

 

158

Ôn tập về biểu đồ

 

159

Ôn tập về phân số

 

160

Ôn tập về các phép tính với phân số

 

33

161

Ôn tập về các phép tính với phân số (tt)

 

162

Ôn tập về các phép tính với phân số (tt)

 

163

Ôn tập về các phép tính với phân số (tt)

 

164

Ôn tập về đại lượng

 

165

Ôn tập về đại lượng (tt)

 

34

166

Ôn tập về đại lượng (tt)

 

167

Ôn tập về hình học

 

168

Ôn tập về hình học (tt)

 

169

Ôn tập về tìm số trung bình cộng

 

170

Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

 

35

171

Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó

 

172

Luyện tập chung

 

173

Luyện tập chung (tt)

 

174

Luyện tập chung (tt)

 

175

Kiểm tra định kì (cuối học kì 2)

 

3. Phân phối chương trình Toán lớp 4 VNEN

Tổng hợp các nội dung chương trình Toán lớp 4 VNEN với đầy đủ các nội dung của từng tiết học cho 35 tuần trong 2 kì giúp các thầy cô giáo thuận tiện cho việc soạn và giảng dạy. Đồng thời các em học sinh nắm được chương trình học để chuẩn bị cho các bài học trên lớp đạt kết quả cao.

>> Tải chi tiết: Phân phối chương trình lớp 4 VNEN môn Toán

4. Phân phối chương trình học các môn lớp 4 khác

Đánh giá bài viết
38 104.748
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 4

Xem thêm