Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán trường tiểu học Tam Lập năm 2017 - 2018

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Tam Lập năm 2017 - 2018 là đề thi định kì cuối học kì 1 có đáp án chi tiết kèm theo giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 môn Toán lớp 4 đạt kết quả cao. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Trường: TH và THCS Tam Lập

Họ và tên:.....................................................

Lớp:..............

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Năm học: 2017 - 2018

Môn: TOÁN LỚP 4

Thời gian: 40 phút

Câu 1: Số “Bốn trăm linh một triệu ba trăm bốn mươi nghìn, không trăm linh tám”, viết là: (M1)……………………………………………………

Câu 2: Viết chữ số thích hợp vào để 759 67 < 759 167 (M1)

A. 1 B. 0 C. 3 D. 2

Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S (M2)

A. Số 2010 chia hết cho 3.

B. Số 6 780 chia hết cho cả 3 và 9.

C. Số 15 230 chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5.

D. Số 72 630 chia hết cho 2; 5 và 9.

Câu 4: Đặt tính rồi tính (M2)

a. 345 287 + 171 319 b. 12345 : 679

………………………….. ………………………….

………………………….. ………………………….

………………………….. ………………………….

………………………….. ………………………….

………………………….. ………………………….

Câu 5: Cho hình vẽ bên. Biết ABCD là HCN, AB = 5 cm, AD = 4 cm, MN vuông góc với cạnh AB. Viết tiếp vào chỗ chấm: (M2)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4

MN song song với cạnh:

………………………………….

AB vuông góc với những cạnh:

………………………………….

Câu 6: Số góc vuông có trong hình dưới đây là: ………………… (M3)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4

Câu 7: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (M3)

a. 4 028 kg = ……kg ……. g b. 15 m2 3 cm2 = …………….cm2

Câu 8: Một ô tô trong năm giờ đầu, trung bình mỗi giờ đi được 150 km. Giờ sau, ô tô đi thêm một quãng đường 210 km nữa thì bác tài xế dừng lại đổ xăng. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó đi được bao nhiêu km? (M3)

A. 30 B. 160 C. 60 D. 360

Câu 9: (M3)

a. Tìm x b. Tính giá trị của biểu thức

X + 104 976 = 304 x 513 5 040 – 4212 : 18

…………………………………….. ……………………………………..

…………………………………….. ……………………………………..

…………………………………….. ……………………………………..

Câu 10: Một thửa ruộng HCN có chu vi 450 m, chiều dài hơn chiều rộng 15 m. Người ta trồng lúa trên thửa ruộng đó, trung bình cứ 100 m2 thu hoạch được 50 kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó, người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc? (M4)

Bài giải

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

Đáp án và hướng dẫn chấm môn Toán lớp 4 học kì 1

Câu 1, 2, 6, 8 làm đúng được 1 điểm, sai không tính điểm

Câu 1: 401 340 008

Câu 2: B

Câu 3: Làm đúng hết được 1 điểm. Nếu chỉ làm đúng 1 câu được 0, 25 điểm

Đ – S - S - Đ

Câu 4: Làm đúng hết được 1 điểm. Nếu chỉ làm đúng 1 phép tính được 0, 5 điểm

a. 516 606 b. 18 (dư 123)

Câu 5: Làm đúng hết được 1 điểm. Nếu chỉ làm đúng 1 câu được 0,5 điểm

MN song song với cạnh: AD; BC

AB vuông góc với cạnh: DA; BC; NM

Câu 6: Làm đúng được 1 điểm – 8 góc vuông

Câu 7: Làm đúng hết được 1 điểm. Nếu chỉ làm đúng 1 câu được 0, 5 điểm

a. 4 kg 28 g b. 150003 cm2

Câu 9: Làm đúng hết bài được 1 điểm, đúng 1 câu được 0, 5 điểm

a. X + 104 976 = 304 x 513 b. 5 040 – 4212 : 18

X + 104 976 = 155 952 = 5 040 – 234

X = 155 952 – 104 976 = 4 806

X = 50 976

Câu 10: Làm đúng hết bài được 1 điểm

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4

Bài giải

Nửa chu vi thửa ruộng HCN là:

450 : 2 = 225 (m)

Chiều rộng thửa ruộng HCN là:

(225 – 15) : 2 = 105 (m)

Chiều dài thửa ruộng HCN là:

225 – 105 = 120 (m)

Diện tích thửa ruộng HCN là:

120 x 105 = 12 600 (m2)

Trên thửa ruộng đó, người ta thu hoạch được số kg thóc là:

12 600 x 50 : 100 = 6 300 (kg)

Đổi: 6 300 kg = 63 tạ

Đáp số: 63 tạ

Ngoài ra các bạn có thể theo dõi chi tiết đề thi các môn học kì 1 lớp 4 luyện tập các dạng bài tập SGK Toán 4 SGK Tiếng Việt 4 chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 đạt kết quả cao. Mời các em cùng các thầy cô tham khảo, cập nhật đề thi, bài tập mới nhất trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
15 1.343
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán Xem thêm