Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Family and Friends 5 Unit 1 Lesson 2

Tiếng Anh 5 Unit 1 lesson 2 trang 9

Giải sách Family and Friends 5 Unit 1 lesson 2 bao gồm hướng dẫn soạn tiếng Anh lớp 5 Chân trời sáng tạo trang 9 chi tiết giúp các em chuẩn bị bài tập hiệu quả.

Family and Friends 5 Unit 1 Lesson 2

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

1. Listen to the story and repeat

(Nghe câu truyện và lặp lại). 

Bài nghe

2. Listen and say

(Nghe và nói)

Bài nghe

Family and Friends 5 Unit 1 Lesson 2

3. Write the words in the correct order

(Viết các từ theo thứ tự đúng)

Family and Friends 5 Unit 1 Lesson 2

Gợi ý đáp án

1 - Vinh gets dressed at seven o’clock.

2 - Does Linh have a snack after school?

3 - Tuan and Mai don’t catch the bus.

4 - Do they brush their teeth at night?

5 - He doesn’t walk to school.

4. Write

(Viết)

Family and Friends 5 Unit 1 Lesson 2

Gợi ý đáp án

1. gets dressed

2. brushes

3. don’t catch

4. has

Trên đây là trọn bộ Family and Friends 5 Unit 1 Lesson 2.

>> Bài tiếp theo: Family and Friends 5 Unit 1 Lesson 3 MỚI

Chia sẻ, đánh giá bài viết
5
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5 Family & Friends

    Xem thêm