Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Family and Friends 5 National Edition Unit 6 Lesson 6

Tiếng Anh 5 Unit 6 Lesson 6 trang 47

Giải sách Family and Friends 5 National Edition Unit 6 Lesson 6 bao gồm hướng dẫn soạn tiếng Anh lớp 5 Chân trời sáng tạo trang 47 chi tiết giúp các em chuẩn bị bài tập hiệu quả.

Listening

1. Listen and write the numbers.

(Nghe và viết số thích hợp.)

Bài nghe

Family and Friends 5 National Edition Unit 6 Lesson 6

Gợi ý đáp án

a. 3

b. 2

c. 1

d. 4

2. Look at the picture and say.

(Nhin vào tranh và nói.)

Family and Friends 5 National Edition Unit 6 Lesson 6

Gợi ý đáp án

1. The boy played basketball. => Picture A

2. They had an English lesson. => Picture B

3. He had a math lesson. He did not know the answer. => Picture C

4. He had difficult homework. He did not finish his homework. => Picture D

3. Say what you did at school yesterday.

(Kể về việc bạn làm hôm qua.)

Gợi ý đáp án

I had a math lesson. My teacher gave us difficult homework. I did not finish my homework.

Writing

Writing: A description of a vacation (Viết: Miêu tả kì nghỉ)

4. Write about your last vacation. Use the example to help you.

(Viết về kì nghỉ vừa qua của bạn. Sử dụng ví dụ dưới đây.)

Family and Friends 5 National Edition Unit 6 Lesson 6

Gợi ý đáp án

My last vacation

Last summer, I had a trip to Ha Long Bay with my family. My cousins also came with us. The weather was nice. We ate lots of fresh seafood and we went swimming. It was a happy vacation. I didn’t want to go home.

Trên đây là trọn bộ Family and Friends 5 National Edition Unit 6 Lesson 6.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5 Family & Friends

    Xem thêm