Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Family and Friends 5 Unit 1 Lesson 4

Tiếng Anh 5 Unit 1 lesson 4 trang 11

Giải sách Family and Friends 5 Unit 1 lesson 4 bao gồm hướng dẫn soạn tiếng Anh lớp 5 Chân trời sáng tạo trang 11 chi tiết giúp các em chuẩn bị bài tập hiệu quả.

Family and Friends 5 Unit 1 Lesson 4

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

1. Listen, point and repeat

(Nghe, chỉ và lặp lại)

Bài nghe

Family and Friends 5 Unit 1 Lesson 4

2. Listen and chant

(Nghe và hát theo nhịp)

Family and Friends 5 Unit 1 Lesson 4

3. Read the chant again. Underline the words that end with s and es

(Đọc lại bài hát theo nhịp. Gạch chân các từ kết thúc với s và es)

4. Listen and complete the words with s or es

(Nghe và hoàn thành các từ với s hoặc es)

Family and Friends 5 Unit 1 Lesson 4

Gợi ý đáp án

1. sits

2. brushes

3. walks

4. loves

5. rides

6. catches

Trên đây là trọn bộ Family and Friends 5 Unit 1 Lesson 4.

>> Bài tiếp theo: Family and Friends 5 Unit 1 Lesson 5

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5 Family & Friends

    Xem thêm