Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Family and Friends 5 National Edition Unit 6 Lesson 3

Tiếng Anh 5 Unit 6 Lesson 3 trang 44

Giải sách Family and Friends 5 National Edition Unit 6 Lesson 3 bao gồm hướng dẫn soạn tiếng Anh lớp 5 Chân trời sáng tạo trang 44 chi tiết giúp các em chuẩn bị bài tập hiệu quả.

1. Copy the table. Look and say. Write Y (yes) or N (no).

(Sao chép bảng. Nhìn và nói. Viết Y (có) hoặc N (không).)

Family and Friends 5 National Edition Unit 6 Lesson 3

Gợi ý đáp án

I cooked yesterday. I didn't play the guitar yesterday.

My friend played soccer yesterday. She didn't watch TV yesterday.

2. Write four sentences about you.

(Viết bốn câu văn về bản thân bạn.)

Gợi ý đáp án

I didn’t play soccer yesterday. I listened to music yesterday. I also helped my mom cook dinner. In the evening I watched TV with my family.

3. Listen and sing.

(Nghe và hát theo.)

Bài nghe

4. Sing and do.

(Hát và thực hành.)

Family and Friends 5 National Edition Unit 6 Lesson 3

Trên đây là trọn bộ Family and Friends 5 National Edition Unit 6 Lesson 3.

>> Bài tiếp theo: Family and Friends 5 National Edition Unit 6 Lesson 4

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5 Family & Friends

    Xem thêm