Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Family and Friends 5 National Edition Unit 7 Lesson 2

Tiếng Anh 5 Unit 7 Lesson 2 trang 55

Giải sách Family and Friends 5 National Edition Unit 7 Lesson 2 bao gồm hướng dẫn soạn tiếng Anh lớp 5 Chân trời sáng tạo trang 55 chi tiết giúp các em chuẩn bị bài tập hiệu quả.

1. Listen to the story and repeat

(Nghe câu chuyện và nhắc lại)

Bài nghe

2. Listen and say

(Nghe và nói)

Bài nghe

Family and Friends National Edition Unit 7 Lesson 2

3. Write

(Viết)

Family and Friends National Edition Unit 7 Lesson 2

Gợi ý đáp án

1. went

2. saw

3. bought

4. wrote

4. Read the story again. Answer the questions

(Đọc lại câu chuyện. Trả lời các câu hỏi)

Family and Friends National Edition Unit 7 Lesson 2

Gợi ý đáp án

1. They went to the dinosaur museum.

2. She bought this dinosaur model.

3. They saw dinosaur bones.

4. She thought it was alive.

5. The dinosaur wasn’t alive. It was a model.

Trên đây là trọn bộ Family and Friends 5 National Edition Unit 7 Lesson 2.

>> Bài tiếp theo: Family and Friends 5 National Edition Unit 7 Lesson 3

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5 Family & Friends

    Xem thêm