Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Family and Friends 5 National Edition Unit 3 Lesson 2

Tiếng Anh 5 Unit 3 lesson 2 trang 21

Giải sách Family and Friends 5 National Edition Unit 3 lesson 2 bao gồm hướng dẫn soạn tiếng Anh lớp 5 Chân trời sáng tạo trang 21 chi tiết giúp các em chuẩn bị bài tập hiệu quả.

1. Listen to the story and repeat

(Nghe câu chuyện và lặp lại)

Bài nghe

2. Listen and say

(Nghe và nói)

Bài nghe

Family and Friends National Edition Unit 3 Lesson 2

3. Complete the sentences

(Hoàn thành các câu)

Family and Friends National Edition Unit 3 Lesson 2

Gợi ý đáp án

1. one

2. Could

3. some

4. Could; three

4. Write

(Viết)

Family and Friends National Edition Unit 3 Lesson 2

Gợi ý đáp án

1. Could I have a sandwich, please?

2. Could we have a pizza, please?

3. Could we have some soda, please?

4. Could I have an apple, please?

Trên đây là trọn bộ Family and Friends 5 Unit 3 Lesson 2.

>> Bài tiếp theo: Family and Friends 5 Unit 3 Lesson 3

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5 Family & Friends

    Xem thêm