Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 2 Places to go!

Từ vựng Unit 2 lớp 5 Places to go

Nằm trong chuyên mục Từ vựng Tiếng Anh 5 Family and Friends theo từng Unit mới nhất, tài liệu Từ vựng Tiếng Anh Unit 2 Places to go gồm toàn bộ từ mới Tiếng Anh quan trọng, kèm theo phiên âm chuẩn xác và định nghĩa Tiếng Việt dễ hiểu. Mời Thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh lớp 5 tham khảo và download thuận tiện cho việc học tập.

Từ mới

Phiên âm

Định nghĩa

1. café

/ˈkæfeɪ/

: quán cà phê

2. sport center

/spɔːt ˈsentə(r)/

: trung tâm thể thao

3. shopping mall

/ˈʃɒpɪŋ mɔːl/

: trung tâm mua sắm

4. swimming pool

/ˈswɪmɪŋ puːl/

: bể bơi

5. market

/ˈmɑːkɪt/

: chợ

6. movie theatre

/ˈmuːvi ˈθɪətə(r)/

: rạp chiếu phim

7. playground

/ˈpleɪɡraʊnd/

: sân chơi

8. skatepark

/ˈskeɪtpɑːk/

: công viên trượt băng

9. walk the dog

/wɔːk ðə dɒɡ/

: dắt chó đi dạo

Trên đây là trọn bộ Từ vựng Unit 2 lớp 5 Family & Friends.

>> Bài tiếp theo: Từ vựng Unit 3 lớp 5 Family & Friends

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5 Family & Friends

    Xem thêm