Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Family and Friends 5 Unit 1 Lesson 3

Tiếng Anh 5 Unit 1 lesson 3 trang 10

Giải sách Family and Friends 5 Unit 1 lesson 3 bao gồm hướng dẫn soạn tiếng Anh lớp 5 Chân trời sáng tạo trang 10 chi tiết giúp các em chuẩn bị bài tập hiệu quả.

Family and Friends 5 Unit 1 Lesson 3

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

1. Ask and answer

(Hỏi và trả lời)

Family and Friends 5 Unit 1 Lesson 3

Gợi ý đáp án

1. A: What time does Minh get up?

B: He gets up at five thirty.

2. A: What time does Minh take a shower?

B: He takes a shower at five fourty–five.

3. A: What time does Minh get dressed?

B: He gets dressed at 6 o’clock.

4. A: What time does Minh have breakfast?

B: He has breakfast at six fifteen.

5. A: What time does Minh brush his teeth?

B: He brushes his teeth at six thirty.

6. A: What time does Minh catch the bus?

B: He catches the bus at six fourty–five.

2. Write about Minh

(Viết về Minh)

Gợi ý đáp án

Minh gets up at five thirty. He gets dressed at 6 o’clock and has breakfast at six fifteen. He brushes his teeth at six thirty. After that he catches the bus at six fourty–five.

3. Listen and sing

(Nghe và hát)

Bài nghe

4. Sing and do

(Hát và làm)

Family and Friends 5 Unit 1 Lesson 3

Trên đây là trọn bộ Family and Friends 5 Unit 1 Lesson 3.

>> Bài tiếp theo: Family and Friends 5 Unit 1 Lesson 4

Chia sẻ, đánh giá bài viết
2
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5 Family & Friends

    Xem thêm