Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Family and Friends 5 Unit 2 Lesson 4

Tiếng Anh 5 Unit 2 lesson 4 trang 17

Giải sách Family and Friends 5 Unit 2 lesson 4 bao gồm hướng dẫn soạn tiếng Anh lớp 5 Chân trời sáng tạo trang 17 chi tiết giúp các em chuẩn bị bài tập hiệu quả.

1. Listen, point, and repeat

(Nghe, chỉ và lặp lại)

Bài nghe

Family and Friends 5 Unit 2 Lesson 4

2. Listen and chant

(Nghe và hát theo nhịp)

Bài nghe

Family and Friends 5 Unit 2 Lesson 4

3. Read the chant again. Under the words that end with ts and st. Then say.

(Đọc lại bài đọc theo nhịp. Gạch dưới những từ kết thúc bằng ts hoặc st. Sau đó nói.)

Gợi ý đáp án

Family and Friends 5 Unit 2 Lesson 4

4. Complete the words with ts or st. Then say.

(Hoàn thành các từ với ts hoặc st. Sau đó nói)

Family and Friends 5 Unit 2 Lesson 4

Gợi ý đáp án

1. cats

2. last

3. vest

4. hats

5. cast

6. vets

Trên đây là trọn bộ Family and Friends 5 Unit 2 Lesson 4.

>> Bài tiếp theo: Family and Friends 5 Unit 2 Lesson 5

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5 Family & Friends

    Xem thêm