Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Family and Friends 5 National Edition Unit 6 Lesson 4

Tiếng Anh 5 Unit 6 Lesson 4 trang 45

Giải sách Family and Friends 5 National Edition Unit 6 Lesson 4 bao gồm hướng dẫn soạn tiếng Anh lớp 5 Chân trời sáng tạo trang 45 chi tiết giúp các em chuẩn bị bài tập hiệu quả.

1. Listen, point, and repeat.

(Nghe, chỉ và nhắc lại.)

Bài nghe

Family and Friends 5 National Edition Unit 6 Lesson 4

2. Listen and chant.

(Nghe và đọc theo nhịp.)

Bài nghe

Family and Friends 5 National Edition Unit 6 Lesson 4

3. Read the chant again. Under the words that end with ed. Then say.

(Đọc lại bài đọc theo nhịp. Gạch dưới những từ kết thúc bằng ed. Sau đó nói.)

Gợi ý đáp án

Family and Friends 5 National Edition Unit 6 Lesson 4

4. Look, match, and say.

(Nhìn, nối và nói.)

Family and Friends 5 National Edition Unit 6 Lesson 4

Gợi ý đáp án

Family and Friends 5 National Edition Unit 6 Lesson 4

Trên đây là trọn bộ Family and Friends 5 National Edition Unit 6 Lesson 4.

>> Bài tiếp theo: Family and Friends 5 National Edition Unit 6 Lesson 5

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5 Family & Friends

    Xem thêm