Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Family and Friends 5 National Edition Unit 6 Lesson 2

Tiếng Anh 5 Unit 6 Lesson 2 trang 43

Giải sách Family and Friends 5 National Edition Unit 6 Lesson 2 bao gồm hướng dẫn soạn tiếng Anh lớp 5 Chân trời sáng tạo trang 43 chi tiết giúp các em chuẩn bị bài tập hiệu quả.

1. Listen to the story and repeat

(Nghe câu chuyện và nhắc lại)

Bài nghe

2. Listen and say

(Nghe và nói)

Bài nghe

Family and Friends 5 National Edition Unit 6 Lesson 2

3. Look, read and circle

(Nhìn, đọc và khoanh tròn)

Tiếng Anh 5 Unit 6 Lesson 2 trang 43

Gợi ý đáp án

1. finished

2. didn’t start

3. loved

4. hated

4. Read the story again and answer the questions

(Đọc lại câu chuyện và trả lời các câu hỏi)

Tiếng Anh 5 Unit 6 Lesson 2 trang 43

Gợi ý đáp án

1. They lived 4,000 years ago.

2. No, they didn’t. They used pictures.

3. The Mayans cooked soup.

4. Max and Amy cooked the Mayans soup.

5. Yes, she did.

Trên đây là trọn bộ Family and Friends 5 National Edition Unit 6 Lesson 2.

>> Bài tiếp theo: Family and Friends 5 National Edition Unit 6 Lesson 3

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5 Family & Friends

    Xem thêm