Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Family and Friends 5 National Edition Unit 3 Lesson 6

Tiếng Anh 5 Unit 3 lesson 6 trang 25

Giải sách Family and Friends 5 National Edition Unit 3 lesson 6 bao gồm hướng dẫn soạn tiếng Anh lớp 5 Chân trời sáng tạo trang 25 chi tiết giúp các em chuẩn bị bài tập hiệu quả.

Listening

1. Listen and write a or b

(Nghe và viết a hoặc b)

Bài nghe

Family and Friends 5 National Edition Unit 3 Lesson 6

Gợi ý đáp án

1. b

2. a

3. a

4. b

5. a

6. b

Speaking

2. Look at the pictures. Ask and answer

(Hãy nhìn vào các bức tranh. Hỏi và trả lời)

Family and Friends 5 National Edition Unit 3 Lesson 6

Gợi ý đáp án

1. A: Could I have some meat, please?

B: Here you are.

2. A: Could I have two sandwiches, please?

B. Sure.

3. Describe what you like eating for lunch or dinner

(Miêu tả cái bạn thích ăn cho bữa trưa và bữa tối)

Gợi ý đáp án

I enjoy simple meals for lunch or dinner. I like dishes like pasta dishes or a burger with fries. It's fast and convenient, also good.

Writing

Writing: A recipe (Viết: Một công thức nấu ăn)

4. Write a recipe. Use the example to help you.

(Viết một công thức nấu ăn. Sử dụng ví dụ dưới đây.)

Family and Friends 5 National Edition Unit 3 Lesson 6

Gợi ý đáp án

Egg noodles

You need: instant noodles, an egg, water

1. First, boild a pot of water.

2. Then, put the noodles in the boiling water.

3. Wait for about 1 minute and crack the egg in.

4. Add seasoning packets and cook for about 3 more minutes.

5. Finally, pour the noodles in a bowl and eat.

Trên đây là trọn bộ Family and Friends 5 Unit 3 Lesson 6.

>> Bài tiếp theo: Family and Friends 5 National Edition Review 1

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5 Family & Friends

    Xem thêm