Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Family and Friends 5 National Edition Unit 5 Lesson 3

Tiếng Anh 5 Unit 5 Lesson 3 trang 38

Giải sách Family and Friends 5 National Edition Unit 5 Lesson 3 bao gồm hướng dẫn soạn tiếng Anh lớp 5 Chân trời sáng tạo trang 38 chi tiết giúp các em chuẩn bị bài tập hiệu quả.

1. Look. Then ask and answer about their last vacation

(Nhìn. Sau đó hỏi và trả lời về kì nghỉ cuối cùng của họ)

Family and Friends 5 National Edition Unit 5 Lesson 3

Gợi ý đáp án

A: Was it sunny on vacation?

B: Yes, it was. It was very hot.

A: Did Mom and Dad have ice cream?

B: No, they didn’t. They had fans.

A: What did the children do?

B: They had sandwiches and cokes for snack.

2. Write four sentences. Use wasn’t, weren’t or didn’t have

(Viết bốn câu. Sử dụng wasn’t, weren’t hoặc didn’t have)

Gợi ý đáp án

The weather was nice on vacation. We went sightseeing as planned. We spent the day exploring local cafes and shops. We took a lot of beautiful photos.

3. Listen and sing

(Nghe và hát)

Bài nghe

4. Sing and do

(Hát và làm)

Family and Friends 5 National Edition Unit 5 Lesson 3

Trên đây là trọn bộ Family and Friends 5 National Edition Unit 5 Lesson 3.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5 Family & Friends

    Xem thêm