Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Family and Friends 5 Unit 2 Lesson 5

Tiếng Anh 5 Unit 2 lesson 5 trang 18

Giải sách Family and Friends 5 Unit 2 lesson 5 bao gồm hướng dẫn soạn tiếng Anh lớp 5 Chân trời sáng tạo trang 18 chi tiết giúp các em chuẩn bị bài tập hiệu quả.

Reading

1. Listen, point and repeat

(Nghe, chỉ và lặp lại)

Bài nghe

Family and Friends 5 Unit 2 Lesson 5

2. Look at the text. What country are the children from?

(Hãy nhìn đoạn văn. Những đứa trẻ này đến từ đất nước nào?)

Gợi ý đáp án

They are from Japan

3. Listen and read

(Nghe và đọc)

Bài nghe

Family and Friends 5 Unit 2 Lesson 5

4. Read again and answer the questions

(Đọc lại và trả lời các câu hỏi)

Family and Friends 5 Unit 2 Lesson 5

Gợi ý đáp án

1. They visit their uncle.

2. They find an old door.

3. In the room, a small, friendly dragon is in there.

4. No, they aren’t

5. No, it isn’t

5. What kinds of movie do you like watching?

(Bạn thích xem loại phim nào?)

Gợi ý đáp án

I like watching cartoon.

Trên đây là trọn bộ Family and Friends 5 Unit 2 Lesson 5.

>> Bài tiếp theo: Family and Friends 5 Unit 2 Lesson 6

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5 Family & Friends

    Xem thêm