Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Family and Friends 5 National Edition Unit 5 Lesson 5

Tiếng Anh 5 Unit 5 Lesson 5 trang 40

Giải sách Family and Friends 5 National Edition Unit 5 Lesson 5 bao gồm hướng dẫn soạn tiếng Anh lớp 5 Chân trời sáng tạo trang 40 chi tiết giúp các em chuẩn bị bài tập hiệu quả.

1. Listen, point and repeat

(Nghe, chỉ và nhắc lại)

Bài nghe

Family and Friends 5 National Edition Unit 5 Lesson 5

2. Look at the text. What festivals can you see in the photos?

(Hãy nhìn đoạn văn. Bạn có thể thấy các lễ hội nào trong các bức tranh?)

Gợi ý đáp án

I can see Halloween and Christmas Day in the photos

3. Listen and read

(Nghe và đọc)

Bài nghe

Family and Friends 5 National Edition Unit 5 Lesson 5

4. Read again and write T (true) or F (false)

(Đọc lại và viết T (đúng) hoặc F (sai))

Family and Friends 5 National Edition Unit 5 Lesson 5

Gợi ý đáp án

1. T

2. T

3. F

4. T

5. F

6. F

5. What’s your favourite festival?

(Lễ hội yêu thích của bạn là gì?)

Gợi ý đáp án

I like Tet holiday the most. At Tet, I don’t have to do my homework and I can get lucky money. I can meet and visit my relatives.

Trên đây là trọn bộ Family and Friends 5 National Edition Unit 5 Lesson 5.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5 Family & Friends

    Xem thêm