Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Family and Friends 5 Unit 1 Lesson 6

Tiếng Anh 5 Unit 1 lesson 6 trang 13

Giải sách Family and Friends 5 Unit 1 lesson 6 bao gồm hướng dẫn soạn tiếng Anh lớp 5 Chân trời sáng tạo trang 13 chi tiết giúp các em chuẩn bị bài tập hiệu quả.

Family and Friends 5 Unit 1 Lesson 6

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Listening

1. Listen and write the numbers

(Nghe và viết các số)

Family and Friends 5 Unit 1 Lesson 6

Gợi ý đáp án

Đang cập nhật

Speaking

2. Ask and answer about you

(Hỏi và trả lời về bạn)

Family and Friends 5 Unit 1 Lesson 6

Gợi ý đáp án

- A: What time do you get up?

B: I get up at six thirty.

- A: What time do you go to school?

B: I catch the bus at seven forty-five.

- A: What time do you start school?

B: My school starts at eight fifteen.

- A: What time do you finish school.

B: My school ends at 4 p.m

3. Say what your friend does and doesn’t do every day

(Nói điều bạn của bạn làm và không làm mỗi ngày)

Gợi ý đáp án

My friend is Hai Anh. She wakes up early, brushes her teeth, and stretches. After a healthy breakfast, she goes to school. In the evening, she reads a book, and goes to bed. She doesn't have snack after school and do sports in the afternoon.

Writing

4. Write a description of your day. Use the example to help you.

(Viết về một ngày của bạn. Sử dụng ví dụ.)

Family and Friends 5 Unit 1 Lesson 6

Gợi ý đáp án

I’m Linda and I live in Ha Noi, Viet Nam. My school is at 12 Nguyen Trai Street. My sister and I walk to school. Today is Sunday. I’m watching TV now because I don’t have homework today. I play badminton with my sister on Sundays.

Trên đây là trọn bộ Family and Friends 5 Unit 1 Lesson 6.

>> Bài tiếp theo: Family and Friends 5 Unit 2 Lesson 1

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5 Family & Friends

    Xem thêm