Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Family and Friends 5 Unit 1 Lesson 5

Tiếng Anh 5 Unit 1 lesson 5 trang 12

Giải sách Family and Friends 5 Unit 1 lesson 5 bao gồm hướng dẫn soạn tiếng Anh lớp 5 Chân trời sáng tạo trang 12 chi tiết giúp các em chuẩn bị bài tập hiệu quả.

Family and Friends 5 Unit 1 Lesson 5

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

1. Listen, point and repeat

(Nghe, chỉ, và lặp lại)

Family and Friends 5 Unit 1 Lesson 5

2. Look at the text. Where does Sung Ni live?

(Hãy nhìn đoạn văn. Sung Ni sống ở đâu?)

Gợi ý đáp án

Sung Ni lives on a rice farm in the mountains in Sa Pa

3. Listen and read

(Nghe và đọc)

Bài nghe

Family and Friends 5 Unit 1 Lesson 5

4. Read again and write T (true) or F (false)

(Đọc lại và viết T (đúng) hoặc F (sai))

Family and Friends 5 Unit 1 Lesson 5

Gợi ý đáp án

1. F

2. T

3. F

4. F

5. T

6. T

5. How do children get to school in other countries?

(Trẻ em ở các quốc gia khác đi học như thế nào?)

Gợi ý đáp án

They catch the bus, ride the bike or walk to school.

Trên đây là trọn bộ Family and Friends 5 Unit 1 Lesson 5.

>> Bài tiếp theo: Family and Friends 5 Unit 1 Lesson 6

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5 Family & Friends

    Xem thêm