Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Family and Friends 5 National Edition Unit 5 Lesson 6

Tiếng Anh 5 Unit 5 Lesson 6 trang 41

Giải sách Family and Friends 5 National Edition Unit 5 Lesson 6 bao gồm hướng dẫn soạn tiếng Anh lớp 5 Chân trời sáng tạo trang 41 chi tiết giúp các em chuẩn bị bài tập hiệu quả.

Listening

1. Listen and write the numbers

(Nghe và viết các số)

Bài nghe

Family and Friends 5 National Edition Unit 5 Lesson 6

Gợi ý đáp án

a. 4

b. 2

c. 3

d. 1

Speaking

2. Look at the picture and say

(Nhìn vào tranh và nói)

Gợi ý đáp án

1. It was hot.

It's picture a!

2. It was stormy.

It's picture b!

3. It was rainy.

It's picture c!

4. It was sunny.

It's picture d!

3. Say what the weather was like last week/ yesterday.

(Miêu tả thời tiết tuần trước/ hôm qua.)

Gợi ý đáp án

1. It was cloudy and humid.

2. It was sunny yesterday.

3. It was hot last weekend.

Writing

Writing: A description of a special day (Viết: Miêu tả một ngày đặc biệt)

4. Write an email to a friend. Use the example to help you.

(Viết email gửi cho một người bạn. Sử dụng ví dụ dưới đây.)

Family and Friends 5 National Edition Unit 5 Lesson 6

Gợi ý đáp án

Subject: A day at the zoo

Hi Linda,

Last week I had a trip to the zoo. My parents took me to the zoo in their car. I had a great time. The weather was cloudy. I met a lot of cute animals there. My parents also bought some snacks so we had lunch at the grass under the trees.

Write back soon!

Mai

Trên đây là trọn bộ Family and Friends 5 National Edition Unit 5 Lesson 6.

>> Bài tiếp theo: Family and Friends 5 National Edition Unit 6 Lesson 1

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5 Family & Friends

    Xem thêm