Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Family and Friends 5 Starter Lesson 4

Tiếng Anh 5 Starter lesson 4 trang 7

Giải sách Family and Friends 5 Starter lesson 4 bao gồm hướng dẫn soạn tiếng Anh lớp 5 Chân trời sáng tạo trang 7 chi tiết giúp các em chuẩn bị bài tập hiệu quả.

Family and Friends 5 Starter Lesson 4

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

1. Read and write

(Đọc và viết)

Family and Friends 5 Starter Lesson 4

Gợi ý đáp án

Name: Huy

Address: 98 Bui Thi Xuan Street, Da Lat

School and class: Class 5D, Nguyen Trai Primary School

Teacher’s name: Ms. Phuong

Favorite subject: P.E.

Free time : Playing basketball

Dream job: P.E. teacher

2. Ask and answer

(Hỏi và trả lời)

Family and Friends 5 Starter Lesson 4

Gợi ý đáp án

1. What job do you want to do?

I want to be a pilot.

2. What job do you want to do?

I want to be a firefighter.

3. What job do you want to do?

I want to be a teacher.

4. What job do you want to do?

I want to be a police officer.

5. What job do you want to do?

I want to be a farmer.

3. Write about you

(Viết về bạn)

Family and Friends 5 Starter Lesson 4

Gợi ý đáp án

Hi! My name is Linda and I live at 56 Duy Tan, Ha Noi. I’m in class 5B at VnDoc Primary School. My teacher’s name is Lisa. My favorite subject is art because I want to be an artist. I like painting in my free time. I’m painting now.

Trên đây là trọn bộ Family and Friends 5 Starter Lesson 4.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5 Family & Friends

    Xem thêm