Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Family and Friends 5 National Edition Unit 4 Lesson 6

Tiếng Anh 5 Unit 4 Lesson 6 trang 35

Giải sách Family and Friends 5 National Edition Unit 4 Lesson 6 bao gồm hướng dẫn soạn tiếng Anh lớp 5 Chân trời sáng tạo trang 35 chi tiết giúp các em chuẩn bị bài tập hiệu quả.

Listening

1. Listen and write the numbers

(Nghe và viết các số)

Bài nghe

Family and Friends 5 National Edition Unit 4 Lesson 6

Gợi ý đáp án

a. 3

b. 1

c. 2

d. 4

Speaking

2. Point and say

(Chỉ và nói)

Family and Friends 5 National Edition Unit 4 Lesson 6

Gợi ý đáp án

- There are buses now.

It's picture a!

- There were many bikes long time ago.

It's picture b!

- There were horses long time ago.

It's picture c!

3. Say what your town or city was like a long time ago.

(Miêu tả về thành phố hoặc thị trấn của bạn thời gian trước đây.)

Gợi ý đáp án

There weren’t any electric bikes a long time ago. In my hometown, people often travel by bikes or on foot.

Writing

Writing: A description of a place (Viết: Miêu tả một địa điểm)

4. Write about a place that you know. Use the example to help you.

(Viết về một nơi mà bạn biết. Sử dụng ví dụ dưới đây.)

Family and Friends 5 National Edition Unit 4 Lesson 6

Gợi ý đáp án

Ho Chi Minh City

One hundred years ago, Ho Chi Minh City was a small city, and there were only a few people in the street. It was easy to go around on foot or by bike because there weren't any cars or motorcycles. Now, Ho Chi Minh City is very big and busy. People usually go to work by car or motorcycle. Because of the dense population, there are traffic jams every day.

Trên đây là trọn bộ Family and Friends 5 National Edition Unit 4 Lesson 6.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5 Family & Friends

    Xem thêm