Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Family and Friends 5 National Edition Unit 4 Lesson 3

Tiếng Anh 5 Unit 4 Lesson 3 trang 32

Giải sách Family and Friends 5 National Edition Unit 4 Lesson 3 bao gồm hướng dẫn soạn tiếng Anh lớp 5 Chân trời sáng tạo trang 32 chi tiết giúp các em chuẩn bị bài tập hiệu quả.

1. Look and say

(Nhìn và nói)

Family and Friends National Edition Unit 4 Lesson 3

Gợi ý đáp án

A. One hundred years ago

- There weren’t any motorcycles.

- There weren’t any buses.

- There weren’t any cars.

- There were many bikes.

- There weren’t any planes.

B. Twenty years ago

- There were buses.

- There were motorcycles.

- There were lots of cars.

- There weren’t any bikes.

- There were planes.

2. Write four sentences

(Viết bốn câu)

Gợi ý đáp án

- One hundred years ago: There weren’t any motorcycles. There weren’t any buses. There weren’t any cars. There were many bikes.

- Twenty years ago: There were buses. There were motorcycles. There were lots of cars. There weren’t any bikes.

3. Listen and sing

(Nghe và hát)

Bài nghe

4. Sing and do

(Hát và làm)

Family and Friends National Edition Unit 4 Lesson 3

Trên đây là trọn bộ Family and Friends 5 National Edition Unit 4 Lesson 3.

>> Bài tiếp theo: Family and Friends 5 National Edition Unit 4 Lesson 4

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5 Family & Friends

    Xem thêm