Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Ôn tập giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 5 Cánh Diều - Tiết 7

Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc
Nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.

Chọn 1 trong 2 đề sau:

  • Đề 1: Viết bài văn tả một người mà em yêu quý.
  • Đề 2: Viết bài văn giới thiệu nhân vật mà em yêu thích trong một câu chuyện đã học.

Trả lời:

Đề 1: Viết bài văn tả một người mà em yêu quý

HS tham khảo các bài văn mẫu hay và đa dạng tai đây:

Đề 2: Viết bài văn giới thiệu nhân vật mà em yêu thích trong một câu chuyện đã học

Đang cập nhật...

Đánh giá bài viết
124 25.141
Sắp xếp theo

    Tiếng Việt lớp 5 Cánh Diều

    Xem thêm