Mở rộng vốn từ Công dân trang 18 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 2

Luyện từ và câu lớp 5: Mở rộng vốn từ - Công dân là lời giải phần Luyện từ và câu SGK Tiếng Việt 5 tập 2 trang 18 có đáp án chi tiết cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo, luyện tập vốn từ chủ đề công dân.

Soạn bài Mở rộng vốn từ Công dân lớp 5

Câu 1 trang 18 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 2

Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ "công dân"?

a) Người làm việc trong cơ quan nhà nước.
b) Người dân của một nước, có quyền lợi và nghĩa vụ đối với đất nước.
c) Người lao động chân tay làm công ăn lương.

Trả lời:

Dòng nêu đúng nghĩa của từ "công dân" là:

a) Người làm việc trong cơ quan nhà nước.
b) Người dân của một nước, có quyền lợi và nghĩa vụ đối với đất nước.
c) Người lao động chân tay làm công ăn lương.

Câu 2 trang 18 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 2

Xếp những từ chứa tiếng "công" cho dưới đây vào nhóm thích hợp: công dân, công nhân, công bằng, công cộng, công lí, công nghiệp, công chúng, công minh, công tâm.

a) Công có nghĩa là "của nhà nước của chung"

b) Công có nghĩa là không thiên vị

c) Công có nghĩa là "thợ", "khéo tay"

Trả lời:

Xếp những từ chứa tiếng "công" vào nhóm thích hợp như sau:

a) Công có nghĩa là "của nhà nước của chung": công dân, công cộng, công chúng.

b) Công có nghĩa là không thiên vị: công bằng, công lí, công minh, công tâm.

c) Công có nghĩa là "thợ", "khéo tay": công nhân, công nghiệp, công nghệ.

Câu 3 trang 18 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 2

Tìm trong các từ dưới đây những từ đồng nghĩa với "công dân": đồng bào, nhân dân, dân chúng, dân tộc, dân, nông dân, công chúng.

Trả lời:

  • Những từ đồng nghĩa với từ công dân: nhân dân, dân chúng, dân.
  • Những từ không đồng nghĩa với công dân: đồng bào, dân tộc, nông dân, công chúng.

Câu 4 trang 18 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 2

Có thể thay từ "công dân" trong câu nói dưới đây của nhân vật Thành (Người công dân số Một) bằng các từ đồng nghĩa với nó được không? Vì sao?

Làm thân nô lệ mà muốn xoá bỏ kiếp nô lệ thì sẽ thành công dân, còn yên phận nô lệ thì mãi mãi là đầy tớ cho người ta...

Trả lời:

Trong câu đã nêu, không thể thay thế từ công dân bằng những từ đồng nghĩa như: nhân dân, dân chúng, dân. Vì từ công dân có hàm ý là chỉ người dân của một nước độc lập, khác với từ nhân dân, dân chúng, dân là chỉ con người của một đất nước nói chung.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 5 có đáp án - Tuần 20

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 20

Bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 Tuần 20

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 20

--------------------------------------------------------------------------------------

>> Bài tiếp theo: Kể chuyện lớp 5 tuần 20: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm phần Tập làm văn 5 , Giải SGK Tiếng Việt lớp 5 Giải VBT Tiếng Việt lớp 5 . Đồng thời, để củng cố kiến thức, mời các em tham khảo các phiếu bài tập Đọc hiểu Tiếng Việt 5 , Bài tập Luyện từ và câu 5 , Trắc nghiệm Tiếng Việt 5 .

Đánh giá bài viết
229 32.774
Sắp xếp theo

    Tiếng Việt lớp 5

    Xem thêm