Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giới thiệu về một làng nghề lớp 5 Chân trời sáng tạo

Tiếng Việt lớp 5 trang 89 Tập 1 Chân trời sáng tạo

Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc
Nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.

Câu 1 trang 89 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1 Chân trời sáng tạo: Chia sẻ với bạn những điều em tìm hiểu được về một làng nghề.

Gợi ý: