Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Viết đoạn văn cho bài văn kể chuyện sáng tạo lớp 5 Chân trời sáng tạo

Tiếng Việt lớp 5 trang 101 Tập 1 Chân trời sáng tạo

Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.

Câu 1 trang 101 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1 Chân trời sáng tạo: Dựa vào dàn ý đã lập ở trang 97, viết đoạn văn kể lại một sự việc trong câu chuyện “Sự tích cây thì là” với những chi tiết sáng tạo.

Gợi ý:

a) Câu mở đầu: Giới thiệu sự việc.

b) Các câu tiếp theo: Kể lại sự việc đã chọn với những chi tiết sáng tạo

  • Sự việc 1: Trời họp cây cối lại để đặt cho mỗi loài một cái tên
  • Sự việc 2: Trời đặt tên cho các loài cây
  • Sự việc 3: Trời đặt tên cho nhánh cây nhỏ
  • Sự việc 4: Niềm vui của nhánh cây nhỏ sau khi được đặt tên

Câu 2 trang 101 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1 Chân trời sáng tạo: Đọc lại và chỉnh sửa đoạn văn đã viết.

Trả lời:

HS tự đọc lại và chỉnh sửa đoạn văn đã viết.

Câu 3 trang 101 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1 Chân trời sáng tạo: Bình chọn đoạn văn có những chi tiết sáng tạo hấp dẫn.

Trả lời:

HS thực hành bình chọn đoạn văn có những chi tiết sáng tạo hấp dẫn nhất ở lớp.

Vận dụng trang 101 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1 Chân trời sáng tạo: Thi hát, kể chuyện, đọc thơ văn,... về cảnh đẹp ở đồng quê.

Cái máy tuốt lúa

(Trích)

Trông kia, máy tuốt
Rung triệu vì sao
Đầy sân hợp tác
Thóc vàng xôn xao.

Định Hải

Màu của mùa thu

(Trích)

Mùa thu nhuộm vàng màu nắng
Trái mình trên ụ rơm khô
Mùa thu nhuộm vàng màu gió
Lá đã theo lá vàng mơ.

Nguyễn Lãm Thắng

Đang cập nhật...

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Việt lớp 5 Chân trời sáng tạo

    Xem thêm